Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Hvor er de unge?

Hvor er de unge?

Som nyvalgt BBU-formand deltog Nicolas Fromsejer i sin første Landskonference i lørdags. Det blev ”en fin dag” med et par øjenåbnere.

Jeg ved egentligt ikke, hvilke forventninger jeg havde til Landskonferencen, og det kan både være godt og skidt. Jeg var lidt spændt, men med det samme kunne jeg mærke den gode stemning iblandt de fremmødte – måske en lang Corona-tid også var en faktor her?

Social mission er vigtig for os som kirkesamfund.

Som jeg kender det fra BBUs inspirationsdag, bestod dagens program blandet andet af generelforsamling og oplæg udefra, hvilket jeg synes, var meget godt. Indlægget om Social Mission var spændende. Social mission er vigtig for os som kirkesamfund, og derfor var oplægget om socialt tværkirkelig diakoni meget aktuelt. Især i denne tid, hvor at der også er en samfundsmæssig bevågenhed på vores velfærdsystem, og man taler om civilsamfundets rolle i alt dette.

Jeg tror på, at vi som baptistkirker i Danmark kan tilbyde nogle fællesskaber, som man ikke finder andre steder. Og det skal vi blive ved med at have. I BBU tror vi også på, at vores børne- og ungdomsfællesskaber tilbyder noget helt unikt. Det er måske ikke direkte social mission – og så alligevel. Vi har børn og unge med mange forskellige baggrunde, og nogle har bedre udgangspunkter end andre. Derfor håber jeg også, at vi ikke glemmer at børne- og ungdomsarbejdet i vores kirker. Vi er nemlig fremtidens kirke og det kræver også en stor investering af tid og energi fra menighedernes side.

Håb for fremtidens præster

Det er så vigtigt, at vi har dygtige præster, og at vi kan være med til selv at forme vores kirkes fremtid.

Jeg vil også gerne fremhæve indlægget fra Henrik Holmgaard fra SCMT, Skandinavisk Center for Menighedsbaseret Teologi. Det giver mig virkelig håb for fremtiden. Jeg er glad for, at BaptistKirken tog chancen i sin tid og gik sammen med andre frikirker om at skabe et sted, hvor fremtidens præster også bliver uddannet. Det er så vigtigt, at vi har dygtige præster, og at vi kan være med til selv at forme vores kirkes fremtid. For det handler også om meget mere end at lære klassisk teologi. Mesterlæren er vigtig og noget, man ikke kan få på andre teologiske læreanstalter.

Et mindretal former kirken

Til gengæld ærgrer jeg mig over opbakningen til LK, især fra de unge. Jeg håber, at BaptistKirken også vil kigge på, hvordan vi kan inddrage de unge endnu mere. Det handler ikke bare om teenagere eller unge ”voksne” – BBUs aldersgruppe er 0-30 år. Der var ikke mange under 45 år til LK2. Noget af en udfordring, for landskonferencen er jo vores demokratiske platform i BaptistKirken. Men bliver det en ”lille” gruppe, og de samme mennesker, der kommer hver gang, så bliver det et mindretal, der former fremtidens Baptistkirke. Jeg håber derfor, man vil tænke i, hvordan vi sikrer os, at der kommer endnu flere. Også at den demografiske gruppe bliver bredere repræsenteret til LK2.  Man kunne også tænke i placeringen af sådanne møder.

Jeg håber, at BaptistKirken også vil kigge på, hvordan vi kan inddrage de unge endnu mere.

BBUs tilbud til menighederne

Min hilsen til LK2 handlede om:

  • En præsentation af BBUs inspirationsdag og den nye Landsledelse. Vi har haft besøg af Nana Brugge fra CUR, som talte om de udfordringer, vores unge står i med en mere digitaliseret hverdag og fællesskaber, der også i højere grad foregår digitalt. Hvordan navigerer vi i det som kirker men i høj grad også i vores ungdomsarbejde.
  • Jeremias. Er blevet aflyst pga. for få deltagere. En STOR STOR opfordring til, at I (kirkerne) i endnu højere grad prikker folk på skuldrene og får sendt nogle afsted. For vi ønsker vel at udfordre og uddanne vores unge til at blive endnu bedre og dygtige kristne ledere?
  • SHIP. Weekendlejre hvor discipelskab og begyndende lederudvikling er i fokus. En opfordring til, at man også her går hjem til sin menighed og prikker til de unge, man har.
  • ”Led med dit liv”. Vores helt store fokuspunkt er at sikre os, at dette nye materiale kommer ud og lever i kirkerne. Det skal ikke ende i en kasse på loftet. Der er rig mulighed for at få BBU til at komme og lære ledergrupper at bruge dette nye, gode materiale. Det kan bruges til vores børn og unge – fra 0 år til 30 år. Besøg hjemmesiden, hvor der er forslag til, hvordan materialet kan bruges: https://www.ledmedditliv.dk/.
  • Til sidst en opfordring til at man finder nye landsmedlemmer til BBU. Vi får rigtig meget ud af at få børn/unge under 30 år meldt ind. Hvert medlem giver ca. 1000 kr. fra DUF til at lave børne- og ungdomsarbejde i vores lokale menigheder. Meld børn og børnebørn ind som landsmedlemmer. Tilmelding sker ved at sende en sms med teksten “BBUA” til 5454 1212. Efter ca. 10 sek. får du et link, som fører dig igennem en oprettelse som medlem og betaling. I betalingsdelen sættes kryds i ”Husk mig” og der sluttes med at trykke på den store blå ”Abonner” knap.

En fin dag. Jeg ser frem til vores fremtidige samarbejde mellem BaptistKirken og BBU.

Læs også om lidt ældre deltageres oplevelser fra dagen i artiklen ‘En del af noget større‘.

Giv din mening til kende