Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nyplantet, men allerede rodfæstet og klar til vækst

Styregruppen for Vejle Baptistkirke

Privatfoto

Nyplantet, men allerede rodfæstet og klar til vækst

I Vejle Baptistkirke har de fokus på, at budskabet skal være til at forstå. Med Jan Andreasens ord til åbningsgudstjenesten den 20. august 2023: ”Vi vil lave en kirke for alle, der elsker Jesus. Det er simpelthen målet med det hele”

Lyt til artiklen:

Åbn lyd i nyt vindue

En regnbygeramt onsdag eftermiddag i slutningen af august byder Cynthia Padi, Jan Andreasen og Henrik Søndergaard velkommen i kirken på Islandsvej 5 i Vejles nordlige industrikvarter. Der er kager og kaffe og stemningen er på grænsen til det løsslupne, da Jan kommer for sent og bliver venskabeligt mobbet.

Daglig ledelse i Vejle Baptistkirke – fra venstre: Cynthia Padi, Jan Andreasen og Henrik Søndergaard (Privatfoto)

De tre udgør ledelsen i den nyplantede Vejle Baptistkirke og de er mere end klar til at dele historien og visionerne for menigheden.

”Vi vil være en kirke, der…”

Vi er ikke langt inde i samtalen, før det er står klart, at menigheden sætter fællesskabet højt.
”Vi tager imod fra dag et med et kram. Vi er nogle, der kommer fra Nordjylland, som synes, det er i overkanten,” griner Jan, inden han fortsætter lidt mere alvorligt:
”Kærligheden til hinanden, det skal være den, der gennemsyrer alt. Det skal bare være rart at komme og mærke, at folk bryder sig om en. Man skal føle sig velkommen, ikke kun første gang, man kommer.  Men også femte gang og sjette gang…”

I mødelokalet, hvor menigheden drikker kirkekaffe, er bordene stillet op i en hestesko. Så er det sværere at sidde for sig selv kun med dem, man plejer at drikke kaffe med. Der er tænkt over detaljerne i bestræbelserne på at skabe fællesskab.

Deltagere i åbningsgudstjenesten den 20. august 2023 (Privatfoto)

Fællesskabet viser sig også, når opgaverne skal fordeles og når der skal tages beslutninger blandt menighedens 20 medlemmer.
”Når vi har menighedsmøder – eller kvartalsmøder, som vi kalder det – så møder folk fuldtalligt op,” fortæller Jan. Henrik og Cynthia fremhæver, at det også er svært at få folk til at gå hjem efter kirkekaffen:
”Selv om gudstjenesten starter kl. 14 sidder folk ofte og snakker efter kaffen til klokken 18,” beretter Cynthia.

Offervilje

Fællesskabet rækker længere end til kærlighed og kirkekaffe. En nyplantet menighed har brug for både frivillig arbejdskraft og penge. Medlemmerne har været gode til at bidrage med arbejdskraft fra dag et. Og ikke kun medlemmerne. Til en arbejdsdag dukkede en bekendt af kirken op for at hjælpe. Hun gik uden yderligere opfordring i gang med at gøre rent på toilettet.

Henrik fortæller, at man taler åbent om behovet for økonomiske bidrag fra medlemmerne:
”Hvis alle baptister gav lige så meget som vores medlemmer, så var der ikke økonomiske problemer nogen steder. Det er ikke sådan, at folk forventer, at det hele skal blive serveret udefra. Man giver virkelig. Og vi besluttede at tale åbent om det fra starten. Vi spurgte hver enkelt: Hvor meget kan du tænke dig at give?  Vi har været åbne omkring, at vi har fællesudgifter, som skal dækkes ind af menigheden selv.”

Visioner, mål og drømme

Det skal være sjovt at være i kirke i Vejle! (Privatfoto)

Ved åbningsgudstjenesten fortalte Jan om menighedens visioner, mål og drømme. Intet er gjort mere kompliceret end højst nødvendigt, og tankerne er til at forstå for alle.

