Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Immanuel Chin Church bringer liv i et gammelt missionshus på Bornholm

Torsten Wendel-Hansen / Chin Chin

Immanuel Chin Church bringer liv i et gammelt missionshus på Bornholm

På menighedsbesøg i Nyker blev Chin Chin og Torsten Wendel-Hansen modtaget af en aktiv og begejstret menighed

Lyt til artiklen her:

Åbn lyd i nyt vindue

Fra torsdag den 6. juni til søndag den 9. juni underviste Chin Chin (Biak Chin Par Lian, integrationsmedarbejder i BaptistKirken) både børn og voksne i kirken. Lørdag dukkede Torsten op som repræsentant for Integrationsudvalget i BaptistKirken. Ud over undervisning var formålet med besøget både at høre om livet i menigheden og undersøge, hvad BaptistKirken eventuelt kan hjælpe menigheden med.

Samtale om livet i menigheden (Foto: Chin Chin / Torsten Wendel-Hansen)

Samtale om livet i menigheden

Chin Chin og Torsten fortæller, at de deltog i et aftenmøde med både voksne, børn og unge – og med dejlig lovsang. Efter mødet var der samtale med et udsnit af menigheden for at blive klogere på, hvordan det er at være menighed i Nyker, et stykke udenfor Rønne.

Torsten fortæller om mødet:
”Vi kom rundt om mange ting, og blev meget klogere på, hvilke udfordringer menigheden står med, ikke mindst i ungdomsarbejdet. Børnene taler dansk i det daglige og de voksnes udfordring er at undervise børnene, så de forstår, hvad teksterne i biblen handler om. Foruden børnekirke har man en børne- og ungdomsgruppe (som er en del af Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, BBU) og en kvindegruppe.”

Masser af plads til børn og liv (Foto: Chin Chin / Torsten Wendel-Hansen)

Masser af plads til børn og unge

Der er planlagt en ungdomslejr i slutningen af juni måned. Her får man hjælp til undervisningen af en medarbejder fra Nexø Frikirke.

Menigheden har et stort hjerte for deres børn og unge. Børnekirken har 4 aktive ledere, der skaber gode relationer til og rammer for børnene. Man tager på ture, hygger sig sammen og de voksne lægger vægt på, at være der for børnene. Ungdomsgruppen holder på skift med kvindegruppen og missionsudvalget aftenmøder for hele menigheden hver lørdag aften.

Et stort ønske om en præst

Menigheden har ingen præst i øjeblikket, så opgaven med at prædike ved gudstjenesterne går på skift mellem medlemmerne. Der er et stort ønske om at få en præst, og menigheden vil gerne have hjælp fra BaptistKirken til at finde en forkynder/præst, som man kan trække på med jævne mellemrum.

I det daglige har man kontakt til Baptistkirken i Rønne, som man holder fælles gudstjenester sammen med to gange om året. Menigheden er også med i de tværkirkelige sammenhænge i Rønne.

Det tidligere missionshus i Nyker (Foto: Chin Chin / Torsten Wendel-Hansen)

Fra missionshus til frikirke

Immanuel Chin Church (ICC) blev stiftet i 2013 af en gruppe chin’er, der indtil da havde været en del af Baptistkirken i Rønne. I starten holdt man møder forskellige steder i Rønne, både hos Luthersk Missionsforening og Metodistkirken. For cirka tre år siden tilbød Indre Mission på Bornholm, at ICC kunne købe missionshuset i Nyker, der var i en noget ringe stand. Menigheden sagde ”ja” til tilbuddet, og siden har man med stor iver renoveret bygningen. I dag har det tidligere missionshus fået en dejlig kirkesal, et pænt stort køkken, en spisesal og et rum til børnene (der ligesom mange andre renoveringsprojekter lige mangler det sidste). I sommerperiode er et nyindkøbt telt placeret i haven.

”Selv om menigheden i den grad har haft travlt med det praktiske, har man ikke forsømt den åndelige del,” fortæller Chin Chin.

Lovsang og liv (Foto: Chin Chin / Torsten Wendel-Hansen)

En aktiv menighed med mod på mere

Torsten fortæller med begejstring om weekenden i det gamle missionshus i Nyker:
”Konklusionen på besøget er, at ICC er en meget aktiv menighed, der tackler de udfordringer, som kommer, på en god måde. Ikke mindst glæder vi os over, at menigheden råder over en kasserer, Sang Ku, der som veltalende bornholmer klarer økonomi, statistikker m.m., så vi ikke som Integrationsudvalg har mange henvendelser fra menigheden. Samtidig skal det ikke glemmes, at Sang Ku er blevet godt oplært af kassereren i Baptistkirken i Rønne, Noomi Hansen. Vi skylder Noomi stor tak for, at ICC ikke har problemer på dette område.”

Glade og opløftede drog Chin Chin og Torsten fra Bornholm efter besøg i en aktiv menighed med cirka 85 aktive, hvor de 35 er børn og unge.

”Må Gud være med jer i ICC i dagene fremover,” lyder hilsenen fra Chin Chin og Torsten.

Giv din mening til kende