Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kvinder og samarbejde

Kvinder og samarbejde

I det sydlige Rwanda er en del kvinder glade, fordi de med Kvindenetværkets assistance har fået udvidet husdyrholdet med nogle grise, der kan være med til at forbedre kvindernes og familiernes liv.

Støt Baptistkirkens Internationale arbejde:

MobilePay 2299 6483
eller konto 3201 10042879
mærket IM

For flere år siden besøgte Kvindenetværket Rwanda. I Hanne og Hartvig Weber-Hansens stue i Butare blev de rwandiske og danske kvinder enige om at støtte små indkomstskabende projekter, der kunne hjælpe kvinderne i dagligdagen. Langt de fleste valgte at satse på grise, og flere af dem har ambitioner om senere at ’veksle’ grisene til køer.

Partnerskabsaftale

Senere er samarbejdet mellem kvinderne i det sydlige Rwanda blevet en del af AEBRs[1] nationale kvindearbejde, og i foråret 2016 underskrev Kvindenetværket og AEBRs kvinder en formel samarbejdsaftale. Line Jul Hylleberg, der har været involveret i aftalens tilblivelse, fortæller: ’De små projekter er rigtig vigtige for kvinderne. Men det er i lige så høj grad samarbejdet og partnerskabet med kvinder i Danmark, der tæller. Omsorgen, omtanken og forbønnen er vigtig for kvinderne – både i ledelsen og helt ude på højene. Vi har været med til at bringe håb ind i deres liv, og vi har kunnet hjælpe dem med øget viden om, hvordan dyrene skal passes, så flere af dem overlever’.

Det er i lige så høj grad samarbejdet og partnerskabet med kvinder i Danmark, der tæller.

Nogle af kvinderne fra Kvindenetværkets projekt, Dukore, fik mulighed for at deltage i uddannelse sammen med deltagere i landbrugsprojektet Terimbere[2]. Her tilegnede de sig færdigheder i husdyrhold og dyrkningsmetoder, som de kunne videregive derhjemme.

Repræsentanter fra Kvindenetværk i Danmark og Rwanda.

Repræsentanter fra Kvindenetværk i Danmark og Rwanda.

Om samarbejdet fortæller Lise Emming Weber-Hansen: ’Målet for vores partnerskab er at kapacitetsopbygge kvinderne i AEBR – og her er konkrete projekter et vigtigt element. Vi vil gerne være sammen om forkyndelsen af Guds ord, uddannelse og træning af kvinderne indenfor sundhed og rettigheder – og altså hjælpe dem økonomisk’.

Tiltagene er med til at præge udviklingen og ændre holdningerne i de ofte meget patriarkalske lokalsamfund.

Timotheus – kvinder i ledelse

En vigtig komponent i Timotheus-projektet[3] er involvering af kvinderne. Her deltager kvinder fra de 18 menigheder, og det sætter sit præg på undervisningen og efterfølgende i menighederne. Edouard Ntarikutimana, projektleder på Timotheus, beretter, at kvinderne i højere grad tager ansvar i menighederne som gudstjenesteledere og ledere af andre menighedsaktiviteter. Kvindearbejdet er også blevet bedre organiseret, så der nu er velfungerende kvindegrupper i de 18 menigheder. Og faktisk er der et overlap mellem deltagerne i Kvindenetværkets indkomstskabende projekter og deltagerne i Timotheus-ledertræningen. Det er til gensidig gavn. Der er stadig et stykke vej, før kvinderne er fuldstændig ligeværdige, men tiltagene er med til at præge udviklingen og ændre holdningerne i de ofte meget patriarkalske lokalsamfund.

Samarbejde mellem organisationer

Line og Rasmus Hyllebergs arbejde har sat skub i aktiviteterne i Rwanda og i samarbejdet mellem de forskellige organisationers og menigheders arbejde. Projekterne – fx kirkebyggeri, uddannelse af præster og menighedsledere, landbrugsaktiviteter og spare- og lånegrupper – arbejder i højere grad sammen og udnytter hinandens styrker til gavn for vores rwandiske søstre og brødre. Line og Rasmus har en stor og vigtig opgave i at koordinere de forskellige aktiviteter sammen med AEBRs dygtige medarbejdere.


[1] AEBR: Den baptistkirke i Rwanda, som danske baptister samarbejder med

[2] Projekt med fokus på forbedrede dyrkningsmetoder og spare- og lånegrupper

[3] Ledertræningsprojekt i samarbejde mellem AEBR, Baptistkirken i Danmark og Bethelkirken i Aalborg, der sender undervisere ud og støtter økonomisk.

Giv din mening til kende