Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Saralystkirken – Kirke og Kulturcenter

Saralystkirken – Kirke og Kulturcenter

Saralystkirken i Aarhus er tilknyttet Det Danske Missionsforbund. Kirken opstod i 2006 efter en sammenslutning af Saronkirken og Højbjerg Frikirke.

Menigheden har i maj måned fejret 10 års jubilæum og består i dag af ca. 130 voksne medlemmer, 25-40 børn samt 50-70 andre, der ofte dukker op til arrangementer eller gudstjenester.

En sendt kirke

’Vi ser os først og fremmest som en sendt kirke!’, siger kirkens præst John Lorenzen og fortsætter: ’En af de største gaver, kirken kan give verden, er at være kirke. Vi skal ikke blot samles og invitere gæster indenfor. Visionen har en langt større dybde og dynamik og betyder, at vi ønsker at være et mangfoldigt fællesskab af mennesker, der samles og sendes ud i byen, så vi er nærværende og til stede, hvor vi lever og er i hverdagen’.

En af de største gaver, kirken kan give verden, er at være kirke.

En bred vifte af tilbud

Når kirken også fungerer som kulturcenter og musikskole, skyldes det den målrettede indsats for at se sig selv som et missionsfællesskab, udsendt af den sendende og skabende Gud. Det indebærer tilbud om klyngefællesskaber for voksne, familier og unge. Der er teenageklub, KulturCafé og kirkekursus for søgende mennesker.

Kirken ønsker at styrke det sociale ansvar ved at arbejde for at hjælpe vanskeligt stillede mennesker – børn, unge, voksne og ældre – uanset etnicitet og religion. Det kan være tilbud om økonomisk hjælp eller den praktiske hjælp, der udbydes to gange årligt. Hver mandag er der et tilbud til børn og forældre om samvær og fællesspisning i kirken.

Saralystkirken

Saralystkirken

Herudover arbejdes der målrettet med mentorskab og medvandring i kirken, hvor såvel nye som gamle troende tilbydes en relation til en anden person. Kirken er en uddannelsesmenighed og ønsker på den baggrund at tilbyde studerende et mentorskab baseret på uddannelsesforløb og interesse.

Musikskolen rummer gospel for børn og for voksne, klaverundervisning og leg og bevægelse for børn og voksne.

Det lugter af jord

’Evangeliet lugter af jord!’, fortsætter John Lorenzen. ’Det har det gjort, lige siden Kristus blev menneske og gik ind i kulturen for at møde mennesket dér, hvor det var. Alt, hvad Saralystkirken gør, sker med tanken om at være i mission og for at række ud til byen og lokalområdet samt for at inkludere nye i et eksisterende fællesskab. Derved kommer det til at handle om at omsætte spiritualitet til en missional tilgang. Spiritualitet er det, vi gør med det, vi tror. At leve med Helligånden er ikke bare ét punkt i en fælles historie, men et bagtæppe, der gør, at vi forstår teologien i lyset af den sendende Gud og den udsendte kirke’.

Studerende i Saralystkirken

Hyppig sprogvask

Kirkens opgave er bl.a. at forkynde de gode nyheder for mennesker, der ikke oplever sig som ‘syndere’ og langt fra kan genkende sig selv i det begreb. Til gengæld er der mange, der oplever, at livet fyldes med skam og skyld over ikke at kunne slå til i forhold til egne drømme, familien, jobbet, studiet, boligen og fritiden. Saralystkirken har målrettet arbejdet med sproget, der anvendes i gudstjenester, kirkeblad, hjemmesider m.m. For at sproget ikke skal skabe afstand, er der jævnligt ‘sprogvask’: Sproget evalueres, og kirkebegreberne og indforståetheden ‘oversættes’ til nye ord.

Vi har mødt Guds frisættende kærlighed og ønsker at dele den med byen.

Accept og plads

Saralystkirken ønsker at være en tydelig missional menighed, der hverken klapper folk i form eller forventer, de skal gå i takt. Kirkens atmosfære afspejler accept af og plads til alle, der ønsker at være en del af kirkens fællesskab. Saralystkirken ønsker at være tydelig i et polariserende samfund og pege på den gode vej, dog uden løftede pegefinger.

’Vi har mødt Guds frisættende kærlighed og ønsker at dele den med byen, og vi er klar til at lade den enkelte deltage i sit eget tempo, mens vi glad og frimodigt inviterer til mere fællesskab’, slutter John Lorenzen.

Giv din mening til kende