Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
BaptistKirken drænes for præster

Præstesamling på sommerstævnet 2018.

Jonathan Stephansen

BaptistKirken drænes for præster

Fire baptistmenigheder mister deres præst eller en af deres præster i det nye år. Kun én bliver præst i en anden baptistmenighed.

BaptistKirken oplever et dræn af præster i disse år. Aktuelt er der tre menigheder, der mister en præst indenfor den første måned i 2019.

Henrik Holmgaard stopper som præst i Bethelkirken i Aalborg fra nytår. Han skal dels koncentrere sig om at skrive en PhD i Amsterdam og dels får hans vision for Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi ben at gå på.Læs ‘Kald til forskning og udrustning’.
I Bethelkirken har de heldigvis stadigvæk Lars Midtgaard som præst på fuld tid.

I Lyngby stopper Rikke Nilsson ligeledes sin tjeneste som præst til nytår, idet menigheden har besluttet at skære præsteansættelsen ned til 50 procent. Det har Rikke været nødt til at takke nej til, for hun kan som enlig mor ikke leve for mindre end 30 timers ansættelse. Hun vil stadig gerne prædike rundt i menighederne.

I Tølløse flytter deres præst gennem 22 år, Allan Ibsen pr. 1. februar. Da skal han til Nørresundby-Vodskov menighed. Han forsvinder så heldigvis ikke ud af præstetjenesten i vores kirkesamfund.

Den fjerde præst er Claus Bækgaard fra Baptistkirken i Roskilde, som næste sommer skifter til pinsekirken Bykirken i Odense. Læs ‘Jeg har nok altid følt mig lidt som det sorte får’.

Dette dræn sker efter et par år, hvor vi har mistet andre yngre præster, idet Thomas Willer, præst i Kristuskirken/regen på Nørrebro, sidste år flyttede til Aalborg og blev menighedsplanter for Vineyard. På Nørrebro er Henrik Nissen blevet hans afløser.

Derudover er Poul Asger Beck blevet folkekirkepræst i Viborg Stift. Han var præst i Silkeborg Baptistmenighed. Læs ‘Nyt tjenestested i Guds store kirke’.

Og for et par år siden forlod Jacob Broholm Møller BaptistKirken for at blive folkekirkepræst på Sydsjælland. Han var præst i Karmelkirken, som ikke har fundet en efterfølger for Jacob.

Bethelkirken

I Bethelkirken siger menighedsrådsformand Steen Andersen til spørgsmålet om, hvor langt de er i en proces med at finde en afløser for Henrik.

”Hvem siger, vi skal have en ny præst? Vi er ved at undersøge, hvad vi egentlig har behov for som menighed. Måske det bliver flere deltidsansættelser, som har hvert sit arbejdsområde. Vi har haft samlet menigheden to gange for at kortlægge hvilke behov, menigheden synes vi har. Mange af behovene kan vi klare frivilligt. Vi er godt med, hvad angår prædikanter, men har andre områder, der trænger til opjustering.”

Roskilde

Fra Roskilde fortæller menighedsrådsformand Gitte Prøhl: ”Ja, Claus stopper men Jakob Vagner bliver. Vi er så heldige at have op til flere præster og lægprædikanter i menigheden. Vi har sat penge af til en giv-et-år medarbejder og en person i en halvtids stilling til næste år. Om denne person bliver en præst, ungdomspræst eller børne-ungdomsleder er endnu ikke afgjort. Vi ved det, når Gud sender den rette.” Læs mere i ‘Det går stærkt for tiden’.

Silkeborg

I Silkeborg siger Søren Grarup, at de tager den med ro, selvom de nu står uden præst. Der er lagt program for første halvår af 2019. Tankerne er, at der fortsat skal være gudstjenester hver anden søndag med gode prædikanter, som menigheden vil være glade for at høre. ”Vi går ikke ud i eksperimenter lige nu. Og henter ikke alt for mange forskellige,” siger Søren Grarup. Umiddelbart tænker de ikke på at ansætte en præst igen. ”Vi ønsker ikke at gå i panik. Menigheden er skrumpet de senest år og gennemsnitsalderen stiger. Der skal ikke skabes en pessimistisk stemning.”

Tølløse

I Tølløse fortæller menighedsrådsformand Per Christiansen, at man er i gang med at lave en prædikantliste og i begyndelsen af januar mødes menighedsrådet for at lægge en strategi for ansættelsesprocessen. Man er her indstillet på at ansætte en fuldtidspræst.

Lyngby

Ekkart Kindler, menighedsrådsformand i Lyngby Baptistmenighed fortæller, at de har nedsat et præstekaldelsesudvalg. ”Vi satser på en halvtids-ansættelse, men ikke nødvendigvis en præst. Det, der er kommet frem, når vi har spurgt menigheden, er ønsker om en, der kan inspirere os til at være menighed. Én, der kan være et omdrejningspunkt for menigheden.” Efter nytår vil de annoncere efter den person, der skal afløse Rikke Nilsson.

10 menigheder har fuldtidspræst

I forvejen står mange danske baptistmenigheder uden præst eller med en deltidspræst. Kun 10 menigheder har ansat en præst på fuld tid og flere af dem har en eller flere andre ansættelser. Der er syv danske præster på deltid og mindst tre ulønnede præster. Efter nytår vil der være 20 danske baptistpræster ansat i menighederne, samt nogle præstestuderende, der har fundet en praktikmenighed.

Før de seneste rokeringer var der ifølge BaptistKirkens håndbog 16 menigheder, hvor præstetjenesten var vacant. Mange af dem har ikke råd til at ansætte en præst og er derfor heller ikke på udkig efter én, men klarer sig med en menighedsleder og lægprædikanter og andre ad-hoc præster.
Den modsatte tendens finder sted i migrantmenighederne i BaptistKirken. De har stort set alle fået sig en eller flere præster, ofte på frivillig basis eller nedsat løn. Der er 16 internationale præster fordelt på 13 menigheder, heraf otte chin-præster og fem afrikanske præster.

Læs også et interview med formand Per Beck, som er både bekymret og optimistisk om præstesituationen, som er bragt på kirke.dk, og artiklen ‘Færre præster i BaptistKirken, eller?, som følger op med uddybning og debat.

En kommentar til "BaptistKirken drænes for præster"

Desire Ndamukunda

Hej Lone Møller Hansen
Jeg lige læser din artikel”BaptistKirken drænes for præster” her på baptist.dk og den interview med formand Per Beck. Det gør mig forviret, fordi jeg kan ikke se hvor står vi hen i forhold med Guds ord og Baptisterne vision eller tro! Kan du forklare mig om hvor er forskellige mellem Baptistkirke og Folkekirker? Hvorfor man vælger at være baptist og ikke forkekirke?

14. marts 2019 kl. 13:08

Giv din mening til kende