Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Shane McNary

Behov for nye kirkeformer i Europa

De europæiske baptister var i sidste uge samlet i Glasgow i Skotland. EBFs generalsekrtær Tony Peck talte i sin åbningstale om det kristne håbs betydning i en tid med ny splittelse og politisk polarisering og fragmentering i Europa. Peck understregede, at evangeliet ikke kun handler om det, der endnu ikke er, men også om det, der kan være her og nu.

På gruppebilledet står Johannes og Henrik bagerst lidt til venstre for midten.

Peck nævnte den fornyede vægtlægning på discipelskab og nye måder at være kirke på. Et eksempel er Estland, et af Europas mest sekulære lande. Her eksperimenteres der med nye kirkeformer især blandt børn og unge. Det er forresten også i Tallinn, Estland, at EBF’s Youth & Children Workers Conference afholdes næste år.

Peck nævnte også behovet for at række ud til den fremmede iblandt os. I Tyrkiet og Libanon er baptister involveret i arbejde med flygtninge, men også i blandt andet Wien gøres der et stort arbejde i forbindelse med Project Vienna.

De senere år har EBF kørt programmet Transform for unge kirkeledere, som fik deres diplomer på konferencen. Desværre kunne Kasper Klarskov fra BaptistKirken, som har deltaget på Transform, ikke være med, da han netop i de dage skulle til svendeprøve.

Det internationale teologiske seminarium i Amsterdam, IBTS, var også repræsenteret, og vi fik diskuteret behov og muligheder for uformel uddannelse på lokalt og regionalt plan. Forhåbentlig kan det føre til, at også danske baptister får udbygget tilknytningen til arbejdet i Amsterdam.

Religionsfrihed

Især historierne fra Centralasien og Mellemøsten gør kampen for religionsfrihed nærværende. I lande som Tadsjikistan må baptister ikke evangelisere eller importere litteratur, mens flere præster er idømt bøder for at have forkyndt evangeliet.

Baptister oplever også forøget pres i Rusland, hvor seminariet i Moskva flere gange er blevet lukket af myndighederne.

Mange af repræsentanterne fra Centralasien og Mellemøsten udtrykte stor taknemmelighed for at være del af et globalt fællesskab. For os andre, der er mere privilegerede, er det betydningsfuldt at få sat ansigt på og møde de mennesker, der ellers blot kan være tal i en statistik.

Ulykkeligvis måtte ledelsen i EBF meddele, at man havde måttet suspendere det georgiske medlemskab som følge af interne problemer i den georgiske baptistsammenslutning.

Teknologiens muligheder og udfordringer

Elijah Brown, generalsekretær for Baptisternes Verdensalliance (BWA), var igen med på konferencen. Elijah talte om, hvordan nye teknologier gør det muligt at overvåge borgere i hidtil uset grad.

I Kina overvåges borgere ved hjælp af ansigtsgenkendelse, så der er styr på præcis hvor, personer befinder sig. Menneskers aktiviteter på internettet kan kortlægges og danne basis for sikkerhedsvurderinger. Google er samtidig ved at udvikle et nyt system, der skal hjælpe Kina med at censurere internettet.

Det skaber nye udfordringer i forhold til religionsfrihed. De nye teknologier skaber imidlertid også nyt potentiale, hvis vi kan finde ud af at gøre brug af ’big data’ og de muligheder, det indebærer.

Håb for fremtiden

Tony Peck opfordrede til at forny vores tiltro til Gud. Der er håb for Europa, fordi evangeliet til stadighed skaber håb, retfærdighed og frihed.

”Selvom det kan være svært, må vi være åbne for Guds fremtid og være den ‘salt’ – de fællesskaber – der tror og stoler på Gud. Det er evangeliets håb, der kan overkomme polarisering og fragmentering. Opgaven er at se bort fra de småting, der kan distrahere os fra det store billede.”

To danske repræsentanter

Baptistkirken i Danmark havde i år to repræsentanter med, da European Baptist Federation (EBF) mødtes i Glasgow, Skotland. Repræsentanterne fra Danmark var Henrik Holmgaard (Aalborg) og Johannes Aakjær Steenbuch (Bornholm).

Resolutioner

I år vedtog den europæiske baptist-konference to resolutioner – én om klima samt én om religionsfrihed og forfølgelse af religiøse mindretal i regionen, der desværre stadig er på dagsordenen. EBFs ledelse opfordrede medlemslandene til at bruge resolutionerne og bringe dem i spil i vores lokale sammenhænge.

Resolutionerne kan læses her: http://ebf.org/council-resolutions

“Hvordan kan vi fastholde enheden, når forskelle og mangfoldighed er store?” Det overvejede artiklens forfattere før konferencen i ‘Forskelle og fællesskab’

Giv din mening til kende