Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel – i fuld gang

Efter gudstjenesten møder jeg i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel en flok engagerede medarbejdere, som beredvilligt stiller op for at fortælle om de mange aktiviteter, deres hus fyldes med ugen igennem. Der foregår meget, og det er tydeligt, at der er glæde og kærlighed til projektet.

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel

Menighedens lederforum består af 6 personer, der hver især er valgt til at repræsentere et af arbejdsområderne i kirken. Herudover er der en daglig ledelse på tre personer: Forstander Erik Rugholm, Birte Agerdal og Palle Agerdal. Mange opgaver og beslutninger er uddelegeret til teams og arbejdsgrupper.

Menigheden har tre menighedsmøder årligt, som er åbne for alle – derudover 2 store missionsdrøftelser, hvor der diskuteres menighedssyn. Dåb er ikke en forudsætning for optagelse i menigheden, men det er bekendelsen af Jesus som frelser. Der afholdes med mellemrum kurser for dem, der er interesseret i medlemskab. Der undervises i dåbssyn, menighedssyn m.m. Det er et ønske, at man gennemgår kurset for at tilslutte sig menigheden.

Ca. 50 % af alle, der færdes i menigheden, er ikke medlemmer. 95 % af arbejdet i menigheden udføres af ulønnet arbejdskraft. Medarbejderskaren tæller ca. 60 mennesker.

kcv-luftfoto-iii-2-792

Kulturcenter Vendsyssel

Menigheden ejer centeret. På længere sigt er det planen, at 2/3 af aktiviteterne i huset skal være udlejning til forskellige private formål og 1/3 til menighedens aktiviteter. Der er dannet en erhvervsdrivende fond med en professionel bestyrelse. Der lejes ud til private såvel som organisationer, fx FOF.

Menigheden har selv rejst 7 mio. kr. og investeret 26 mio. kr. Gælden er i dag på 15 mio. kr. Planen er, at økonomien i huset skal hænge sammen i 2018. Med tiden skal driften af huset kunne generere et overskud til menigheden.

Ønsket er en sund menighed med et varmt fællesskab, hvor der er plads også til at tage sig af mennesker med problemer. Og engagementet holdes stadig i live af den fremgang, der er, ligesom arbejdsfællesskabet om byggeriet har tiltrukket mange til de forskellige opgaver. Mange har kunnet se sig selv være med til at gøre en indsats.

Børn og unge

Her er de væsentligste aktiviteter ‘Crazy Zone’ (10-15 år), ‘Devoted’ (13-25 år) og ‘Børnekirken’. Alle nyder godt af de mange muligheder, der er i det nye hus.

‘Crazy Zone’ med de mere vilde aktiviteter, hvor henved 20 hver uge samles til leg, sport og undervisning, en del fra ikke-menighedshjem. I ‘Devoted’ er der hver uge kreative aktiviteter, ud af huset-arrangementer eller bibelundervisning.

I ‘Børnekirken’ kommer der 10-25 børn, som har gudstjeneste på lige fod med de voksnes. Her foregår ud over en systematisk undervisning også uddannelse og opdragelse, som leder børnene videre til deltagelse i gudstjenesten, sådan at nogle af dem, der har gået her, nu medvirker i de voksnes gudstjeneste.

Gudstjeneste og lovsang

Forkyndelsen ved gudstjenesterne varetages oftest af et gudstjeneste-team, som dels træner, dels koordinerer indholdet for en periode ad gangen. Ca. en gang om måneden hentes en præst udefra. En vigtig del af gudstjenesterne er de to lovsangsgrupper, som skiftes til at medvirke.

De samles desuden til interne lovsangsaftener og to gange om året til fælles lovsangsfest med grupper fra omkringliggende menigheder. Såvel ved gudstjenesten som til disse samlinger er de nye lokaler med god plads og professionel lyd af stor værdi.

e6144afd07aa49e8880ea5c4ca4fb0e9MessyChurch

‘MessyChurch’ samler to gange om måneden børn, unge og voksne om andagt, bøn, musik og fællesspisning – en aktivitet, der taler til alle sanser. Temaerne for arbejdet har været ‘At række ud til samfundet’ og ‘At fordybe sig i Bibelen’. Matthew og Sarah, som koordinerer denne aktivitet, er flyttet hertil fra USA med et kald til at bygge menigheder i Danmark. To gange om året har ‘MessyChurch’ ansvar for gudstjenesten. Så er hele huset i brug, og udefrakommende bliver introduceret til gudstjenestefællesskabet.

Vi har ikke været forskånet for problemer og stopklodser.

Netværkscafeen

Denne har stor glæde af, at det nye hus er indrettet handicapvenligt. Her mødes hver anden uge op til 55 mennesker om et aktuelt emne. Da det er for alle, er det væsentligt, at fx en kørestol også kan komme ind. En stor del af deltagerne er ikke menighedsmedlemmer, og en del fra Sæsing-området er begyndt at komme her. Emil Lauge Ibsen er ansvarlig for arbejdet.

kulturcafeen-2-726Bøn og spejderarbejde

Hver mandag aften samler Emil Lauge Ibsen en bedegruppe, mens kvinderne har deres egen bedegruppe, der samles hver anden torsdag. Spejderne er tilbage i Østervrå, hvor de fleste af dem bor. Derfor giver det mening at have den arbejdsgren der. Der er ca. 50 aktive spejdere.

Drømme og udfordringer

Det store projekt har ikke været forskånet for problemer og stopklodser, men i fællesskab er man kommet videre med en følelse af, at ‘Gud er med i det her’. Kigger man ud i fremtiden, kan der også sagtens øjnes udfordringer. Det er fx fortsat nødvendigt med en større skare af frivillige til alt det praktiske arbejde i forbindelse med driften af centeret, samtidig med at arbejdet i menigheden kræver medarbejdere.

Det er naturligvis vigtigt at blive ved med at tiltrække unge og også at give de unge, der allerede er aktive, ejerskab til aktiviteterne. Det fokuserer ledelsen meget på at støtte.

Giv din mening til kende