Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
”Young Single Mothers” – projektet, der giver enlige mødre nyt liv

YEGO's Facebookside

”Young Single Mothers” – projektet, der giver enlige mødre nyt liv

De unge i YEGO-teamet fik en bæredygtig idé. Den blev udviklet over tre projektforløb på fire år, rost på FN’s generalforsamling og nu hjælper den hundredvis af enlige mødre i Rwanda

Åbn lyd i nyt vindue

”HURRAAAA!!! Vores projektansøgning er blevet godkendt af DUF. De skrev, at det var et rigtig godt og ambitiøst projekt. Nu glæder vi os til at komme i gang i juli med at hjælpe kvinder, der har fået børn uden for ægteskabet med at blive resocialiseret i samfundet.”

Sådan skrev YEGO-teamet på deres Facebook-side den 10. maj 2016. Siden er projektet blevet et mønstereksempel på samarbejde mellem unge mennesker i Danmark og Rwanda. Projektets succes understreges af, at BaptistKirken i dag fører arbejdet videre som en del af den samlede projektportefølje.

YEGO – et partnerskab med Rwanda

Siden 2010 har Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) og Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) samarbejdet om projekter i Rwanda. Samarbejdet hedder YEGO, der betyder ”Ja” på kinyarwanda.  Projekterne har fokus på unges rettigheder og rolle i udviklingen af Rwanda.  Og YEGO er et ”Ja” til at nedbryde fordomme, skabe relationer til det globale syd og tage ansvar for den verden, vi lever i.

YEGO gennemfører projekterne i et partnerskab med AEBR Youth – ungdomsorganisationen i baptistsamfundet Association of Baptist Churches in Rwanda (AEBR). Dansk Ungdoms Fællesråds internationale pulje finansierer størstedelen af projekterne, men indsamlede midler indgår også i projektøkonomien. Siden begyndelsen i 2010 har der været et tæt samarbejde med Baptistkirken i Danmark om projektarbejdet.

Enlige mødre har det svært i Rwanda

I 2015 er YEGO-teamet i dialog med partnerorganisationen AEBR Youth i Rwanda. Det er almindelig kendt, at enlige mødre har det meget svært i Rwanda. De oplever, at venner og familie tager afstand fra dem, de bliver udstødt af kirken og de synker ofte ned i dyb fattigdom. Børnene arver moderens ”synd”: De sulter ofte og skolegang er udelukket.

YEGO og AEBR Youth ville ændre kvindernes livsvilkår.

TUGUMANE – ”Lad os stå sammen”

Iben Kragh fra YEGO-teamet fortæller:
”Vi har altid forsøgt at give projekterne navne, der giver mening i Rwanda. Vores pilotprojekt kom til at hedde TUGUMANE – ”Lad os stå sammen”. Og det gjorde vi!  Vi fik godkendt et et-årigt pilotprojekt af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der gav 150.000 kroner fra den internationale pulje til arbejdet. Så var vi i gang.”

Pilotprojektet blev en succes. I alt 50 kvinder var gennem et forløb, hvor de modtog undervisning i rettigheder og sundhed – både for dem selv og deres børn. Kvinderne var typisk blevet gravide i forbindelse med overgreb af varierende grovhed. Derfor havde projektet også som mål at styrke kvindernes selvværd.

Kvinderne i Turikumwe-projektet ultimo 2018 (Foto: YEGO)

TURIKUMWE – ”Vi er en”

Pilotprojektet blev gennemført med stor succes. Der var ros både fra Dansk Ungdoms Fællesråd og samarbejdspartneren, AEBR Youth. Nu skulle projektet videre.

Iben Kragh lyder temmelig stolt af YEGO-teamets indsats, da hun fortæller videre:
”Vi fik finansieret et to-årigt partnerskabsprojekt af Dansk Ungdoms Fællesråd. 670.000 kroner til at hjælpe endnu flere kvinder i Rwanda. Det var en fed fornemmelse!”

Projektet skiftede nu navn til TURIKUMWE – ”Vi er en” på kinyarwanda. Navnet signalerede, at arbejdet skulle udvikle sig fra udelukkende at fokusere på kvinderne til også at involvere det omgivende samfund. Nu begyndte træningsforløb med de ansvarlige i menighederne og med kvindernes familier: Udstødelsen måtte ophøre. Kvinderne skulle hjælpes tilbage til samfundet.

670.000 kroner til at hjælpe endnu flere kvinder i Rwanda. Det var en fed fornemmelse!

