Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Religionskritik er nødvendig

Religionskritik er nødvendig

Det er oppe i tiden, at mistænkeliggøre religion. Det sker i Rusland, i USA og herhjemme. Religion mødes i disse år med stor mistanke. Den skepsis forekommer både i den offentlige debat, og når det gælder lovgivning. Er den berettiget? 

På årsmødet i Baptisternes Verdens Alliance (BWA) blev der i sommer udøvet religionskritik. To udtalelser fra mødet er meget kritiske, når det gælder den aktuelle politik, der føres i Rusland og i USA. Her citerer vi fra begge udtalelser[1]. Og lad det være sagt med det samme: Jeg er stolt af at være en del af en kristen kirke, der udøver en sådan religionskritik.

Derimod er jeg ikke stolt af at være dansker, når det gælder den religionskritik, der udøves af de fleste danske politikere. Deres religionskritik udspringer ikke af kravet om religionsfrihed. Og de vedtager love, der mistænkeliggør ’religiøse forkyndere’. Friheden til at tænke og tale som ’religiøs forkynder’ beskæres, mens den samme frihed for politikere og andre ideologer ikke anfægtes.

Både sund og syg religion

Det er nødvendigt at udøve kritik – også når det gælder trossamfund. Der findes både sund og syg religion. Ikke sådan at forstå, at det, der har med kristendom at gøre, er god religion. Og ondt er fx alt det, der stammer fra Muhammed. Det kunne man fristes til at tro fra den politiske diskussion! Alle bevægelser – både religiøse og politiske – har potentiale til ondskab. Det viser både trossamfundenes og den politiske historie. Derfor er det vigtigt at kunne skelne sygt fra sundt.

I BWA har en del af svaret altid været ‘frihed baseret på gensidighed’, dvs. en frihed, der vil fællesskab og anerkender alles ligeværd – også når andre vil noget andet, end vi ønsker. Det gælder også dansk baptisthistorie[2]. Politikerne bør sikre denne frihed ved at arbejde for en ‘fri stat’ – fri for unødig religiøs kontrol. Og trossamfundene bør bidrage til at sikre et retssamfund, der vil det fælles bedste for alle. Det er ét af de kriterier, der afslører, om det er sund eller syg religion, der sættes i spil. Sund religion er derfor ikke et problem, men langt snarere en del af løsningen.

Resolution vedr. religionsfrihed i USA

BWAs årsmøde

– minder om, at religionsfrihed og trosfrihed for alle er fundamental, at BWA er modstander af alle former for diskrimination baseret på tro eller religion og at dette også er en grundpille i USA’s grundlov,

noterer sig, at det nuværende indrejseforbud for indbyggere fra flere lande med overvejende muslimsk befolkning rejser alvorlig bekymring for religionsfriheden, fordi ingen lov bør bruges til at diskriminere på baggrund af religion,

opfordrer indtrængende præsident Trump og USA’s regering til at bekræfte deres historiske forpligtelse, når det gælder religionsfrihed for alle mennesker, og

anmoder alle amerikanske baptister om at forstå følgerne af religiøs diskrimination og til at stå fast på værdsatte baptistiske principper for religionsfrihed.

Resolution vedr. religionsfrihed i Rusland

BWAs årsmøde

– bekræfter, at religionsfrihed er en gave fra Gud til alle mennesker uanset religion, og at den samme forpligtelse er indeholdt i FNs menneskerettighedserklæring (art. 18), som Rusland har underskrevet,

noterer med stor bekymring den nyligt vedtagne lov, der begrænser missionsarbejde for religiøse minoriteter,

beklager, at konsekvensen af denne lov er, at Jehovas Vidner er blevet ulovlig som religiøs organisation, og at deres gudstjenester er forsøgt kriminaliseret,

noterer med alvor, at baptister og andre kristne i Rusland er blevet arresteret og har fået bøder gennem det seneste år på baggrund af nye love, der angriber religionsfriheden,

anbefaler det svar, som Ruslands Baptistkirke har givet, hvor de står fast, når det gælder religiøs frihed for alle – også selvom der er store uenigheder, sådan som det er tilfældet med Jehovas Vidner, og

opfordrer stærkt præsidenten, regeringen og de juridiske myndigheder i Rusland til at gennemføre religionsfrihed for alle, sådan som det allerede fremgår af den russiske grundlov.


[1]  Resolutionerne fra BWA findes ubeskåret på www.baptistkirken.dk

[2]  Se fx Julius Købners ’Manifest til det tyske folk’ fra 1848 – netop oversat til dansk – på www.baptisthistorie.dk

Giv din mening til kende