Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Fremtidens kirke rækker ud

Fremtidens kirke rækker ud

Allerede nu kan du tilmelde dig lederkonference d. 23.-24. april 2021. Temaet er både mission og målgrupper.

Det gennemgående tema for BaptistKirkens lederkonference 2021 er mission for flere generationer.

Fredag aften lægges stilen an for konferencen. Søren Østergaard, der er centerchef for CUR, Center for Ungdomsstudier, lægger ud. ”Han kender de unge og kan fortælle om, hvem det er, vi skal være kirke for i fremtiden”, siger Jan Kornholt, der er med i planlægningsgruppen. Han vil tale om unges adfærd, frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.

”Vi har brug for at tænke i flere generationer i stedet for kun én. Vi er kirke for andre end os, der er her i forvejen,” understreger Jan og fortsætter:

”Alt, hvad vi skal tale om på den konference, skal være et mix af målgruppe og mission.” Han har to definitioner; Mission er sendelse fra den Gud, der kan forvandle menneskers liv. Og. Vi skal skærpe vores opmærksomhed om den vigtige opgave, det er at bringe Jesus til mennesker.”

Seks workshops

Lørdag vil der være hele seks forskellige workshops, som deltagerne kan vælge imellem.

Den starter med lidt af et scoop, som netop passer ind i temaet: En mor og hendes datter, som begge er præster. Charlotte Thaarup, der er regionsleder i EqumeniaKyrkan i Skåne i Sverige, og Maria Thaarup, der er ungdomspræst i Aarhus Metodistkirke. Charlotte kan tale om det at være en del af en økumenisk kirke, og sammen bruger de billedet af huset, som vi bringer mennesker ind i – i entreen, stuen og køkkenet.

Økumenisk

”Fremtidens kirke er økumenisk”, slår generalsekretær Torben Andersen fast. Han har været tovholder for planlægningen af lederkonferencen. Det er nok lidt tilfældigt, men netop valget af talere er økumenisk. Tre er fra Metodistkirken, en fra Vineyard og én fra Missionsforbundet. Foruden to baptister, hertil regnet Søren Østergaard – og Chin Chin, der er fra Myanmar og medlem af Chin-menigheden i Skjern. Der bliver også talt og undervist om menighedsplantning, integration og medvandring. Kun Gunni har to sessioner.

”Jeg er begejstret for, at alle seks workshops skitserer bredden i den menighed, der rammer fler-generationelt. Vi er flere slags mennesker – ikke kun unge eller gamle. De, der er i sårede og vanskelige situationer. Det er nøgleemner for alle menigheder,” siger Jan.

I øvrigt er fem ud af syv talere kvinder!

Nyt sted

Arrangørerne har valgt at hæve standarden ved at leje sig ind på konference-hotellet Trinity i Fredericia. Der er god plads, komfortable værelser og vi får en lækker tre-retters menu fredag aften.

”Menighederne skal forkæle dem, der står i ledelsen af menigheden”, siger Torben. Han gør også opmærksom på, at de unge under 30 år får rabat.

Find folderen, hvor du kan læse mere om lederkonferencen og tilmeldingsformular her.

Han understreger også, at det er vigtigt at tilmelde sig inden fristen 17. februar. Der er brug for en indikation af, hvor mange der er interesserede i at deltage, inden fristen udløber. Fristen er lagt på et tidspunkt, hvor det vil være gratis for BaptistKirken at aflyse.

BaptistKirken satser på, at den planlagte lederkonference kan gennemføres som planlagt – men hvis den aflyses, skal det ikke koste de tilmeldte noget. Ud over Jan og Torben er Charlotte Willer i planlægningsgruppen.

Præstekonvent

I døgnet op til lederkonferencen mødes BaptistKirkens præster til konvent på Trinity. Konventet vil have to store temaer:

Hvilke kompetencer er der brug for hos fremtidens præster? Henrik Holmgaard vil lede samtalen om ”21st century skills”.

Og så vil der være en samtale om to klassiske teologiske emner; hvordan forstår vi og taler om emner som synd og frelse?
Dels ved Kristian Bøcker, præst i Jelling sognekirke, som har skrevet en bog om, hvordan man taler om synd i dag, og dels ved Allan Ibsen, Lasse Åbom og Ole Lundegaard som kommer med et oplæg om frelse.

Der vil være god tid til hygge og samtale.

Konventet slutter med kaffe fredag og går direkte over i lederkonferencen.

Præstekonventet er arrangeret af Ole Lundegaard, Jan Kornholt og Henrik Nissen.

Giv din mening til kende