Undervisningen af kvinderne fortsatte med fokus på ernæring, ”reproduktiv sundhed” (seksualundervisning), rettigheder og pligter. Samtidig kom der to nye spor til projektet:

  • ”Groups Of Hope” – fællesskaber i såkaldte ”håbs-grupper”. Her kunne kvinderne med lokal trænet bistand (såkaldte ”Community Volunteers” – frivillige samfundsmedarbejdere) i fællesskab bearbejde deres traumer og støtte hinanden.
  • ”Skills” – uddannelse af kvinderne i simpelt håndværk, så de kunne skaffe sig selv en indtægt.

TURIKUMWE blev ligesom pilotprojektet en kæmpe succes. Flere end 100 kvinder blev i hvert af de to projektår hjulpet til et bedre liv. Samtidig lykkedes det i overraskende stort omfang at skabe bevidsthed om de enlige mødres situation i det omgivende samfund. Både familier og kirker indrømmede, at de ikke havde behandlet kvinderne ordentligt. Mange af kvinderne fandt tilbage til deres familier og begyndte at komme i kirken igen. Vigtigst af alt var en begyndende forståelse af, at enlige mødre ikke bærer skyld for deres graviditet.

Reklame for det egenfinasierede Dutange Imbaraga-projekt med fokus på uddannelse i at sy (Foto: YEGO)

DUTANGE IMBARAGA – ”Vi giver styrke”

Efter afslutningen af partnerskabsprojektet lykkedes det YEGO-teamet at indsamle 60.000 kroner fra menigheder og privatpersoner. Efterskolen Alterna donerede 40 symaskiner. ”Young Single Mothers”, som projektet efterhånden var kendt under i BaptistKirken, kunne fortsætte, men nu med fokus på at uddanne mødrene i at sy på sy-maskiner. På YEGO-teamets Facebook-side kunne man i maj 2021 læse følgende:
”Der afholdes træninger nogle gange om måneden, da vi har lidt at indhente grundet nedlukning i Rwanda, men vores fantastiske projektleder, Noheri, har arbejdet benhårdt for at få tingene til at køre som smurt igen. Vi er meget glade for det arbejde og den energi, han lægger i projektet, og allerede nu kan vi se, at det begynder at skabe resultater. Kvinderne vil modtage undervisning frem til juli, hvor vi afslutter projektet. Her vil de have færdighederne til at kunne skabe noget for dem selv, men samtidig også lære fra sig, og dermed skabe mere vækst i deres lokalområder.”

Selfie! (Foto: YEGO)

Det et-årige Dutange Imbaraga-projekt hjalp 50 kvinder videre.

Nogle ordentlige skulderklap

Hvert år sender Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) ungdomsdelegater til blandt andet De Forenede Nationers (FN) generalforsamling. I 2019 valgte DUF, at YEGO’s arbejde blandt de enlige mødre i Rwanda skulle fremhæves i ungdomsdelegaternes tale til generalforsamlingen.

I november 2021 var DUF på monitoreringsbesøg i Rwanda. Samarbejdspartnere i Rwanda havde overtaget driften af ”Young Single Mothers” projektet. Ideen fra det oprindelige projekt havde bredt sig og andre organisationer arbejdede med lignende projekter. Det gav – igen – ros fra DUF.

 Arbejdet fortsætter

I dag er det Baptistkirken i Danmark, der driver ”Young Single Mothers” projektet sammen med partnere i Rwanda. Iben Kragh fortæller om projektets nye liv:
”Mens jeg læste på 3K-uddannelsen (kristendom, kultur og kommunikation, red.) på VIA University i Aarhus var jeg i praktik hos Morten Kofoed, Sekretær for International Mission i BaptistKirken. Jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg kunne hjælpe Morten med at skrive ansøgningen til Civilsamfund i Udvikling (CISU), så BaptistKirken kunne få penge til at videreføre projektet.”

Uddannelse – og udsigt til at blive selvforsørgende: Det bringer smilet frem (Foto:YEGO)

Iben fortæller, at de unge i YEGO-teamet er meget stolte over at have gennemført et projektforløb over fem år med så stor succes – endda under en omfattende Corona-nedlukning i Rwanda. Iben slutter beretningen om projektet:
”Det er bare mega-fedt, at ”voksenkirken” nu har et projekt, som er opstået og bragt så langt udelukkende af de unge i YEGO-teamet – spejderne og BBU’erne.”

Læs mere om “Young Single Mothers”

Volontørerne Oline Norgaard Mortensen og Jakob Sandahl Ørskou skrev artikler om emnet på deres blog og i en artikel på baptist.dk: “Stærke og modige kvinder” fortæller de om BaptistKirkens fortsættelse af det oprindelige YEGO-projekt.

Giv din mening til kende