Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

Unge mistrives og har fået sværere ved at magte livet. “Men de fleste har det godt”, siger Thomas Willer. 

Lyt til artiklen her:

Åbn lyd i nyt vindue

Thomas Willer:

  • præst i menighedsplantningen Aalborg Vineyard
  • uddannet sociolog
  • arbejder med træning af unge ledere i Youth for Christ
  • har bidraget til en lang række studier med særligt fokus på unges tro og kirkelige tilhørsforhold

“Hvis man fx ser på DUF’s[1] Ungeundersøgelse 2023, så kan man se, at størstedelen af de unge, 80%, siger, at de trives og har det godt”, uddyber Thomas Willer den lidt overraskende indledning. “Men det er stadig tankevækkende, at hver femte unge bl.a. kæmper med ensomhed, stress eller angst. Det bliver vi nødt til at forholde os til – også i vores kirker – for billedet er præcis det samme i vores egen undersøgelse af de unges trivsel i kirkerne. Vi er altså ikke ’et særligt folk’ i den sammenhæng. De unge i kirkerne er mere involverede i frivilligt arbejde end gennemsnittet og generelt mindre bekymrede for klimaet, men hvad angår fx ensomhed, er tallene meget ens.”

Godt er ikke godt nok

For at få en forståelse af, hvad der er på spil hos de unge, fortæller Christian Hjortkjær i sin bog ’Utilstrækkelig’ fx om en pige, der på sit spejl har en post-it med teksten: ”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!”

De opfatter præstationer som identitetsskabende.

Hertil siger Thomas Willer: ”Det er udtryk for det pres, som de unge oplever. De stræber efter at præstere det bedste hver eneste gang, fordi de opfatter præstationer som identitetsskabende. Det er i deres præstationer, de finder deres berettigelse og mening.”

”Vi kan spore, at den udvikling i den grad accelererer med indtoget af smartphones og sociale medier tilbage i 2007. Men i virkeligheden er det en udvikling, der allerede ses med den øgede individualisering op gennem 1900-tallet. Vi kan ikke længere læne os op ad vores familiehåndværk og gå videre i vores forældres fodspor. Vi må bevise vores værd på egen hånd. Og her kommer internettet og senere de sociale medier til at virke som en forstærker på godt og ondt. Det skaber helt nye muligheder, men også helt nye faldgruber, som ingen i voksengenerationerne rigtig har kunnet gennemskue og dermed foregribe betydningen af.”

Det krav-frie rum

”De unge tager deres opfattelse af præstationer som identitetsmarkør med sig ind i kirkerne, og ofte oplever de heller ikke her et kravfrit rum. Alt efter hvilket gudsbillede, der er dominerende, kan Gud have toner af fx at være en coach, der giver gode råd til din selvudvikling, eller den, der holder øje med din pointtavle, eller en far med åbne arme. Det er jo ikke sådan, at de unge ikke kan eller vil udfordres, men mange længes efter at finde identitet et andet sted end i sig selv og i egne præstationer.”

Mange længes efter at finde identitet et andet sted end i sig selv og i egne præstationer.

”Her er det vigtigt, at kirken tager udgangspunkt i, at vi først og fremmest er elskede og favnede. Derfra kan vi så føle os tilskyndede til at bruge det gode, vi er skabt med, til glæde og gavn for andre, så det bliver en glæde at arbejde med på Guds Rige i stedet for et forsøg på at fortjene Guds kærlighed og støtte. Det har de unge rigtig meget brug for at høre. Det er min overbevisning, at det sprog, vi bruger i kirkerne, har stor betydning for de unge.”

Thomas Willer

Følelserne udenpå tøjet

”Man taler om en psykologisering af vores sprog. Det er fx blevet en udbredt talemåde, at ’Jeg føler, at det, du siger, er…’. Når de unge skal forholde sig til noget, bliver det først og fremmest vurderet på baggrund af den unges subjektive mavefornemmelse. Selv i samtaler om emner baseret på fakta, kan sådanne fakta blive mødt med udtalelse: ’Det føles bare ikke sådan for mig’. Hvis jeg får en følelse, er det dét, jeg lader mig styre af. Det er igen en udvikling, som er med til at gøre virkeligheden subjektiv og flydende. Følelsen af usikkerhed øges, for der er ingen faste holdepunkter udenfor mig selv. Men faktisk ved vi, at mange af de unge har en længsel efter samtaler om tro og eksistens, og her skal vi finde nogle af de gode tiltag i forhold til at hjælpe unge på vej.”

Følelsen af usikkerhed øges, for der er ingen faste holdepunkter udenfor mig selv.

Der er brug for en voksen

”Mange af de danske kirkelige børne- og ungdomsorganisationer og Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi har for nylig afholdt et seminar om kirkens muligheder for at støtte de unge i at finde fodfæste og åndelig dannelse i en tid præget af rodløshed. Konklusionerne fra en af vores talere, Kara Powell, var meget klare: ’De unge har brug for en voksen, der vil bruge tid sammen med dem, og som kan skabe samtalerum, hvor der er plads til spørgsmål og tvivl’.”

De unge har brug for en voksen, der vil bruge tid sammen med dem.

Læs mere:

  • ”Ungeundersøgelse 2023”, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • ”Kan jeg overhovedet finde ud af at være kristen?”, CUR[2]
  • ”Utilstrækkelig”, Christian Hjortkjær
  • ”Præstationssamfundet”, Anders Petersen

”Hvis vi som voksne kan møde det unge menneske med nysgerrighed og tid til at lytte, så er vi kommet langt. Derfor er der brug for, at vi hver især spørger os selv, hvilket ungt menneske vi kender, som vi kan invitere på aftensmad og nærvær? Det er det første og vigtigste skridt, vi kan tage.”


[1] DUF: Dansk Ungdoms Fællesråd

[2] CUR: Center for Ungdomsstudier

Giv din mening til kende