Jan bruger et øjeblik på at finde videooptagelsen fra åbningsgudstjenesten frem på mobiltelefonen. Optagelsen er selvfølgelig ikke offentlig tilgængelig – man har vel styr på persondatalovgivningen. På den lille skærm toner Jan frem med budskabet om, at ”Vi vil være en kirke,… ”

  • der er for alle, der elsker Jesus
  • hvor folk, der ønsker at vide mere om Jesus, kan komme og studere Bibelen sammen med os
  • hvor alle føler sig velkomne, hvor vi glæder os med de glade og græder med grædende
  • hvor vi bryder ud i fryderåb for Ham, lovsynger hans herlige navn og hvor vi giver Ham ære og pris
  • hvor vi vil bære budskabet videre om Guds store kærlighed til alle os mennesker
  • som hjælper de socialt udsatte – en kirke der giver livsvigtigt indhold i deres liv – nemlig Jesus
  • der ofte fejrer nadver, fordi vi har forventningen om, at Jesus kommer igen
  • hvor vi viser baptister i hele Danmark, at det kan lade sig gøre at lave en helt ny kirke
  • der spreder sig til Kolding, Horsens, Billund, Middelfart – og mange andre byer

Videoklippet fra åbningsgudstjenesten slutter med budskabet om, at ”Vi vil være en levende kirke” og metoden er lige så nem at forstå, som resten af visionen: ”Alt det kræver er en person, der finder en anden person og som sætter sig ned og siger: ”Kære Gud, det her vil vi gerne gøre for dig,” – og så ved vi at det lykkes.”

Som de første baptister

Cynthia, Jan og Henrik er meget bevidste om hvilken identitet, de ønsker for den nye menighed. Henrik tager udgangspunkt i historien om de første baptister i Danmark:

”Vi læner os meget op ad historien og BaptistKirkens udgangspunkt. Baptistkirken startede jo ved, at nogle mennesker læste Biblen. Og det de læste, det var jo det, der formede kirken. Der er sket mange ting undervejs – også i BaptistKirkens historie. Men vi vil gerne tilbage til begyndelsen, til en praksis, hvor vi læser i vores Bibel sammen, snakker med hinanden om teksten og finder ud af, hvad det her betyder for vores liv i dag.”

Lovsangere fra Odense deltager i åbningsgudstjenesten den 20. august 2023 (Privatfoto)

Inspirationen til at starte en selvstændig menighed hænger også sammen med et behov hos mennesker for at læse i Bibelen. Et behov, som Cynthia, Henrik og Jan alle har oplevet de senere år.

Jan fortæller om sin erfaring:
”Vi kan se og mærke, der er en søgen efter at læse i Bibelen i vores område. Og jeg nægter at tro på, at det kun er tilfældet i Vejle. Jeg tror, der generelt er en higen efter at forstå Bibelen. At få lov til at læse i Bibelen sammen med andre. Det er også utroligt livgivende. Når jeg har været til bibelstudie, er jeg bare så glad, når jeg kommer hjem.”

Begyndelsen

Selv om der kun er gået lidt mere end et halvt år fra beslutningen om at starte menighed til åbningsgudstjenesten har tilløbet været langt.

”Kolding-gruppen” blev etableret i 2016. En bibelstudiegruppe i Kolding, hvor både Cynthia og Henrik var aktive. Medlemmerne kom fra forskellige kirkesamfund men havde et fælles ønske om at læse Bibelen sammen. Allerede dengang var der samtaler om bibelgruppens fremtid. Men menighed, det ønskede man ikke at blive.

I 2018 deltog Cynthia i en kirkeplanter konference i Litauen og vendte hjem med et brændende ønske om, at ”Kolding-gruppen” kunne blive en menighed i mission Resten af gruppen var fortsat ikke interesseret.

I 2020 bliver Jan Andreasen en del af ”Kolding-gruppen” samtidig med, at han lægger stue til en bibelgruppe i Vejle. Ønsket om at etablere en ny menighed er nu meget stærkt hos Cynthia, Henrik og Jan, men i efteråret 2022 afviser de øvrige medlemmer i ”Kolding-gruppen” igen at deltage i menighedsplantning.

Henrik fortæller om de efterfølgende overvejelser:
”Det er jo heller ikke sikkert, at man skal vente på, at alle bliver 100% enige om, at nu er det det, vi gør.  Men hvis vi kan blive enige om, at der er nogen fra den her menighed, der har lyst til at lave det her, så vil vi gerne være med til at velsigne dem i det. Det synes jeg er et rigtig godt princip. Det er jo sådan set det, der skete både i forhold til menigheden i Odense, ”Kolding-gruppen” og Sydøstjyllandskredsen i Vejle.”

Hårdt arbejde

Menighedsfællesskab i forbindelse med dåbsgudstjeneste den 11. juni 2023, hvor to blev døbt (Privatfoto)

I november 2022 tog planerne fart, og de tre initiativtagere erfarede, at det var hårdt arbejde at starte kirke. Cynthia fortæller:
”Det har også været hårdt for os: Alle de møder, vi har deltaget i. Vi mødtes flere gange om ugen og havde masser af telefonsamtaler. Og der var en dag e-mails’ne bare blev ved med at komme. Hvornår holder det op!”

