Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
KIT på et nyt, smallere spor

KIT på et nyt, smallere spor

Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, er sat på et nyt, smallere spor med ny daglig leder. Et stort underskud var ved at underminere organisationen.

Det har været et par meget kritiske år, som kunne have kostet KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste, livet. Efter to skift i daglig ledelse er Ruben Holmgreen Falk nu på vej til at finde fodfæste – og han sætter sammen med bestyrelsen KIT på slankekur. Der bliver færre aktiviteter og økonomien skal hænge sammen.

For knap 20 år siden fik Hans Henrik Lund fra BaptistKirken visionen om Kirkernes Integrations Tjeneste. Han så, at mange af de migranter, der kom til Danmark, var kristne, men de fandt ikke ind i den ordinære kirke. Der var brug for at støtte dem, og støtte de danske kirker i at tage imod de nye samfundsborgere. Især frikirkerne støttede op om KIT, som har løst mange store opgaver og Hans Henrik Lund har som visionær leder sat mange projekter i værk; Sommerlejre for migranter eller tilskud til kirkerne, når de tog flygtninge med på deres lejre. Café Cadeau, hvor ikke mindst au pairs fandt et tilholdssted. Han kom også på ideen med kontaktfamilier for migranter, bare for at nævne noget.

Hans Henrik har været eminent i sin kontakt til politikere og nøglepersoner.

Kæmpe underskud

Men for halvandet år siden slog bestyrelsen i KIT bremserne i, da et projekt slog bunden ud af kassen. Det er igennem årene lykkedes Hans Henrik Lund at opnå statsstøtte til mange projekter, men især et af projekterne fik et enormt underskud.

Økonomien er vendt, men man slæber stadig rundt på et underskud på knap en halv mio. kroner. Regnskabet for 2020 er dog kommet ud med overskud, så underskuddet nedbringes gradvist.

I mellemtiden blev Lucas Skræddergaard, der allerede var ansat i KIT, daglig leder fra 1. februar 2021. Så blev han ansat i Folkekirkens Migrantarbejde, og pr. 1. august er Ruben Holmgreen så ny daglig leder.

Diaspora

Hans Henrik Lund har siden 2020 været ansat som konsulent på Diaspora-projektet, der understøtter, at nydanskere laver udviklingsprojekter i deres respektive hjemlande. Projektet lukkes ned ved udgangen af 2021, og Hans Henriks ansættelse stopper dermed i projektet, mens de CKU-projekter (tidl. DMRU), som han har fået igennem i Sri Lanka, Zambia og Rwanda køres videre i den projektperiode, der er bevilliget til.

Au pairs

Tilbage vil der være to projekter, som KIT i første omgang koncentrerer sig om:

De støtter au pairs, som ofte oplever, at deres værtsfamilier ikke har styr på reglerne. Under Corona har au pairs (som også tæller enkelte mænd), været ekstra trængt, fordi de har været ’lukket inde’ sammen med deres værtsfamilier.

Dette projekt køres sammen med fagforeningen FOA og Caritas, katolikkernes nødhjælpsorganisation.

Men Café Cadeau har været lukket længe.

Kirkernes Fællesskaber

Så er der Kirkernes Fællesskab, som har været kerneydelsen i KIT i alle årene.

Kirkernes Fællesskab koordinerer mødesteder for nydanskere rundt om i Danmark. Her mødes man på tværs af kirkeskel, hjælper med ansøgninger og dokumentation, samtidig med at der er aktiviteter for nydanskere i mødestederne. Alle menigheder kan være med, hvis man har åben adgang for nydanskere. Der er pt 14 mødesteder rundt om i Danmark.

Corona var hård ved KIT. Som den tidligere leder Lucas Skræddergaard siger:

”Det er svært at lave integration, når folk ikke kan mødes fysisk.”

KIT tilbyder stadig hjælp til visumansøgninger og andre spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med at arbejde med nydanskere.

Ny situation i BaptistKirken

BaptistKirken har alle årene støttet KIT ekstraordinært med 50.000 kr., fordi vi har rigtig mange migrantmenigheder med ekstraordinære behov. BaptistKirkens ledelse har besluttet fremover kun at yde det samme økonomiske bidrag som de andre medlemskirker.

”Det gør vi, da det var en fælles opfattelse på et møde med KIT i maj, at ydelserne i den ekstraordinære aftale stort set er dækket af KITs normale ydelser nu, og at vi derfor i BaptistKirken fremover vil kunne købe os til ekstra ad hoc ydelser, hvor det måtte være relevant”, forklarer Torben Andersen, generalsekretær i BaptistKirken.

Giv din mening til kende