Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
”Lad os tale hinanden op”

Jørgen Johansen

”Lad os tale hinanden op”

”Alle, der stiller op til ledelsen, er stjerner i min bog”, sagde Lasse Åbom på Landskonference 1, som blev afholdt utraditionelt.

BaptistKirkens Landskonference 1 (LK1) var ikke som den plejer. Den blev afholdt udenfor sommerstævnet på Lindenborg, fordi der ikke er noget fælles sommerstævne i år. I stedet samledes vi på Pejsegården i Brædstrup, og Landskonferencen indledtes med nadvergudstjeneste.

Der var også ekstraordinært mange navne, fordi sidste LK1 er næsten to år siden. 114 døde og 64 døbte eller nytilkomne medlemmer blev nævnt med navn. Det var en meget smuk, men også anderledes nadvergudstjeneste:  Fællessangen var erstattet med smuk solosang og musik ved Johanne Bjørnestad og Matthias Bjørnestad, og brødet var byttet ud med mini-oblater, der lå i et forseglet ’nadverkit’. Man må håbe, at Coronaen til efteråret tillader mere normale forhold.

Landskonferencen konstituerede sig med Bodil Højbak Møller, Korskirken Herlev, og Erik Nielsen, Pandrup-Birkelse som dirigenter. De konstaterede, at Landskonferencen var lovligt indkaldt, og at der var 93 stemmeberettigede fra 30 menigheder og fire organisationer.

Hvem er stjerner?

Hele formandstalen kan læses her, men i slutningen sagde Per Beck:

”I forbindelse med den elektroniske afstemning af forslagene og valgene i efteråret, fik jeg sendt et spørgsmål fra en menighed. Nu var mailen en fortsættelse af en korrespondance i menigheden (som jeg ikke tror, jeg skulle have set), og hvor menighedsrådsformanden skrev til menighedens repræsentanter: ”Jeg foreslår, at vi støtter alle kandidater med tre stemmer hver, selvom det ikke ligefrem er stjerner, der er opstillet til ledelsen.”

Så er det dejligt at synge eller læse salmen, som vi hørte til indledning ”Morgenstund har guld i mund” og i sidste vers læse: ”Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små, da randt for os guldterning!””

Formandstalen affødte ikke umiddelbart kommentarer, men senere i dagens program sagde Lasse Åbom, præst i Aarhus Baptistmenighed:

”Jeg tog ikke ordet i forbindelse med formandstalen, men inden jeg går videre med dette (præsentation af BASIS,) kan jeg mærke, at jeg er nødt til at sige: ”Dem, der stiller op til valg til ledelsen, er stjerner i min bog. Tak, fordi I gør det. Lad det ikke være en del af vores kultur, at vi taler hinanden ned, for det gør så meget skade. Lad os tale hinanden op – både i menigheder og kirkesamfund.”

Og så gik vi videre med dagsordenen.

Heller ikke fremlæggelse af ledelsens og udvalgenes beretninger og beretninger om samarbejdsrelationerne affødte spørgsmål eller kommentarer.

Optagelse af ’Myanmar Christian Fellowship Danmark’

Den nye menighed, der bor spredt i Danmark, men primært samles i Odense Baptistkirke blev enstemmigt optaget i Baptistkirken i Danmark. De blev budt velkommen med klapsalve fra forsamlingen og forbøn ved Per Beck og Torben Andersen.

Sæt gang i menigheden

Jan Kornholt, præst i Holbæk baptistmenighed, præsenterede ’Vital’ – en måde menigheden kan arbejde med sin identitet. Det er en proces med workshops og coaching, der sætter fokus på fakta, forandring og fremdrift, men også inddrager det personlige engagement hos hver enkelt i menigheden. Hør Jan Kornholt fortælle i denne video og læs mere i præsentationen eller folderen.

’Vital’ – en måde menigheden kan arbejde med sin identitet.

Vital henvender sig til etablerede menigheder, der føler et behov for at se menigheden efter i sømmene og forny engagement og initiativ. Det er et projekt, der anvender mange moderne metoder til at skabe begejstring, men samtidig også vil udnytte menighedernes erfaring af, at forudsætning for en sund udvikling er åndelig fordybelse. Det bliver spændende at se, om den kombination kan skabe udvikling i gamle baptistmenigheder,

– eller etablér en ny menighed?

Scott Tumillo, Regen/Kristuskirken, og Anders Hyldgård, Pandrup-Birkelse Baptistmenighed præsenterede det menighedsplantningsprojekt, som BaptistKirken har bedt dem om at udarbejde sammen med Lars Midtgaard, Bethelkirken Aalborg. Anders Hyldgård sagde bl.a.: ”Vi har en længsel og en passion for at se flere trosfællesskaber etableret og blomstre op. Det kommer ikke til at skubbe noget væk, men det vil tilføje en ekstra dimension. Vi vil plante trosfællesskaber for at række ud. Det er måske sundt for os at få ind under huden, at vi ikke kun gør det for os selv.”

