Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kirkerne kan noget unikt

Kirkerne kan noget unikt

Ruben Holmgreen Falk er ny daglig leder i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. ”Især integrationen har kirkerne et særligt mandat til,” siger han.

”Kirkerne har noget særligt at tilbyde flygtninge og indvandrere. Vi er et netværk, en familie, en landsby… vi er mennesker, der kan tage flygtningene ind og lære dem at være danskere og integrere dem i samfundet. Det er det særlige mandat, vi har”, siger Ruben Holmgreen Falk, ny daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT.

Han har en mangfoldig baggrund for den nye tjeneste;

Han er 49 år og kommer med en baggrund som missionær i Tanzania, præst i Pinsekirken Bornholm, forstander på Efterskolen Alterna og selvstændig konsulent inden for GDPR, NGO-ledelse og fundraising.

Han har altså mere end 25 års ledelseserfaring inden for kirke-, mission-, NGO- og foreningsverdenen, og derudover en diplombachelor i kommunikation og ledelse.

I KIT står han med det overordnede driftsmæssige ansvar, rådgivning og ansvaret for samarbejdsaftaler med kirkefælleskaber rundt i Danmark, der arbejder med integration af nydanskere.

Derfor er han også lige nu i gang med at kontakte de menigheder, der har en samarbejdsaftale med KIT – og han vil også rigtig gerne i kontakt med dem, der ikke har en sådan, men faktisk arbejder med integration af nydanskere i deres menigheder.

Færre penge fra staten

”Vi ved allerede nu, at pengene fra Integrationsministeriet, der nu hedder Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, svinder ind. Vi får lige nu to mio. kr. og om 15 måneder falder det til 1,3 mio. kr.” Han synes, at integration fylder alt for lidt på Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfayes skrivebord:

”Jeg er kritisk overfor den danske integrationspolitik. Jeg har svært at forstå, hvorfor den nuværende regering ikke afsætter flere penge til integration. Det er en samfundsopgave,” slår Ruben fast efter at have læst på de sociale medier, at nogle politikere mener, at det er en personlig og måske endda privat opgave.

Nye kvoteflygtninge

”KIT skal tilbage som en aktiv spiller på migrant- og flygtningeområdet. Det er vores berettigelse.

Der kommer ikke ret mange nye kvoteflygtninge fremover – 200 i 2021 fra Rwanda og Congo. Men congoleserne er kristne, så det er naturligt, at det er kirkerne, der samler dem op.”

Lige nu har han også sat gang i et arbejde for at afdække, hvad behovet er i kirkerne og hvordan kirkerne kan støttes med at komme i gang med integrationsarbejdet igen.”

Denne afdækning sker i samarbejde med Als Reseach, betalt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Tre ansatte

Der har været en stor udskiftning blandt de ansatte på KIT.

Ud over Ruben er der pt. tre ansatte og fra nytår kun to, da Hans Henrik Lund og projektet Diaspora (se anden artikel) stopper.

”SIRI ser ikke nogen stor integrationsværdi i, at herboende indvandrere skaber udviklingsprojekter i deres hjemland, så vi får ikke mere støtte til projekt Diaspora, som derfor må stoppe”, fortæller Ruben.

Der er to medarbejdere: Gabriela Cruz Færch er fra Equador. Hun arbejder dels med projekt Au Pairs Network, og dels med Kirkernes Fællesskab.

Mildred Osias er filippiner. Hun har sammen med sin mand i 20 år haft en filippinsk menighed i København, og kender derfor mange au pairs. 80 pct. af alle au pairs kommer fra Filippinerne. På KIT arbejder hun med rådgivning og sjælesorg.

Fordi mange af de filippinske au pairs er katolikker, er det katolske Caritas også inde i billedet.

Videnstab

”Der er megen viden, der er gået tabt, fordi vi har haft så stor personaleudskiftning. Vi skal i gang med igen at kortlægge migrantmenighederne i Danmark.”

Der findes i KIT-regi to typer menighedsfællesskaber; danske menigheder der integrerer nydanskere og migrantmenigheder i Danmark, stiftet af nydanskere. Begge parter har brug for hjælp, og de sidste især skal også have en stemme.

Gå-på-mod

Ruben er fuld af gå-på-mod, fordi han anerkender behovet for KIT og det kæmpe potentiale for integration og næstekærlighed, der ligger i kirkerne. Og ekspertisen til fondsansøgninger og kontakt til myndighederne skal naturligt ligge i KIT, som også tilbyder sparring og at skabe netværk til andre kirker, der måske har løst den opgave, en ny kirke står med. ”Vi skal være en vidensbank og brobyggere. Og vi skal udruste de hundredvis af mennesker, der er aktive i integration ude i menighederne.

Finde substansen

Mine hovedopgaver er dels at få gang i projektbevillingerne igen, til gavn for de menigheder, vi samarbejder med, også fra fonde og erhvervspartnere. Og dels rekruttere mange flere medlemmer og gavegivere. Der skal være 300 personlige medlemmer og 100 gavegivere – det har man ikke i dag.”

Og er der noget, Ruben har bevist i sit tidligere virke, er det, at han er god til at skaffe penge. Og så er han systematiker. Som han påpeger:

”Substans kommer igennem dokumentation. Jeg har måske ikke politiker-tække, men at finde substansen i kirkernes integrationsarbejde arbejde er min styrke”.

Giv din mening til kende