Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Religionsfriheden er under pres

Religionsfriheden er under pres

ReSam Forum mødtes med kirke- og kulturminister Joy Mogensen i et virtuelt møde den 14. december.

ReSam – Religion og Samfund er et samtaleforum for religiøse ledere i Danmark, hvor kristne, jøder og muslimer danner en ”tænketank”. Initiativtager er Jeppe Hedaa, en kristen forretningsmand med stort hjerte for, at ledere af kirker, kirkelige organisationer, nogle Imamer (muslimer) og overrabbineren for jøderne i Danmark har et sted at mødes for at lære hinanden at kende, samtale om tro og trosrelaterede politiske spørgsmål i dagens Danmark, finde frem til fælles værdier og udtale sig med én røst. ReSam forum har nu over 20 deltagere. Læs mere på www.resam.dk om bl.a. visionen bag Den gode nation.

Anledningen til mødet med kirkeministeren og ReSam var, at ReSam skrev en lykønskning ved ministerens udnævnelse og foreslog et møde. Det var blevet udsat flere gange, men fandt nu sted. Målet var at gøre ReSam kendt for ministeren og derfor blev den meste tid brugt på, at den enkelte deltager præsenterede sig selv og hvorfor man er med i dette forum. BaptistKirkens repræsentant er generalsekretær Torben Andersen. Joy Mogensen kommenterede og kom også med egne refleksioner, inden hun skulle videre i en travl mødekalender arbejdende hjemmefra, som så mange andre offentligt ansatte, på grund af Corona-restriktioner i denne tid.

Religion har en stor rolle i samfundet

Flere deltagere gjorde opmærksom på religionens vilkår i samfundsdebatten og den politiske lovgivning, og udtryk som ”religionsfriheden er under pres” blev anvendt. Joy Mogensen tog emnet op og sagde: ”Religion har en stor rolle i vores samfund og mange spørger, hvad skal vi med religion i et moderne samfund? Religion er gennem historien flere gange blevet brugt på to måder, enten som et magtbegreb fra magthavernes side for at styre folket eller som et middel til at gøre oprør. I dag lever vi i et videnskabeligt demokratisk retssamfund, og her har religionen også sin plads og rolle at spille. En god og stor rolle, men religion kan også være som et tveægget sværd. Den der holder sværdet afgør, hvordan det skal bruges. Godt eller skidt?

Religionsfriheden under pres

Jo, religionsfriheden er under pres, men hvorfor? Jeg mener ikke, at det er lovgivningen, der sætter den under pres, men derimod nyere grupperingers holdninger, der truer religionsfriheden. Det er det, vi som politikere må gøre noget ved. Altså må vi lovgive for at værne om religionsfriheden. Lad os hjælpe hinanden med at gøre de gode demokratisk indstillede stemmer og deres arbejde stærkere.” Og så tilføjede Joy Mogensen også, at hun er stolt af, at Danmark er kendt som et foreningsland med mange gode frivillige kræfter.

ReSam vil være en stemme i samfundsdebatten

Jeppe Hedaa kommenterede: ”Vi er og ønsker at være en stemme i den demokratiske debat. Vi vil gerne, at du opfatter os som dine venner og nogle, du kan ringe til for evt. at få et råd eller input til i dine ofte meget komplicerede politiske sager og travle arbejdsdage.” Ministeren sluttede med at invitere til et nyt møde, når lovforslaget om oversættelse af prædikener til dansk er klart. ”Sådan, at jeres bemærkninger også kan indgå i arbejdsprocessen”, lød det. ReSam tager gerne imod denne invitation og ser hen til mødet i det nye år, om så det bliver alle i ReSam Forum eller måske snarere en delegation.

Danske Kirkers Råds møde med ministeren samme dag

Da ministeriets folk havde forladt mødet, fortalte Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde og formand for Danske Kirkers Råd, meget kort, at nogle fra rådet faktisk tidligere samme dag havde haft et møde med kirkeministeren. Her havde man talt om Danske Kirkers Råds bemærkninger til lovforslaget om oversættelse af prædikener til dansk, donationsloven og det krævede kursus for vielsesforrettere.

Andre love under vejs, som også har ReSam, Danske Kirkers Råd, Frikirkenet og andres konstruktive opmærksomhed i øjeblikket, er lov om styrket indsats mod negativ social kontrol, lov om styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

ReSam Forum udarbejder fælles udtalelser

ReSam Forum har tidligere udarbejdet papirer (kronikker, videoer mv.) om klimakrisen og integration (et gæstfrit Danmark) og arbejder i denne tid på et papir om kriminalitetsforebyggelse fremfor gengældelse i retsvæsenet. Dette forventes at være klart om nogle måneder.

Mødet sluttede med bemærkninger fra flere om, at Resam Forum også snart tager hele vores forståelse af religionsfriheden op til drøftelse. ”Jo, religionsfriheden er under pres!”

Giv din mening til kende