Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Timotheus – lederuddannelse på tværs af grænser

’Det, der driver mig, er ønsket om at være med til at gøre en forskel i menneskers liv ved at give vores viden videre’ – sådan sagde Klaus Munch fra Bethelkirken i Aalborg for to år siden efter et af hans besøg i Rwanda. Formålet dengang var at planlægge den uddannelse af ledere, der nu er blevet en realitet under navnet Timotheus.

Visionen i projektet er, som Lars Midtgaard, der er præst i Bethelkirken, udtrykker det: ’Vi ønsker at udruste de enkelte ledere til at se deres kald til at udruste andre nye ledere. Vi ønsker efter bedste evne at bidrage til stærkere og bedre kirker. Vi ønsker i fremtiden at se flere og endnu dygtigere ledere, der forstår deres opgaver og uddelegerer, og vi ønsker at se flere kvinder i tjeneste.’

Foto Klaus Munch 4I et samarbejde mellem Bethelkirken, Baptistkirken i Danmark og Baptistkirken i Rwanda (AEBR) afvikles nu seks seminarer over to år. Projektet afvikles med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Personligt lederskab

Første seminar blev afviklet i maj 2015 med 90 deltagere fra 18 menigheder. Det fokuserede på personligt lederskab og redskaber hertil. I oktober afvikledes det andet seminar med temaet ‘teamudvikling og -ledelse’. De kommende seminarer fokuserer bl.a. på kommunikation og identifikation af mindre udviklingsprojekter i de lokalsamfund, menighederne er en aktiv del af.

At sætte ord på sin trosrejse og relatere den til sit eget lederskab har været ovenud berigende.

Klaus Munch fortæller: ’Hvert team havde arbejdet med de opgaver, som de fik med fra første seminar, og det var spændende at høre, hvordan der rundt omkring i kirkerne var arbejdet hårdt’. Det havde været til stor velsignelse for mange konkret at nedskrive deres frelseshistorie og dele den med andre. At sætte ord på sin trosrejse og relatere den til sit eget lederskab har været ovenud berigende.

Foto Line HyllebergLokal ledelse

Projektet ledes af Edouard Ntarikutimana. Han er bl.a. blevet klædt på til opgaven ved at deltage i Diakonhøjskolens Internationale Kursus i 2014 og som projektleder for et nu afsluttet projekt om mikrofinans. Edouard står for planlægning og afvikling af seminarerne, men den vigtigste opgave er at besøge kirkerne for at følge op på den undervisning, deltagerne modtager, og de opgaver, der stilles på seminarerne.

Sammen med de ansvarlige i Rwanda er Lars Midtgaard og Klaus Munch de bærende kræfter i projektetableringen, men de har også inviteret Bethels anden præst, Henrik Holmgaard, til Rwanda. Henrik var her for første gang i oktober: ’Det var en stor oplevelse at møde disse ledere og deres kultur. Der er jo stor forskel på vores kulturbaggrunde, men jeg synes, det lykkedes at bidrage med redskaber, som de kan bruge i deres hverdag. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det kommer til at gå i de kommende måneder’.

Støt Projekt Timotheus

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling støtter med ca. 500.000 kr., men BaptistKirken har forpligtet sig til at dække nogle af udgifterne. Derfor modtages alle beløb med tak. Send et beløb til konto 3201 10042879 eller Mobile Pay 2299 6483 mærket ‘Timotheus’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

Nu også med burundere

Generalsekretæren for Baptistkirken i Burundi (UEBB), Silas Mtukamazina, og lederen af præsteskolen i Rubura, Vianney Kurikurazirwa, deltog i det andet seminar for at se, om projektet kan bruges i Burundi. ’Det var spændende at møde de to og høre om situationen i Burundi og om de behov, der er for udrustning af menighedernes ledere der. De deltog meget aktivt i seminaret, og der blev etableret en rigtig god kontakt mellem dem og de andre deltagere. Det er spændende, hvad de gode relationer kan komme til at betyde’, siger Klaus Munch.

Foto Klaus Munch 5Projektet har både sin motivation og sit navn fra Timotheus, den unge, inspirerende leder, som Paulus arbejdede sammen med, og som han udfordrede til at undervise andre i det, han selv var blevet undervist i.[1] Det er håbet, at det også må inspirere de mange gode folk i Rwanda!


1 2. Timotheus-brev kap. 2, vers 2

Giv din mening til kende