Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Fokus på trivsel

Fokus på trivsel

Der har den seneste tid været stort fokus på mistrivsel blandt børn og unge – og ikke uden grund.

Lyt til artiklen her:

Åbn lyd i nyt vindue

Også på Tølløse Privat- og Efterskole må vi forholde os til, at trivslen hos nogle unge er under pres i en grad, så det kalder på handling. Men før det kommer dertil, er det vigtigt at fastholde og arbejde ud fra, at trivsel er den bedste forebyggelse af mistrivsel. Derfor må fokus først og fremmest være på trivsel og på at fremme det, der danner det gode ungdoms- og menneskeliv.

Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler

Du er værdifuld

Det menneske- og livssyn, som skolens arbejde bygger på, er i denne sammenhæng afgørende. Vores grundlæggende opfattelse er, at alle mennesker er forskellige, men lige værdifulde – og det er de alene ved at være mennesker, og ikke på grund af særlige egenskaber, præstationer eller vellykkethed. Og det er vores opfattelse, at livet altid indeholder både lys og mørke, godt og skidt, det vellykkede og det mislykkede – og at det er ok, at det er sådan. Det er både vores holdning og vores erfaring, at mennesker trives, når de bliver en del af meningsfulde og forpligtende fællesskaber med plads til både forskelligheder og fejl.

Mennesker trives, når de bliver en del af meningsfulde og forpligtende fællesskaber.

På denne grund forsøger vi så at bygge rammer og fylde dem ud – både på privatskolen og på efterskolen – så der bliver mulighed for at opleve en sådan broget virkelighed. Opleve både succeser og fejltagelser, det afslappende ved at være sammen med nogen, som ligner mig, og det berigende ved fællesskab med andre, som er helt forskellige.

Trivsel og fællesskab

Vi har mange muligheder for at lade det grundlæggende menneskesyn skinne igennem og præge.

På privatskolen foregår arbejdet i en ramme af skolearbejde, hvor det, man basalt er sammen om, er undervisning og læring. Alligevel er der mange muligheder for at lade det grundlæggende menneskesyn skinne igennem og præge både form, organisering og måden, hvorpå vi taler og er sammen. På efterskolen, hvor eleverne er døgnet rundt, er der endnu flere muligheder, men udfordringen bliver også større, hvis elever – trods rammerne – alligevel havner i mismod og mistrivsel.

Derfor er der også en hel række konkrete tiltag, som både forebyggende skal styrke trivslen og forsøge at afhjælpe mistrivsel. I de senere år har skolen brugt Me&We, som er støttet af bl.a. Maryfonden og Efterskoleforeningen. Me&We består af aktiviteter, øvelser og fortællinger, som gennem styrkelse af sociale kompetencer, sociale relationer og fællesskaber modvirker mistrivsel i form af stress, pres og ensomhed.

Henrik Kristiansen byder et nyt elevhold velkommen.

Skolens struktur med små familiegrupper med ca. otte elever kan både forebygge og løse udfordringer. Og i samme spændingsfelt mellem forebyggelse og problemløsning har skolen samtalelærere, u-vejleder, trivselsgrupper, gudstjenester og skolepsykolog, foruden masser af forskelligartede fællesskabsaktiviteter.

At være der for de unge

Vi er særligt opmærksomme på det vigtige i ’blot’ at være opbakkende til stede – frem for at kræve hurtige løsninger.

Når det så alligevel bliver svært, er vi særligt opmærksomme på det vigtige i ’blot’ at være opbakkende til stede – frem for at kræve hurtige løsninger med forventning om mistrivslens snarlige opløsning. Unge har brug for voksne, som lytter, og som er der. Voksne, som ikke går i panik eller lader sig rive med ned i de sorte huller. Voksne, som kender til og accepterer, at det tunge og svære er en del af livet, der ikke bare kan betragtes som fejl, som hurtigst muligt skal rettes – enten af den unge selv eller af omgivelserne.

Denne væren-der for de unge skal naturligvis ikke stå alene, men spille sammen med de oven for nævnte rammer for trivsel, som på længere sigt vil være det, der kan mindske mistrivslen og dens magt over oplevelsen af livet.

Jesus talte ikke ind i eller var fortaler for en perfekt verden – men han er den, der redder mennesker fra at bukke under i mødet med mørket. Samme opgave har vi.

Giv din mening til kende