Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Sådan sikrer vi sunde kirker

Sådan sikrer vi sunde kirker

'Eksternt tilsyn, gennemskuelighed samt mulighed for med- og modspil er det bedste bolværk mod usunde kirker', lyder det fra FrikirkeNet.

Kort om FrikirkeNet:

 • FrikirkeNet er en dansk paraplyorganisation for en række frikirkelige trossamfund og enkeltstående kirker
 • FrikirkeNet arbejder for at
  • sikre gode vilkår for forkyndelsen af det kristne evangelium
  • fremme tillidsskabende og samfundsengagerede frikirker
  • fremme det kristne menneskesyn
 • Frikirkenet har cirka 100 medlemskirker og organisationer fra trossamfund som fx Apostolsk kirke, Mosaik (nyt navn på de danske pinsekirker), Missionsforbundet, Vineyard, Hillsong samt BaptistKirken

I Guds eller en god idés navn har mennesker og miljøer opkastet sig til bedrevidende dommere over alle, der ikke fulgte deres specifikke udgave af sandheden. Også i frikirkerne har vi haft vores del – med sårede mennesker og miskreditering i samfundet til følge.

Derfor har FrikirkeNet siden sin begyndelse i 2004 haft fokus på at fremme sunde kirkelige miljøer, hvor åben dialog, gennemskuelige ledelsesstrukturer og eksternt tilsyn er kardinalpunkter. Netværkets magasin, Domino, har fx flere gange sat fokus på magtmennesker og sekteriske frikirkelige miljøer. Hver gang, en kirke eller organisation har søgt om medlemskab af FrikirkeNet, har det været en del af samtalen med ansøgeren.

Kan vi gøre mere?

Alligevel har sagen fra Byens Kirke i Silkeborg fået FrikirkeNet til at indlede et samarbejde med Red Barnet om at udarbejde nye retningslinjer for vores børne- og ungdomsarbejde, så vi ikke kun opfylder lovens krav om børneattester, men tillige har retningslinjer for samvær mellem børn/unge og medarbejdere. Dertil kommer handlingsplaner i tilfælde af grænseoverskridende adfærd samt et årligt tilbagevendende fokus på, hvordan medarbejderne kan spotte symptomer på grænseoverskridende adfærd.

Ikke at sådanne elementer er nye i vores børne- og ungdomsforeningers arbejde, men nogle gange kan et eksternt blik opdage ting, vi selv har overset. Derfor har vi bedt om Red Barnets kommentarer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

FriKirkeNet har fokus på at fremme sunde kirkelige miljøer, hvor åben dialog, gennemskuelige ledelsesstrukturer og eksternt tilsyn er kardinalpunkter.

Principper på skrift

Silkeborg-sagen har også betydet, at vi har nedfældet fem etiske principper for medlemmer af FrikirkeNet. Principperne har hele tiden været der og finder anvendelse ved samtaler med ansøgere, der ønsker medlemskab af FrikirkeNet. De kan ses på www.frikirkenet.dk/side/om-frikirkenet.

Især de to første principper handler om at sikre sunde kirker. De følger i kort form her:

1. Vi ønsker at leve i relationel ansvarlighed som ledere og som kirker:

 • Det er sund praksis, at alle kirker og præster har rådgivere, som de vandrer sammen med i en forpligtende relation
 • Medlemskirker og -organisationer skal have en organisatorisk struktur, der sikrer, at enkeltpersoner ikke kan få enerådende myndighed i kirken. Alle i lederskab skal stå til ansvar overfor nogen, som har myndighed til at fyre eller afsætte dem
 • Det er sund praksis, at vi taler med mennesker eller kirker, som vi er uenige med, i stedet for om dem
 • Vi ønsker at være transparente, også når vi har begået fejl. Den ønskede transparens skal dog tage hensyn til vores tavshedspligt.

2. Vi ønsker at være troværdige i vores omgang med penge:

 • FrikirkeNet er medlem af ISOBRO. Dermed er alle medlemmer forpligtet på at have offentligt tilgængelige regnskaber
 • Alle medlemmer skal have en klar adskillelse mellem organisationens økonomi og privatpersoners økonomi. Ved opløsning af en kirke må kirkens formue ikke tilgå medlemmer i kirken
 • Der må ikke kunne rejses berettiget tvivl om, hvorvidt ledere i kirker har misbrugt deres indflydelse som åndelig rådgivere med henblik på at opnå arvemæssig begunstigelse eller donationer

Modspil bør efterspørges

I forhold til princippet om relationel ansvarlighed har FrikirkeNet understreget betydningen af, at ingen leder står alene i tjenesten. Vi har pointeret, at det at stå til ansvar over for nogen – ofte en-to akkrediterede præster fra andre frikirker – er afgørende for en kirkes mulighed for at bevare sig selv sund på den lange bane.

Det er også vigtigt at have en ledelsesmodel, hvor modspil er naturligt, nødvendigt og bliver efterspurgt. Et helt menighedsråd skal ikke være tvunget til at gå, fordi deres bekymring ikke bliver taget seriøst. Så må præsten holde for og forlade sin plads.

Man bør som leder og ledelse af en frikirke vise den ydmyghed, der er forbundet med at stå til ansvar, og man bør tilstræbe gennemsigtighed i både økonomiske, lære- og ledelsesmæssige forhold. Hvis det efterleves, vil magtsyge ledere, radikalisering og udvikling af sekteriske tendenser få trange kår.

Giv din mening til kende