Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Integration er et uundgåeligt vilkår for mennesker på jorden

Menighedsstafetten

Integration er et uundgåeligt vilkår for mennesker på jorden

Integration er et grundvilkår for mennesker, fordi vi mennesker efter Babelstårnet blev spredt fra at være én nation, som boede ét sted, til at være mange nationer, der bor mange forskellige steder over hele verden og taler forskellige sprog.

Bethelkirken i Aalborg har sendt stafetten til Chin Bethel Church i Skjern med spørgsmålet: ”Hvad gør I for at integrere danskere og chinner med hinanden?”

Integration er som to forskellige veje, der igen bliver sammenflettet og forenet med hinanden. Vi gør derfor disse ting, for at danskerne og chinnerne kan blive integreret med hinanden:

Dansk

Først og fremmest går vi voksne chinner på sprogskole og lærer sproget, så vi kan integrere os i det danske samfund. Samtidig går børnene i skole og får undervisning sammen med etnisk danske kammerater.

Vi går i kirke sammen med danskerne og har fælles spisning og fester.

Fælles tro

Vi har en stor fordel, idet vi chinner er kristne, og Danmark er et kristent land. Vi går i kirke sammen med danskerne og har fælles spisning og fester.

En anden måde, vi integrerer os på, er ved at være medlem af Baptistkirken i Danmark og de unge er medlem af Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund.

Foreningsliv

Vi deltager også i forskellige danske foreningsarrangementer og skaber på den måde nye forbindelser.
En del af os, især børnene og de unge, går til fritidsaktiviteter. Dette er igen en god måde at blive integreret på.

En del af os, især børnene og de unge, går til fritidsaktiviteter.

Venskaber

Mange af os har derudover danske kontaktpersoner. Blandt andet inviterer vi hinanden til at spise. Det er en god mulighed for os at blive integreret i det danske samfund.

Dansk fjernsyn

Selv TV-udsendelser er med til at forstørre vores viden omkring den danske kultur.

Stafetten går videre til Roskilde Baptistkirke med spørgsmålet: Hvordan er det at være kirke med fokus på at skabe stærke fællesskaber på tværs af generationer, kultur og etnicitet?

Integration er væsentlig

Integration har været et hedt emne i valgkampen i juni. Vi håber den nyvalgte regering vil  prioritere integration højt i de kommende år.

Giv din mening til kende