Anders Hyldgård opfordrede til, at menighederne fremover inddrager menighedsplantning i den økonomiske planlægning på lige fod med menighedens egne initiativer, BaptistKirkens basisbudget og projekter.

Anders Hyldgård opfordrede til, at menighederne fremover inddrager menighedsplantning i den økonomiske planlægning på lige fod med menighedens egne initiativer, BaptistKirkens basisbudget og projekter. Menighedsplantningsprojektet arbejder med den tanke, at menighedsplantning skal foregå i samarbejde mellem menighedsplantere, modermenighed, støttemenigheder og BaptistKirken. Læs en grundigere fremstilling her.

Ændring af BaptistKirkens vedtægter

Så sent som på Landskonferencen i 2019 var BaptistKirkens vedtægter til behandling. Her var temaet også en udvidelse af ledelsen til seks medlemmer plus formanden. Dengang faldt forslaget.

Alligevel fremsatte ledelsen igen i år et forslag om en vedtægtsændring – nu med ordlyden: ’BaptistKirkens ledelse består af formanden og fire til seks medlemmer’. Det affødte en kommentar fra Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke:  ’Ledelsen bliver ikke mere velfungerende af at blive udvidet’, og samtidig gjorde han indsigelse imod, at emnet blev taget op igen allerede nu: ’Det er udemokratisk!’ Per Beck forsvarede bl.a. forslaget med behovet for en større bredde i ledelsen og henviste til, at ’det bliver meget smalt, når ledelsen består af fem mennesker, og to har meldt afbud til mødet’. Endvidere orienterede han om, at forslaget oprindelig var stillet af Korskirkens Baptistmenighed, så det ville under alle omstændigheder skulle behandles.

Det bliver meget smalt, når ledelsen består af fem mennesker, og to har meldt afbud til mødet.

Efter en del forviklinger om afstemningsproceduren blev ændringer til §6, §7 og §8 sat til afstemning enkeltvis. Alle ændringer blev vedtaget med overvældende flertal for. Da det er en vedtægtsændring, skal den vedtages igen på Landskonference 2.

En konsekvens af vedtægtsændringen er, at valgene fremover igen skal forberedes af en forslagskomité. Menighederne skal meddele opstillinger til en forslagskomité, der indhenter tilsagn og også har mandat til at supplere antallet af opstillede. Det kan forhåbentlig medføre, at der fremover bliver opstillet tilstrækkeligt mange kandidater til de enkelte poster – og også gerne flere end nødvendigt. Det vil dels give nogle at vælge imellem, dels give suppleanter.

På valg var…

En væsentlig del af hver eneste Landskonference er valgene. Størst interesse er der altid om valg af formand og ledelsesmedlemmer.

Per Beck blev genvalgt som formand med 82 stemmer for, 8 blanke og 1 ugyldig.

Bodil Højbak Møller fra Korskirkens Baptistmenighed, Biak Chin Par Lian (Chin Chin) fra Chin Bethel Church i Skjern og Christian Bylund fra Tølløse Baptistmenighed var opstillet til valg til ledelsen. Bodil Højbak Møller og Christian Bylund blev valgt, mens Chin Chin er suppleant.

Lotte Holm Boeriis, Korskirkens Baptistmenighed, og Poul Erik Bjerg, Ingstrup menighed trådte ud af ledelsen. Per Beck takkede dem på fællesskabets vegne for deres indsats for Baptistkirken i Danmark.

Ved Landskonferencens afslutning ledte Lotte Holm Boeriis og Poul Erik Bjerg landsforsamlingen i bøn for de ansatte og ledelsen.

Afviklet som enkeltstående dagsarrangement

Mange væsentlige emner og drøftelser var samlet til en relevant og vedkommende dagsorden, der blev afviklet efter planen. Men afviklingen som et dagsarrangement gjorde det til en lang dag med begrænsede muligheder for samtale udenfor programmet. Dertil kommer, at næsten alle havde lang transport både før og efter.

Jeg foretrækker afgjort den traditionelle placering af LK1 i forbindelse med BaptistKirkens sommerstævne. Derved danner sommerstævnets fællesskab klangbund for Landskonferencen. Det giver mulighed for uformelle samtaler om dagsordenen før og efter – og jeg hører til sommerstævnedeltagerne, så jeg slipper for at lægge flere timers transport oveni et pakket dagsprogram. Men mulighederne taget i betragtning var Landskonferencen veltilrettelagt og fint gennemført.

Giv din mening til kende