Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kristendom, kultur og kommunikation

Thomas Wittrup, UC Diakonissestiftelsen

Serie om teologiske uddannelser

Kristendom, kultur og kommunikation

Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation – også kaldet 3K-uddannelsen – optager hvert år ca. 40 nye studerende.

Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, kultur og kommunikation udbydes to steder. I Aarhus på Diakonhøjskolen og i København ved UC Diakonissestiftelsen. Om 3K på ’Diakonissen’ gælder

  • etableret i 2010
  • optager ca. 40 studerende årligt med studiestart i september
  • varer 4 år og er normeret til 240 ECTS
  • er SU-berettiget
  • to obligatoriske praktikperioder af hhv. 10 og 20 ugers varighed

På 3K-uddannelsen lægger vi stor vægt på at skabe et godt fagligt miljø, hvor læring ikke bare er et individuelt projekt, men sker i forpligtende faglige fællesskaber gennem dialog med og feedback fra undervisere og medstuderende.

Uddannelsen henvender sig til dem, der gerne vil arbejde med opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisationsudvikling og ledelse i fri- og folkekirker, altså i kirkelige eller andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet. Færdiguddannede 3K’ere har i dag arbejde som fx kirke- og kulturmedarbejdere, diakonale medarbejdere, kommunikations- og projektmedarbejdere i NGO’er, boligsociale medarbejdere, frivilligkoordinatorer og integrationsmedarbejdere. En del af vores dimittender vælger desuden at videreuddanne sig ved at tage en kandidatuddannelse.

At kommunikere med mennesker om tro på tværs af kirkelige strukturer og grupperinger.

Fem forskellige fagområder

Som studerende ved 3K-uddannelsen stifter man bekendtskab med kristendom, kultur, kommunikation, organisation/ledelse og pædagogik. De studerende får både mulighed for at fordybe sig i de enkelte fag og for at lære at tænke og arbejde på tværs af dem. Den unikke kombination af fag giver gode tværfaglige kompetencer. De kompetencer gør vores dimittender i stand til at løse de komplekse opgaver, man kan støde på i praksis, hvad enten det er i en fri- eller folkekirke, en boligforening, en kirkelig organisation eller en NGO.

Kommunikation om tro

Et af uddannelsens vigtigste mål er at ruste de studerende til at kommunikere med mennesker om tro på tværs af kirkelige strukturer og grupperinger. Derfor består en essentiel del af undervisningen i at tilegne sig viden om kristendommens historie og dens mange forskellige forgreninger samt viden om, hvordan kristendommen har formet vores samfund gennem tiden, og hvilken status og betydning den har i dag – i Danmark og globalt.

Fællesskaber på tværs

Et andet vigtigt mål for uddannelsen er at give de studerende indsigt i, hvordan vi mennesker skaber kulturelle og religiøse fællesskaber, hvad de fællesskaber betyder for vores selvforståelse, og hvilke mekanismer, der bidrager til at inkludere og ekskludere andre mennesker fra vores fællesskaber. Formålet med den indsigt er bl.a. at ruste de studerende til at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, der bidrager til at skabe forståelse og fællesskab mellem mennesker på tværs af religiøse, kulturelle og sociale forskelle.

Indsigt i, hvordan vi mennesker skaber kulturelle og religiøse fællesskaber.

Gennem undervisningen i kommunikation og organisation/ledelse får de studerende praktiske redskaber til at planlægge og gennemføre en strategisk kommunikationsindsats i regi af fx en kirke, en kirkelig organisation eller en NGO. De får samtidig træning i at formidle forskellige budskaber til udvalgte målgrupper både mundtlig, skriftligt og visuelt samt i at formidle inden for forskellige genrer og medier. De får ligeledes kompetencer inden for projektledelse, ledelse af frivillige, innovation og organisationsudvikling.

Læs mere om 3K-uddannelsen på vores hjemmeside: https://www.diakonissestiftelsen.dk/3k

Giv din mening til kende