Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Hvad skal BaptistKirken gøre ved manglen på præster?

Hvad skal BaptistKirken gøre ved manglen på præster?

10 danske baptistmenigheder har ingen præst og indenfor få år går seks præster på pension. Hvad kan vi gøre ved det, spørger BaptistKirkens ledelse.

Før sommerferien fik BaptistKirkens ledelse en seriøs henvendelse fra to centrale baptistpræster. Lasse Åbom, der er præst i Aarhus Baptistmenighed og leder af BASIS – et lægmandskursus i teologi, og Ole Lundegaard, der er med i bestyrelsen for SCMT, Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi, gav bl.a. et øjebliksbillede af situationen omkring ansættelse af præster i BaptistKirkens danske menigheder.

Det viste ikke overraskende en både akut og fremtidig mangel på baptistpræster.

Og de kom også med forslag til, hvad BaptistKirken kan stille op med denne udfordring.

En dobbelt udfordring

10 danske baptistmenigheder står uden præst. Det er Brande, Frederikshavn, Holstebro, Nyrup, Oure, Saltum-Ingstrup, Thisted, Østervrå, Karmel og nu også Pandrup-Birkelse, efter deres præst er blevet ansat i Hjørring.

Seks præster ansat i større menigheder er i 60’erne og går på pension indenfor få år. En anden menighed betjenes allerede af en præst, der for længst har nået pensionsalderen.

Og samtidig er der kun to, der læser teologi for øjeblikket, hvad Lasse og Ole ved af.

”Vi står derfor overfor en dobbelt udfordring: at en række små menigheder ikke har råd til præsteansættelse og en række større menigheder om ganske få år vil ønske at ansætte en ny præst på hel- eller deltid,” skriver de to og spørger:

”Hvordan bistår vi på bedst mulig måde de små menigheder, så de fremover kan have en form for præstelig betjening og inspiration, og forhåbentlig styrkes og ikke svækkes yderligere? Og hvordan opmuntrer vi potentielle kommende præster til at gå i gang med en uddannelse, så de større menigheder kan bevare præstelig betjening og inspiration?”

Få præstestuderende

De konkluderer, at det afgørende problem ikke er manglende muligheder for teologisk uddannelse, ”men at få eller ingen hos os studerer med henblik på at tjene i en af vores menigheder, og at mange menigheder ikke ser ind i en fremtid, hvor de får en uddannet præst.

Som vi ser det, er der derfor brug for, at vi arbejder målrettet på at finde og opmuntre potentielle kommende præster og at klæde gode medarbejdere i de mindre menigheder på til at løse præstelige opgaver.

Det første og vigtigste er, at vi styrker arbejdet med at identificere mulige præsteemner blandt yngre baptister og inspirerer dem til at uddanne sig og gå ind i tjenesten. Her er der brug for en langt større og mere strategisk indsats på alle planer. Det handler om at styrke kontakten med BBU, spejderne og de større menigheder, hvor der findes unge – men også om at øge interessen for og fokus på præstetjenesten.”

Ikke attraktivt at være baptistpræst

Der har for nylig været en del unge teologistuderende fra baptistkirker, men kun én har valgt at blive præst i en baptistmenighed.

Henrik Holmgaard, der er leder af SCMT, har sagt det meget direkte på et præstekonvent: ”Det er simpelthen ikke attraktivt at skulle være baptistpræst.”

Lasse og Ole peger bl.a. på, at baptistpræsterne skal være meget mere synlige for de unge. Kan man ”tænke i en national lejr for kristendomsklasserne, en BBU-ansat børne- og ungdomspræst, at vi prioriterer, at præster deltager i lejre og stævner for børn og unge mv., spørger de og skriver: ”Hvordan skal man ønske at blive baptistpræst, hvis man aldrig har mødt en?”

De to foreslår også, at man styrker BASIS-studiet med en overbygning, som måske kan være en vej ind til et teologi-studie. BaptistKirken har penge stående til uddannelse, som Lasse og Ole foreslår man bruger til en målrettet indsats for at hjælpe menighederne.

Sæt kryds i kalenderen

BaptistKirkens ledelse har taget de første initiativer i et forsøg på at finde løsninger. De har indkaldt til to temadage med fokus på ledelse af menighederne, og specielt fokus på præstesituationen. Det er den 18. marts i Vaarst og 25. marts i Roskilde. Temadagene er henvendt til alle ledelserne især i de danske baptistmenigheder, da situationen i migrantkirkerne er ganske anderledes.

Der er udsendt spørgeskema til alle menigheder – de, der ikke har en præst – og med andre spørgsmål til menigheder, der forventes at skulle finde en ny præst indenfor de næste par år.

Ole Lundegaard hjælper BaptistKirkens ledelse med at gennemgå svarene på spørgeskemaerne, så de kan indgå i forberedelsen af temadagene i marts 2023.

Læs også artiklen Second Career er en løsning.

Giv din mening til kende