Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kald til forskning og udrustning

Kald til forskning og udrustning

”Jeg fik en erkendelse af, at livet ikke kun er en formel, der naturvidenskabeligt skal regnes ud.”

Henrik Holmgaard er rundet af Apostolsk Kirke. Her blev troen født og modnet. Senere gjorde det teologiske studium og gode venner og medvandrere fra forskellige kirkesamfund hans udvikling til tjeneste bredt farvet kirkeligt set: ”Nogle vil måske spørge, om forskellige strømninger ikke bringer rodløshed med sig? Men det er ikke min erfaring. Jeg er en pilgrim med rødder i en generøs frikirkelig jord og med spor fra den radikale del af reformationen i synet på Bibelens centralitet, trosfrihed, fællesskabet med andre disciple, mission og masser af Ånd.”

Jeg er en pilgrim med rødder i en generøs frikirkelig jord og med spor fra den radikale del af reformationen.

Ikke naturvidenskabsmand, men præst

Som barn havde jeg aldrig forestillet mig at blive præst. ”Min far var ingeniør, og min morfar underviste i fysik og kemi. Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle være naturvidenskabsmand og måske forsker. Jeg var nysgerrig for at undersøge og forstå den verden vi lever i”, fortæller Henrik. ”Men på gymnasiet fik jeg en kaldsoplevelse, og det ændrede min retning.”
”Præstekaldet var ikke en del af den proces”, fortsætter Henrik. ”Da jeg begyndte på teologistudiet, havde jeg faktisk ikke nogen ide om at skulle være præst. Teolog ja! Men præst?” Han fortsætter: ”Mit engagement i en lokal menighed førte til udviklingen af kaldet til at være præst og menighedsplanter. Mit teologiske studium pegede ikke på en tjeneste som præst. Det kom ved at følges med andre præster og få lov til at prøve kræfter med forskellige tjenester”.

Drøm om at forske

Henriks ønske om at forske og bidrage med ny viden er en drøm fra barndommen. ”Da jeg studerede teologi, blev det trængt i baggrunden”, beretter Henrik, ”fordi det var meget svært at få lov til at forske, og frikirketeologi er ikke et område, der forskes i i Danmark”. Efter 20 år stødte han på IBTSC[1] i Amsterdam og døren åbnede sig igen: ”Som præst og menighedsplanter har jeg altid beskæftiget mig med at støtte og udfordre menneskers forestilling om Gud. Netop det har jeg sat mig for at undersøge i mit ph.d.-studium.”

For tiden arbejder man på at samle frikirkesamfund omkring udrustning af næste generation af teologistuderende.

Studiecenter for frikirketeologi

Henrik Holmgaards engagement som ph.d.-studerende hænger sammen med et igangværende projekt. ”I Bethelkirken og Apostolsk Kirke i Aalborg arbejder vi med at udruste en håndfuld teologistuderende og præsteaspiranter til tjeneste. Det skal gerne udvides, for pt. studerer ca. 30 unge med frikirkebaggrund teologi: ”Men der er desværre en tendens til, at studerende med frikirkebaggrund stiller deres egen ‘kirkelige bagage’ ved døren til det teologiske fakultet – måske pga. tvivl om, om den frikirkelige tradition er robust nok som akademisk disciplin. Ærgerligt, fordi vi som frikirker går glip af, at de studerende arbejder videre med frikirketeologien.”

For tiden arbejder man på at samle frikirkesamfund omkring udrustning af næste generation af teologistuderende. Man ønsker at styrke tilhørsforholdet til en lokal menighed, oprette regionale læringsnetværk og udvikle et netværk af ‘frikirke-forskere’, som kan undervise og deltage i et netværk med frikirkelig teologi i Skandinavien.

Henrik Holmgaard:

  • præst i Bethelkirken Aalborg
  • formand for ‘Tjeneste og uddannelsesudvalget’ i BaptistKirken
  • ph.d.-studerende ved de europæiske baptisters studiecenter, IBTSC, i Amsterdam

”Jeg tror ikke, tiden er til at lave en ny frikirkelig teologisk uddannelse, men måske kan vi udvikle et studiecenter for frikirketeologi som en ressource for fremtidens studerende. Det vil også kunne bidrage med en teologi, så danskerne forstår, hvad frikirker er. Håbet er, at vi derigennem kan se nye menigheder blive etableret.”


[1] IBTSC: International Baptist Theological Study Centre

Giv din mening til kende