Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Med blik på menighederne

Genstart2025

Med blik på menighederne

BaptistKirkens ledelse var igen samlet den 19.-20. marts om Genstarts-processen. Denne gang med fokus på menighederne.

Ledelsen var samlet igen den 19.-20. marts om Genstarts-processen i vores kirkesamfund. Denne gang med fokus på støtte og udvikling af menigheders virke og mission. Menigheder skal leve, ikke bare overleve.

Vi vidste, at Apostolsk Kirke i Danmark for nogle år siden gennemgik en proces, som har ret meget lighed med BaptistKirkens genstartsproces, og vi var overbeviste om, at vi kunne lære fra den. Jacob Viftrup, leder af Apostolsk Kirke i Danmark, delte ærligt om udfordringer i Apostolsk Kirke for år tilbage, som ligner vores til forveksling – fragmenterede kirker, strukturel træghed, generationelle kløfter, tab af næste generation og mangel på præsteudvikling.  En forandringsproces blev sat i gang og Jacob præsenterede, hvad der over nogle år havde været i værk sat i deres kirke for at skabe ny udvikling – tydelig vision/formål, input udefra, trivsel og tjenestefællesskab for præster og at nogle menigheder, som er stagnerende i udvikling, skal koble sig på en lokal eller regional ressourcekirke i et samarbejde.

Der er en vej

Ledelsen fik mange erfaringer denne aften, men der var fire ting, som stod tilbage efter vores drøftelse med Jacob. Først og fremmest et håb – det kan lade sig gøre. Vi kan vende udviklingen for vores kirkesamfund, når vi arbejder sammen om det. Det næste var, at det er vigtigt, at der arbejdes med mentorordninger for ledelsen, for menigheder og for præster.

For den fremtidige udvikling er uvildige rådgivere på alle niveauer, det, som er med til at give næring til vækst. Vi erfarede også, at der er ikke én, to eller tre måder for lokalt samarbejde mellem menigheder. Der er mange måder, og samarbejdet skal etableres med stor individuel hensyntagen til de lokale forhold og menighedernes fælles ønsker. Vi blev også helt opmærksomme på, at BaptistKirkens præster skal bringes sammen i et tættere samarbejde både lokalt og nationalt. Der kan være store forskelle både teologisk og i udtryksmåde, men der skal skabes rammer for både samtale og samarbejde på trods af dette.

Vi tager læring og opmuntring med fra Apostolsk Kirkes proces, mens vi arbejder videre på en model, der passer til BaptistKirken.

Input fra menigheder

Onsdag fik ledelsen besøg af Jakob Vagner fra Roskilde, Henrik Søndergaard fra Odense og Lars Midtgaard fra Bethelkirken, Aalborg. Her blev igen – med fokus fra tre lokale menigheder – sat fokus på menighedstrivsel, menighedsvækst, menighedsplantning og samarbejde mellem menigheder.

Ledelsen fik gode, ærlige og spændende input fra de tre menigheder med deres syn på de udfordringer, som vores kirkesamfund og menigheder står i for tiden. Der blev talt om de aktiviteter, som lykkes, og dem, som ikke lykkes. Vi delte både glæder og bekymringer om fremtiden med hinanden og ledelsen fik mange ideer til både de store udfordringer og til mindre justeringer med til den fremtidige drøftelse.

Det var igen tydeligt, at trivsel i en menighed sker, når der er en fælles retning, når der er en klar ledelse og ansvarsfordeling og når der skabes plads for tjeneste fra et bredt udsnit af menigheden – både fra nytilkomne og mere erfarne troende og på tværs af generationerne.

De tre menigheder talte også for etablering af mentorordninger for både præster og menigheder, som de havde lidt forskellig erfaring med – dog oplevede alle det positivt. Henrik pointerede særligt, at der i menighedsplantninger altid skal tilknyttes en mentor med erfaring fra tidligere plantninger. Jakob fortalte, at deres mentor også var til rådighed for menigheden – altså en slags whistleblower-ordning, som kan forebygge usunde kulturer.

Kompliceret proces

Ledelsen oplevede også den store spændvidde vores kirkesamfund har. Det gør Genstart-processen kompliceret, fordi vi skal turde række hænderne frem fra mange kanter og med mange holdninger til vores tro og verden. Det er ikke enkelt, men det er heller ikke umuligt, idet vi tjener samme Herre.

Ledelsen ved, at vi stadig har et stort arbejde foran os. Arbejdet er både formulering af en ny retning for hele kirken frem mod synoden i Pinsen ’25, men også hele implementeringen bagefter.
Vi håber på både samarbejde med alle menigheder og forbøn for processen i den tid, som kommer.

Det kan lade sig gøre, hvis vi vil.

Andre artikler om samme emne

Genstart2025 – Har du prøvet en genstart?
Genstart2025 – med fokus på børn og unge
Genstart2025 – med blik på præsterne
Genstart2025 – Er der brug for en genstart?
Mangler vi kant? 
Blev kanten for blød?
Fremtidens præster
Opråb fra en sofavælger
BaptistKirken er nødt til at finde en ny vej

Giv din mening til kende