Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
På kanten af krise

Landskonference 1

På kanten af krise

BaptistKirken bevægede sig på kanten af en ledelsesmæssig krise under Landskonference 1 på Lindenborg

Artiklen findes også som lydfil – lyt med her:

Åbn lyd i nyt vindue

Umiddelbart inden LK1 blev det klart, at BaptistKirken efter valg til ledelsen ikke ville have en beslutningsdygtig ledelse. Jamie Lynn Cunningham trak sit kandidatur umiddelbart inden LK1. Jamies ”afbud” var fuldstændig uden dramatik og hovedpersonen oplyste selv om sin beslutning. Da Chin Chin (Biak Chin Par Lian), Chin Bethel Church Skjern, samtidig forlod ledelsen til fordel for en ansættelse som integrationsmedarbejder i BaptistKirken, var de valgtes antal reduceret til kun tre medlemmer.

Der mangler en

BaptistKirkens vedtægter er temmelig løse i forhold til antallet af medlemmer i ledelsen. I §7 kan man læse, at ”BaptistKirkens ledelse består af formanden og fire til seks medlemmer…”. Det giver stor fleksibilitet – indtil der kun er tre tilbage. Moses Lal Bawi Peng, CBC Esbjerg, var ikke på valg, mens Christian Bylund, Tølløse, og Bodil Højbak Møller, Herlev, var på valg og genopstillede.

”Med kun tre menige bestyrelsesmedlemmer opfylder vi ikke vores egne vedtægtskrav,” forklarede dirigent Bent Hylleberg. Hvis enkelte delegerede et kort øjeblik overvejede, at det var et mindre betydende problem, så blev de hurtigt revet ud af vildfarelsen da Bent fortsatte:
”Hvis vi ikke efterlever vedtægterne, kan det have konsekvenser både for samarbejdet med bankforbindelser og for vores godkendelse som trossamfund.”

Konsekvenser

Alle tilstedeværende forstod uden uddybende forklaring, at ”konsekvenser” ikke betød noget særlig positivt for BaptistKirken.

Der var brug for handling. Og det fik Landskonferencen.

Dirigenterne valgte at bruge ”undtagelsesparagraffen” i ”Forretningsorden for Baptisternes Landskonference” – §5.5, der tillader ændringsforslag i sidste øjeblik, hvis der kan samles to tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer.

Situationens alvor taget i betragtning var det ikke svært at samle cirka 100% opbakning til en ændret valghandling. På vej til frokost fik de delegerede endnu et alvorsord med fra dirigenten. Frit fortolket var budskabet:
”Find flere kandidater inden I kommer tilbage om en time!”

Krisens forløsning

Efter frokost fandt dramaet sin første forløsning: Hele seks kompetente kandidater blev opstillet til ”suppleringsvalget”. Umiddelbar glæde i forsamlingen og lidt hvisken på stolerækkerne om, at flere af kandidaterne vist var blevet spurgt tidligere, men havde sagt nej. En anonym delegeret kommenterede: ”Der er intet som en krise, der kan bringe os sammen…”

Valghandlingen forløb i to tempi: Først valg af de to ordinære kandidater gav overvældende opbakning til Christian Bylund og Bodil Højbak Møller. Derefter fulgte ”suppleringsvalget”, der gav valg til Pia Duebjerg Andersen, Lyngby, Lasse Åbom, Aarhus og Tine Kragh, Vrå.  Som suppleanter valgte Landskonferencen Christian Sofussen, Østhimmerland, Anne-Marie Winther, Vrå og Lisbeth Charlotte Emming, Odense.

Forløsningen var fuldstændig. Krisen var afværget – og mere til.

Eftertanke

Landskonferencen blev stillet over for en alvorlig udfordring: Manglende overholdelse af vedtægter får konsekvenser, negative konsekvenser. Ledelse og dirigenter havde kun kort tid til at finde løsninger. Det lykkedes – med landskonferencens hjælp. BaptistKirken har fået en fuldtallig ledelse og endda tre suppleanter. Men hvis en lignende situation indtræffer en anden gang vil det måske være en god idé at kaste et blik på §6.3 i ”Forretningsorden for Baptisternes Landskonference”, der siger: ”Kandidater kan undtagelsesvis opstilles frem til selve valghandlingen.” Krisen havde ikke været mindre, men vejen til løsning havde måske været kortere ved brug af §6.3?

Giv din mening til kende