Jan supplerer:
”Der var en uge, hvor vi fik 21 mails, som vi skulle forholde os til. Besøg fra kirkeplanter team’et, samtale med ledelsen, budget og alt muligt.”

I januar 2023 holdt man en ”prøveaften” i Jans rækkehus med 31 deltagere. Det stod ret hurtigt klart, at Jan – trods indkøb af ekstra service, så der var tallerkner til alle – ikke kunne fortsætte med at lægge hus til projektet. Efter en del søgen fandt man plads i erhvervsejendommen på Islandsvej 5. Her er der nu indrettet kirkesal og mødelokale i et godt samarbejde med de øvrige lejere.

Menighedens ledelse fremhæver det gode samarbejde med BaptistKirkens ledelse og BaptistKirkens kirkeplanterteam. Selv om ”Vejle-modellen” i hastighed og omfang falder helt ved siden af de fleste teorier om kirkeplantning, har der været en vilje til at finde løsninger hele vejen.

I dag er Vejle Baptistkirke fortsat en del af menigheden i Odense. Her har man påtaget sig at være såkaldt modermenighed for projektet: Odense bidrager økonomisk i en årrække, løser en række administrative opgaver og udlåner Henrik Søndergaard til en kvarttidsansættelse – som i øvrigt er  finansieret af BaptistKirken.

Menighedshygge inden åbningsgudstjenesten den 20. august 2023 (Privatfoto)

”Vi havde ikke engang en stol…”

”Folk vil altså gerne have en stol at sidde på i kirken – og vi ejede ikke en stol til at starte med,” fortæller Jan og Henrik supplerer: ”Du skrev det så fint, Jan: Vi ejer ingenting, ikke engang en stol at sidde på. Vi havde heller ikke guitar eller klaver – vi havde ingenting, da vi startede.”

Derfor er taknemmeligheden også stor. Til Odense menighed, der støtter og hjælper, til den nu nedlagte menighed i Viborg, der donerede lydudstyr fra deres kirke, til Sydøstjyllandskredsen, der har givet kollektkurve og til alle andre, der har støttet økonomisk, med arbejdskraft og med forbøn.

Da Henrik læste, at der var mulighed for at få et nadversæt fra den nedlagte menighed i Nibe, skrev han til BaptistKirkens formand, Per Beck, og forespurgte, om det kunne være en løsning. Svaret var en blank afvisning! Dog med den tilføjelse, at BaptistKirken gerne ville give et nyt nadversæt!

Fremtiden

Søren Grarup overrækker en gave ved åbningsgudstjenesten den 20. august 2023: En kalk fra 1871 fra den første baptistkirke i Vejle (Privatfoto)

I Vejle Baptistkirke ønsker man sig brændende to støttemenigheder. BaptistKirken opfordrer nyplantede menigheder til at søge såvel økonomisk som al mulig anden opbakning hos menigheder i nærheden. Det har endnu ikke været muligt at få etableret sådan et samarbejde, selv om der er arbejdet på sagen.

Henrik fortæller:
”På sommerstævnet blev jeg mødt af spørgsmålet om, hvorfor man som støttemenighed skal støtte økonomisk, når nu BaptistKirken har fået en del penge fra nedlagte menigheder. Men det handler jo ikke kun om penge, det handler også om nogle, der bakker os op og beder for os. Det kan man godt se, men man kan ikke forstå, at man skal støtte økonomisk, når BaptistKirken har penge nok. Ledelsen lægger heller ikke skjul på, at de både kan og vil støtte økonomisk.”

I den nærmeste fremtid har menigheden nok at gøre med at arrangere to månedlige gudstjenester, to månedlige ALPHA-møder, et bibelstudie hver måned og bedemøder hver uge. Og så alt ”det løse” fx en foredragsaften sammen med ”Kolding-gruppen” under overskriften ”Jesus, Qumran og Dødehavsrullerne” og en enkelt eller to filmaftener.

Kaffen er drukket og smørrebrødet er spist og vi er klar til at gå hver til sit. Men Cynthia har haft en drøm, som hun bliver nødt til at dele med os:
”Jeg har tænkt på det længe og den anden dag drømte jeg om, at der kom nogle unge mennesker, måske fra en skole, og spurgte: ”Må vi synge for jer” og vi sagde bare: ”Kom, kom, kom…”. Det er bare en drøm jeg har.”

Om tre år udløber lejekontrakten til de nuværende lokaler på Islandsvej.

I Vejle drømmer de om fremtiden.

Giv din mening til kende