Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Har du prøvet en genstart?

Genstart2025

Har du prøvet en genstart?

Har du nogensinde fået det spørgsmål fra it-support, hvis din computer, din mobil eller dit fjernsyn er kørt fast? Det er som regel første skridt til en løsning af problemerne.

Lyt til artiklen her:

Åbn lyd i nyt vindue

Genstart2025
Baptistkirken i Danmark har sat gang i en proces for at forny kirken. På vej i processen skriver Lasse Åbom gennem hele 2024 om de tanker og værdier, der præger processen, og deler af de oplevelser, han har i samtalen om fremtidens kirke.

På mange måder kan man sige, at BaptistKirken er kørt fast. Det er naturligvis en grov generalisering, men det overordnede billede er, at mange menigheder kæmper for at få tingene til at hænge sammen. En del menigheder lukker, og endnu flere er på vej til det. Meget få steder ser vi nye mennesker komme til tro og slutte sig til menighederne.

Øgede krav og regulering fra stat og pengeinstitutter presser vores frivillige og øger de administrative byrder. Mangel på medarbejdere – både ansatte og frivillige – gør, at man som lokal menighed ind imellem føler, at man hopper fra tue til tue for at få tingene til at hænge sammen. Det er svært at få kræfter til at tænke langsigtet og nyt, når al energi går med at få kalenderen til at gå op og få stablet en gudstjeneste på benene den kommende søndag.

Baptistkirken i Danmark

På nationalt plan må vi også konstatere, at vi er kørt fast. Som kirkesamfund bliver vi ældre, og forbindelsen til børn og unge er svær. Opbakningen til organisationen og de fælles tiltag svinder. Senest så vi det i problemerne med at finde nye folk til ledelsen.

Vi spørger os selv, hvad vi efterhånden er fælles om.

Menighederne bliver stadigt mere forskellige i teologi og udtryksform, og vi spørger os selv, hvad vi efterhånden er fælles om? Selvfølgelig er der lyspunkter, og både lokalt og nationalt ser vi positive historier og nye muligheder og liv. Mange mennesker gør et stort og forbilledligt arbejde, men det må ikke gøre os blinde for at se realiteterne i øjnene: Vi trænger til en genstart.

Genstart2025

Den tidligere ledelse havde allerede sat gang i en proces for at adressere situationen. Efter vi i sommer fik valgt en ny formand og tre nye medlemmer ind i ledelsen, har den nuværende ledelse valgt at videreføre og udvide arbejdet.

Vi har sat god tid af til drøftelsen af de foreløbigt fire spor, vi har identificeret.

Som du måske har læst, kalder vi processen Genstart2025, og vi har i ledelsen dedikeret hoveddelen af vores arbejde til den proces. Nu samles vi på en række mødedøgn og forsøger sammen at sætte ord på de udfordringer og muligheder, vi ser, og de drømme, vi har for kirken. Vi er stadig i den udviklende fase og bruger det meste af året på at lytte til en række ressourcepersoner og til menigheder, der lykkes med tingene – og vi har sat god tid af til drøftelsen af de foreløbigt fire spor, vi har identificeret:

  • udvikling af levedygtige menigheder
  • styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet
  • udrustning af frivillige og ansatte medarbejdere
  • fornyelse af organisation og struktur

Synode – Vejen vi går ad sammen

Vi arbejder os frem imod at indkalde til en synode i foråret 2025, hvor vi som menigheder kan genbekræfte vores relation til fællesskabet og udstikke den vej, vi skal gå sammen frem mod 2050. Det er netop grundbetydningen af ordet synode (fra græsk: ’syn’ = sammen og ’Hodos’ = vej). Synoden har tidligere været brugt på afgørende tidspunkter af kirkens liv som en mulighed for en gennemgribende samtale både teologisk, organisatorisk og missionalt – og vi mener, den tid er kommet igen.

Kirken lever og ånder gennem sin inspiration fra Gud og sit kald til at være i tjeneste for verden.

Vi har brug for positivt at vælge hinanden og samarbejdet til – og det kan vi kun gøre, hvis vi tager os god tid til sammen at stikke en retning ud, som vi sammen skal gå i. Vi har brug for at genfinde vores fælles mission – vores formål med at være kirke. Vi skal spørge hinanden, hvad vi skal gøre for, at vi kan svare på det kald, Gud har til os i verden i dag.

Det vigtigste

Alt er ikke gjort ved beslutninger og organisatorisk arbejde. Kirke forandrer vi ikke først og fremmest gennem processer, vedtægter og målsætninger – for kirken er hverken en forretning eller en forening. Kirken lever og ånder gennem sin inspiration fra Gud og sit kald til at være i tjeneste for verden.

Genstart2025 er ikke først og fremmest en organisatorisk proces. Genstart2025 er en bøn.

Genstart2025 er ikke først og fremmest en organisatorisk proces. Genstart2025 er en bøn – en bøn om at Gud må forny sin kirke og give os kraft til at være den kirke, vi er kaldet til at være. Alting begynder med vores tro og vores forhold til Gud, og hvis ikke vi har den dimension med, kan vi lige så godt pakke sammen med det samme.

Derfor bliver vi nødt til at være lydhøre, så vi kan skelne, hvad der er Guds stemme i en tid, hvor meget larmer omkring os. Vi skal lytte til hinanden, og vi skal styrke vores fælles spiritualitet og åndelige liv, så det ikke bliver årsag til splittelse efter smag og stil, men en kilde til liv, glæde og trøst. Vi bliver også nødt til at være modige og ikke lade os styre af frygt for at fejle eller for uenighed. Vi må forvente, at vi både vil fejle og blive uenige, og så stræbe efter at håndtere det så klogt og kærligt, vi kan.

Endelig må vi holde fast i fællesskabet – vi skal styrke og udvikle vores samarbejde, også selvom det kan betyde, at vi indimellem må gøre op med vores højt besungne baptistiske selvstændighed. Sammen står vi stærkere, og vi har brug for hinanden også fremover.

Det er nogle af de grundlæggende værdier, vi i ledelsen tager med os ind i arbejdet. Vi glæder os til samtalen, til arbejdet, og til at se, hvad der ligger foran os som kirke.

Andre artikler om samme emne

Genstart2025 – med fokus på børn og unge
Genstart2025 – med blik på præsterne
Genstart2025 – Er der brug for en genstart?
Mangler vi kant? 
Blev kanten for blød?
Fremtidens præster
Opråb fra en sofavælger
BaptistKirken er nødt til at finde en ny vej

Video med Ole Lundegaard,
hvor han præsenterer konklusionerne af undersøgelsen om præsterne i BaptistKirken.

Giv din mening til kende