Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Teologistudier på Københavns Universitet

Rasmus Degnbol

Teologistudier på Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet tilbyder flere uddannelser og optager hvert år ca. 140 nye studerende på bacheloruddannelsen.

Marlene Ringgaard Lorensen, konst. studieleder, lektor i Praktisk Teologi

Blandt flere forskellige uddannelser udbyder vi bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi, deltidsstudier i form af enkeltfag eller individuel fleksibel masteruddannelse samt kandidatuddannelserne: Europas Religiøse Rødder, Interreligiøse Islamstudier og Afrikastudier. Der optages ca. 140 nye studerende på bacheloruddannelsen hvert år i alle aldre og med meget forskellige baggrunde.

Fagområder

Teologistudiet fokuserer på kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse og involverer fordybelse i de bibelske tekster, kirkens historie, religionsfilosofi, etik og samfund. Fordybelse i kristendommens beskrivelser af Gud, verden og mennesket giver anledning til at reflektere over de store spørgsmål i livet.

Fordybelse i kristendommens beskrivelser af Gud, verden og mennesket giver anledning til at reflektere over de store spørgsmål i livet.

Den teologiske bacheloruddannelse er normeret til tre år. Dertil kommer et års SU-berettiget undervisning i latin og græsk, hvis man ikke har fagene i forvejen. Kandidatuddannelsen er normeret til to år. Teologistudiet byder på de teologiske hoveddiscipliner: Det Gamle Testamentes Eksegese (fortolkning), Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik (troslære) med økumenisk (mellemkirkelig) Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi. Ved siden af de obligatoriske fag gives der mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt teologisk relevant emne, enten på fakultetet eller på et andet fakultet eller universitet i Danmark eller udlandet. Fakultetet har samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden lige fra Tyskland til Tanzania. Der er også mulighed for, at man kan kombinere sine teoretiske studier med et praktikophold.

Uddannelsesformer

Ud over bachelor- og kandidatuddannelserne tilbyder fakultetet muligheder for deltidsstudier samt efter- og videreuddannelse, bl.a. en master som fleksibelt forløb og enkeltkurser under Åbent Universitet. En masteruddannelse som fleksibelt forløb tilrettelægges individuelt med fokus på fx sjælesorg, prædiken eller Søren Kierkegaards forfatterskab. Uddannelsen er normeret til et års studium på fuld tid, men de fleste tager den på deltid over et forløb på 2-3 år ved siden af deres job.

Mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt teologisk relevant emne.

Seneste skud på stammen er et nyt uddannelsesforløb, hvor kandidater, som har en ikke-teologisk kandidatgrad, kan tage en teologisk efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til at søge en præstestilling (i Folkekirken). Den nye teologiske efteruddannelse er normeret til 150 ECTS, dvs. 2,5 års fuldtidsstudier. Uddannelsen kan dog også tages på deltid.

Ansættelsesmuligheder

Teologiuddannelsen på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet:

  • Grundlagt i 1479
  • Bacheloruddannelsen er normeret til tre år + evt. et års græsk og latin. Kandidatuddannelsen er normeret til to år.
  • Bachelor- og kandidatuddannelserne er SU-berettigede. Deltidsuddannelserne har egenbetaling.
  • Mulighed for praktikophold, udlandsophold samt deltidsstudier og enkeltfag på Åbent Universitet.

Teologiske kandidater er efterspurgte som præster i folkekirken, og mange finder ansættelse der. Andre bliver ansat inden for andre kirkelige samfund, kirkelige organisationer og NGO’er. Flere arbejder desuden som højskolelærere, forskere ved universiteter eller med formidling af kristendom og kultur.

Studiemiljø

Siden 2017 har Det Teologiske Fakultet haft til huse på Søndre Campus ved metrostationen Islands Brygge på Amager. Søndre Campus deles med Det Humanistiske og Det Juridiske Fakultet. Ud over de faglige undervisningstilbud er det muligt at deltage i foredrags-, sang- og debatarrangementer, som studerende ofte står for og deltager i, og om fredagen er der bar eller fest i den studenterdrevne café. De studerende har flere gange vurderet studiemiljøet på Teologi som et af de bedste på Københavns Universitet.

Læs mere om teologistudiet samt om arrangementer og forskning på Det Teologiske Fakultet på https://teol.ku.dk/.

Giv din mening til kende