Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Baptister fra hele verden til missionskonference i Stavanger

Else Marie og Torben Andersen

Baptister fra hele verden til missionskonference i Stavanger

Mission var tema for en stor international konference i Stavanger i begyndelsen af juli arrangeret af Baptist World Alliance (BWA) og European Baptist Federation (EBF).

Oprindeligt skulle konferencen have fundet sted i 2021, men den blev udsat på grund af Covid-19 pandemien. Det betød, at nu er krigen i Ukraine og jordskælvet i Tyrkiet og Syrien tidligere i år også aktuelle kriser at forholde sig til. Begge dele med store menneskelige tragedier, enorme ødelæggelser og mennesketab som konsekvens. Mennesker på flugt, men også den ene historie efter den anden om Guds kærlighed og nåde midt i al lidelse, og om, hvordan de lokale kirker havde rakt ud og hjulpet alt det, de kunne. Hertil kommer formidling af nødhjælp, opmuntringer og forbøn fra baptister fra hele verden.

Klimaforandringer med tørke eller oversvømmelser til følge er også kun blevet værre de senere år. Fremtidsprognoserne er en kæmpe udfordring, som nutidens kirke må forholde sig til, også når det gælder mission. ”Mission handler om det hele menneske, og også om hvordan vi forholder os til den klimamæssige krise og hele Guds skaberværk”, lød det som en rød tråd gennem hele konferencen. Sammenfattende om at være sendt til verden for at tage del i Guds mission og give fremtidshåb!

Fremtidsprognoserne er en kæmpe udfordring, som nutidens kirke må forholde sig til.

Over 800 fra 82 lande deltog i konferencen. BWA holdt sit årlige rådsmøde de første dage og EBF sit forretningsmøde på bare tre timer inden det store åbningsmøde for selve konferencen onsdag aften. Tema for hele ugen var SENT, på dansk sendt – som i øvrigt også er tema for årets sommerstævne i Lindenborg.

”Det var en stor oplevelse at deltage”, fortæller Torben Andersen, generalsekretær i Baptistkirken i Danmark, som netop var sendt til konferencen på vegne af danske baptister som kontaktperson til EBF. ”Heldigvis var jeg ikke den eneste. Else Marie, min kone, var med sammen med flere andre danskere. Desværre ikke så mange, men inspirerende var det.”

Glimt fra EBF mødet

”Bed for de russiske baptister”, opfordrede Alan Donaldson, generalsekretær for EBF, i forbindelse med sin beretning på rådsmødet. En rejse var blevet aflyst med kort varsel ugen op til konferencen. Her skulle han have besøgt russiske baptister tæt på det sted, hvor Wagnergruppen havde sammenstød med russiske soldater. Det ville ikke have været sikkert for en kirkeleder fra Vesten at tage dertil.

Vi oplever en særlig åndelig dynamik i denne tid og vækst i kirker og mange dåb.

Næstformand for de ukrainske baptister, Igor Bandura, takkede for forbøn og hjælp: ”Som folk oplever vi en særlig enhed og solidaritet, men folk og kirker er trætte. I disse dage runder vi 500 dage i krig. Vi arbejder for, at kirkerne må være steder, hvor folk kan få varme, hjælp og håb. Vi oplever en særlig åndelig dynamik i denne tid og vækst i kirker og mange dåb.”

Her var også en historie fra baptister i Libanon, om hvordan man som de første havde formået at yde hjælp til de nødstedte i forbindelse med jordskælvet i Tyrkiet og Syrien. Dog blev det understreget, at det ikke kun var baptister, der hjalp, men folk fra alle trossamfund i fællesskab, hvilket betød et stærkt vidnesbyrd blandt folk generelt.

Fokuspunkter på konferencen

At deltage på en konference som SENT giver den ene anledning efter den anden til at opleve fællesskab med mennesker fra mange forskellige nationaliteter og kulturer. Det er spændende og lærerigt i sig selv, men også trosstyrkende at se mangfoldigheden i Guds kirke og mission. Hver formiddag var der inspirerende bibelundervisning ud fra kapitel 10 i Mattæusevangeliet, som i den danske bibel har overskriften: Udsendelsen af de tolv.

Benjamin Frances fra Indien, som har oplevet en enorm vækst og mange mennesker komme til tro og blive disciple af Jesus, valgte dog at begynde med slutningen af kapitel 9, hvor overskriften er: Høsten er stor – og hvor Jesus understreger bønnens betydning: Bed høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Micheline Makkar, fra Syrien og en stor baptistkirke i Damaskus, delte vidnesbyrd om Guds indgriben på mange måder i kirkens liv. Fx om hvordan de fik visionen om at lave en film om Damaskusvejen – Paulus’ omvendelse og møde med Jesus. Det endte med, at de fik tilladelsen på plads og at selveste præsident Bashar al-Assad var med i en kæmpe sal til premieren. Hun understregede, at selvom vi kan føle os som nuller indimellem og vi ingenting kan, så vær bare et nul, når du er bag den ene, som lyser foran. Den ene er Jesus og jo flere nuller, jo større tal.

En ud af fire kvinder er udsat for vold – det sker også i kirkerne!

Valerie Duval Poujol fra Frankrig talte om at overgive alt til Jesus. Hun kom også ind på kvinders situation, hvor mange oplever at blive udsat for vold og krænkelser, psykisk eller fysisk. Hun kom med en statistik, som sagde, at en ud af fire kvinder er udsat for vold – det sker også i kirkerne!

Om eftermiddagene var der mange seminarer at vælge imellem og aftenmøderne var fyldt af lovsang, forkyndelse og troshistorier. I et seminar om den multietniske kirke noterede jeg: ”Jeg er ikke en nordmand, der er kristen, men jeg er en kristen, der så tilfældigvis er nordmand.” Altså noget om, hvordan vi møder hinanden i kirken med forskellige etniske ophav.

Menighedsplantning og den unge generation

To væsentlige punkter på konferencen var et særligt fokus på henholdsvis menighedsplantning og den unge generation. Noget vi også kan tage til os som baptister i Danmark. En gruppe fra Ukraine delte erfaringer med menighedsplantninger både i Ukraine og blandt ukrainerne i andre lande. Man har i løbet af krigen set 30.000 nye mennesker i kirkerne og døbt 4.000.

Man har i løbet af krigen set 30.000 nye mennesker i kirkerne og døbt 4.000.

Der var beretninger om ødelagte kirker og teologiske seminarer. 260 menigheder befinder sig i besatte områder. ”Jeg sender jer som får blandt ulve”, krigen er nutidens ulve og ondskab for os!” Det indledende spørgsmål på dette seminar lød: The power of war or the power of grace? Hvad er stærkest krigens eller nådens magt? Fra ukrainerne – et folk i krig – lød det klart: Guds nåde er med os!

Der var forud for konferencen gjort en ekstra indsats for at få mange unge med – og det lykkedes. Især fredag aften endte med et fokus på den unge generation og fremtidens ledere. Alan Donaldson var om morgenen blevet mindet om af Gud, at han et år tidligere havde haft en drøm om at se 100 unge rejse sig i tjeneste og blive udrustede til at være fremtidens ledere. Det blev en stærk åndelig manifestation, da de mange unge rejste sig i salen og blev bedt for af andre mødedeltagere. I øvrigt var mødelederne ved aftenmøderne unge mennesker.

Giv din mening til kende