Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nye ledelsesmedlemmer

Nye ledelsesmedlemmer

På sommerens Landskonference blev Vibeke Dalsgaard og Per Beck nyvalgt til ledelsen. Læs om dem her.

En fokuseret ildsjæl

Vibeke Koch Dalsgaard stillede op på grund af perspektiverne i arbejdet med ‘Mission i Danmark’: ”Det kan medvirke til at åbne os mod det samfund, der har brug for os”.

vibeke1

Vibeke Koch Dalsgaard

 • 62 år og medlem af Pandrup Baptistmenighed siden 2004
 • arbejdsliv:
  • afdelingsleder på socialpsykiatrisk bosted for svært sindslidende
  • ledelseserfaring fra kommunale daginstitutioner og rengøring
 • engagement:
  • lægprædikant, menighedsrådsmedlem og -formand i Pandrup Baptistmenighed
  • fjernstuderende på SALT i et par fag
  • menighedsrådsmedlem i folkekirken i Vejgård
  • har været politisk aktiv og medlem af Aalborg Byråd
  • først KFUK- og siden KFUM-spejder
 • særligt arbejdsområde i ledelsen:
  • international mission
  • personaleudvalget

I sit arbejdsliv er Vibeke Dalsgaard afdelingsleder for engagerede medarbejdere, og hun mener, at erfaringer herfra kan bruges i kirkelig ledelse. Blot skal man tage højde for, at her bæres arbejdet af frivillighed: ”Og der skal kræses for de frivillige”, siger hun og fortsætter: ”De skal have noget til sig selv”.

Vejen frem for BaptistKirken

”Den går gennem samtale”, mener Vibeke. ”Samtalerne om bibelbrug og om menighedssyn var givtige. Vi har behov for samtale om vores relation til samfundet, og om ‘at kunne virke i verden’, så almindelige danskere får hjælp til at finde ståsted. Alt for mange er præget af ligegladhed og selvtilstrækkelighed. Vi må engagere os socialt med udgangspunkt i samfundets og menneskers behov. Det er kernen i al mission, og det er menighederne nødt til at samarbejde om, for ellers kan vi ikke løfte det”.

Båret af engagement

Menighedsbidraget skal ind i det private budget som en fast udgift på linie med forsikringer. Det hører ikke hjemme i rubrikken ‘uforudsete udgifter’. Når BaptistKirkens budget er vedtaget, må hver menighed mindst betale sin del. Derefter kan vi give til projekter.

Vi må engagere os socialt med udgangspunkt i samfundets og menneskers behov.

Dåb

”Vi får alt af nåde”, siger hun, ”men vi skal modtage den personligt”. Det var et mangeårigt ønske, og derfor valgte Vibeke at lade sig døbe med baptistisk dåb. ”Dåb er et ‘Ja, tak!’ til Jesus Kristus´ nåde, og man må ikke døbe mennesker, der ikke kan modtage nåden personligt”. 

På landskonference 1 blev Vibeke Dalsgaard præsenteret som repræsentant for

 • evangeliet er stadig gyldigt
 • det er stadig menighedernes opgave at bringe det ud – også her i landet
 • BaptistKirken skal udruste menighederne til dette arbejde gennem inspiration og undervisning
 • et tættere samarbejde mellem menigheder rummer stordriftsfordele for fx integrationsarbejde, større arrangementer for unge og familier og undervisningsaktiviteter

 

En rodfæstet baptist

Per Beck påtager sig igen en opgave i BaptistKirken. Dels fordi han blev bedt om at stille op, dels fordi han har tillid til indstillingen, arbejdsformen og samarbejdet i ledelsen.

imgp5218Per Beck

 • 65 år og medlem af Karmelkirken, Aalborg
 • arbejdsliv:
  • timelærer i matematik, men er ellers gået på pension
  • rektor, vicerektor og gymnasielærer i samfundsfag, erhvervsøkonomi og matematik
  • har skrevet: ”Det danske Baptistsamfund en demokratisk minoritetskirke”, 1979
 • engagement:
  • medlem og næstformand for missionskommiteen 1975-91
  • menighedsrepræsentant i missionskommiteen i 00’erne
  • lægprædikant, forhandlingsleder, menighedsrådsmedlem og -formand i Karmelkirken
  • formand for Ungdomsforbundet[1] i 70’erne
 • særligt arbejdsområde i ledelsen: økonomi

På spørgsmålet om mange års ledelseserfaring fra arbejdslivet kan bruges i BaptistKirkens ledelse, svarer Per Beck: ”Det er en ledelses opgave at sætte rammerne og overbevise medarbejderne. Det gælder både i kirken og i skolen, men i kirken har ledelsen heldigvis ingen magtmidler.”

‘Enshed’ – en fordel eller en ulempe?

”’Enshed’ får arbejdet til at glide lettere, fordi man ikke skal tale sig frem til enighed. Det er en fordel, men ulemperne er større, for repræsentationen bliver for smal”, siger Per og fortsætter: ”Meningerne skal helst brydes, så alle synspunkter bliver repræsenteret. Opgaven er at være opmærksom og handle på strømninger i samfundet omkring os og iblandt os, men samtidig skal jeg kunne stå inde for beslutningerne. Selv er jeg en baptist med historiske rødder, men jeg er åben overfor andre holdninger.”

Opgaven er at være opmærksom og handle på strømninger i samfundet omkring os og iblandt os.

Evangeliet overfor samfundskulturen

”Vi skal være et korrektiv til den fremherskende kultur, fordi vi sætter evangeliet i relation til tiden. Vi skal være tro mod evangeliets kerne, også når det betyder, at vi bliver en modkultur; når samfundet fx udvikler sig i retning af, at den enkelte ikke er vigtig. Vi er forpligtet på at fastholde, at mennesket skal være i centrum, og at vi skal omgås på en ordentlig måde.”

På landskonference 1 blev Per Beck præsenteret som repræsentant for

 • et tillidsfuldt samarbejde om opgaver, den enkelte menighed ikke kan løse og til gensidig inspiration og kaldsudfordring
 • opbakning til menighederne i praktiske forhold, som fx at sikre mindre menigheders muligheder for at anvende de økonomiske muligheder, det danske samfund stiller til rådighed
 • arbejde for uddannelse af medarbejdere til tjeneste i menighederne og BaptistKirken
 • en aktiv spiller for at sikre friheden til at forkynde Ordet, som vi kaldes til
 • sikre en baptistisk stemme i dansk kirkeliv og fælleskirkelige aktiviteter

[1]     Nu: Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU)

Giv din mening til kende