Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi

Serie om teologiske uddannelser

StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi

SCMT er ikke en ny teologisk uddannelse, men skaber teologisk læring og dannelse i spændingen mellem det akademiske studium og menighedspraksis.

SCMT blev etableret i 2019 ud af mere end 20 års økumenisk samarbejde om teologisk uddannelse og læring. Udgangspunktet var erfaringerne fra det tidligere fælles kirkelige og nordiske samarbejde omkring Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT). På nuværende tidspunkt er Apostolsk Kirke, BaptistKirken, Dansk Oase samt Vineyard frontløbere og bagland for SCMT.

Flere teologistuderende

Der har de seneste år være en stigning i antallet af teologistuderende med rødder i frikirkerne på de danske universiteter. Nogle frikirker har tidligere ikke haft tradition for en akademisk uddannelse som baggrund for at blive præst, mens andre – som BaptistKirken – har haft deres eget seminarium. Den ny udvikling har skabt et behov for at støtte de studerendes teologiske udvikling og udrustning, så den matcher deres fremtidige tjeneste som præster.

Fire omdrejningspunkter

Kombinationen af akademisk, teologisk uddannelse, ’mesterlære’ i lokale menigheder og læringsfællesskab med andre studerende er vital.

Teologisk uddannelse kan ikke stå alene som fundament for præstens opgaver og funktion. Kombinationen af akademisk, teologisk uddannelse, ’mesterlære’ i lokale menigheder og læringsfællesskab med andre studerende er vital. SCMT insisterer på, at “man bliver en god præst af at følges med andre præster”. Der er særligt fire omdrejningspunkter, som skaber rammen for SCMT´s arbejde med udrustning og læring:

Lokal menighed

At forankre teologistuderende i praksis og ’mesterlære’ i lokale menigheder.

Regionale læringsnetværk

At skabe læringsnetværk for studerende i Aalborg, Aarhus, København og Syddanmark med fokus på, at de studerende udvikler ‘kald’ og kompetencer. Læringsnetværket fungerer som et ’laboratorium’ for teologisk læring, hvor teori og praksis møder hinanden. Målet er at skabe kompetente reflekterende praktikere, som sammen udvikler deres færdigheder som teologer og finder deres ledelsesidentitet som kommende præster og pionerer.

Nationalt akademisk netværk

At samle kompetencer og viden om menighedsbaseret teologi og udbyde supplerende kurser i identitet, mission, ledelse og praksis.

Skandinavisk samarbejde

At samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner omkring menighedsbaseret teologi.

Menighedsbaseret perspektiv

Teologi og menighed hører uløseligt sammen. Teologiens væsen og mål kan ikke adskilles fra de fællesskaber af troende, som er kilde til den teori og trospraksis, som den akademiske teologi forsøger at undersøge og formidle. Det er afgørende for teologien, at den udforsker og bidrager til forståelse af tilværelsens spørgsmål, dens mening samt forøger menneskers trivsel.

Traditionelt er teologiens ’hvad’ defineret af arbejdet med disciplinerne bibelfortolkning, kirkehistorie og systematisk teologi. Dvs. hvordan kristendommens grundtekster og budskab skal fortolkes ud fra Bibelen, og hvordan troen og teologien har udviklet sig igennem historien og er udformet i kirkens lære og praksis.

Uden levende menigheder er det svært at forestille sig, at der ville være en akademisk teologi.

Også teologiens ’hvor’ er afgørende for en menighedsbaseret tilgang til teologi. Teologi opstår ikke først og fremmest på universitetet som en akademisk disciplin. Uden levende menigheder er det svært at forestille sig, at der ville være en akademisk teologi.

Når den akademiske teologi skal formidles og gøres meningsfuld i relation til det omkringliggende samfund, er det ligeledes svært at forestille sig, at det kan finde sted uden trosfællesskaber, som indøver, udlever og i praksis undersøger sandhedsværdien i budskabet.

Det menighedsbaserede perspektiv giver SCMT et særligt fokus på teologisk lederuddannelse, med et solidt kendskab til kirkens identitet og mission i en pluralistisk kultur. Teologien har en berettigelse og kan bidrage til kirkens liv og er ligeledes forpligtet til at undersøge og bidrage til det, som forbedrer menneskeliv og samfund.

Giv din mening til kende