Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Forsoning og vækkelse blandt chinmenigheder i Nordjylland

Privat foto

Forsoning og vækkelse blandt chinmenigheder i Nordjylland

Sang Nawl, præst i Chin Emmanuel Church (CEC) i Frederikshavn tog initiativ til en fælles bibelkonference i uge 19 med Nordjylland Chin Church (NCC) fra Sæby

I Nordjylland var der for ti år siden en enkelt chin-menighed. Efter uenighed delte menigheden sig i to: Chin Emmanuel Church (CEC) i Frederikshavn og Nordjylland Chin Church (NCC) i Sæby. Men siden nytår har menighederne oplevet forsoning og vækkelse.

Fra venstre: Za Lian, formand for NCC, Khin May Than, præst i NCC, Dr. Van Ram Oke, Sang Nawl, Phun Kung, formand for CEC, Tuan Cung præst i NCC

Ved årsskiftet tog Sang Nawl, der er præst i Chin Emmanuel Church (CEC) og hans kone Sarah initiativ til en uges fælles bibelkonference. Nordjylland Chin Church (NCC) blev inviteret og deltog med stort engagement. Siden har begge menigheder oplevet vækkelse og trang til forsoning. Sang Nawl fortæller, at menighederne siden nytår har haft fællesskab. I begge menigheder er der enighed om at lægge uenighederne bag sig.

Fælles bibelkonference i Sæby

I uge 19 oplevede de to menigheder igen et fælles kald til forsoning gennem en hel uges bibelkonference. Medlemmer fra begge menigheder deltog med bøn, vidnesbyrd og lovsang. Ægteparret Rev. Dr. Van Ram Oke og Dr. Sa Lian Kai fra Yangon var inviteret som hovedtalere. Parret besøgte Danmark første gang i 2010, hvor de underviste ved en ”bibelcamping for burmesere”, som JydskeVestkysten skrev.

Dr. Sa Lian Kai og Rev. Dr. Van Ram Oke fra Yangon

Deres forkyndelse er fokuseret på Guds rige blandt os med udgangspunkt i Jesus’ egen forkyndelse i evangelierne. Forkyndelsen tager afstand fra borgerkrigen i Myanmar. Præsteparret støtter ikke den voldelige opstand i Myanmar, men ønsker fred uden vold og drab.

Dr. Van Ram Oke underviste ugen igennem om at have fokus på retfærdighed, tilgivelse og lydighed i kristenlivet som vejen til at realisere Guds rige på jorden. Ligeledes har parret ugen igennem understreget, at der er brug for et paradigmeskift blandt de kristne chin’er og især de chin-flygtninge, som bor i ”den første verden”. Menighederne afsluttede bibelkonferencen med fælles gudstjenestefejring og – ikke mindst – fejring af Mors Dag!

Gospel Ministry International – et initiativ fra Nordjylland

Konferencen i Sæby var planlagt af Gospel Ministry International: En organisation grundlagt af Sang Nawl og Sarah i sommeren 2012 efter ægteparret havde oplevet en vision, et fælles kald fra Gud. Formålet med Gospel Ministry International er meget simpelt: Man vil række ud til alle folkeslag i skaberværket som Jesus siger i Markusevangeliet, kapitel 16, vers 15: ”… Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.”

Rev. Dr. Van Ram Oke og Sang Nawl

I dag rejser Sang Nawl og Sarah rundt i hele verden blandt chin-folk og forkynder evangeliet. På Gospel Ministry Internationals Facebookside prædiker chinprædikanter hver uge. Tilbage i 1993 arbejdede Sang Nawl med at bringe evangeliet til ”unåede” folk i den sydlige del af chinstaten.

Det er erfaringerne herfra Sang bringer ind i Gospel Ministry International. I første omgang er det chin-folk, der er målgruppen, men visionen er at udruste unge chin’er til at bringe evangeliet ud til alle folkeslag, der har brug for det. Sang Nawl og Sarah prædiker blandt andet, at den ældre generation – ”første-generations-indvandrerne” – har en opgave i at støtte de unge med bøn og økonomi.

125 år siden kristendommen kom til Hakha i Chin-staten

Chin-folket kan snart fejre, at det er 125 år siden de mødte kristendommen. Den 15. marts 1899 ankom Rev. Arthur E. Carson og Laura H. Carson fra American Baptist International Ministries til Hakha, Chin Hills med bibelens budskab. På trods af borgerkrig og overgreb i chin-staten og at mange lever som flygtninge rundt om i verden, har chin-folket et ønske om at forkynde evangeliet til alle.

Link til mere læsning

Artikel i JydskeVestkysten den 17. juli 2010, ”200 burmesere holder bibelcamping i Ølgod”

Gospel Ministry Internationals Facebook-side (se fx klip fra konferencen i uge 19)

Artikel på webmediet baptist.dk om Sang Nawl og Sarah: Kaldet af Helligånden | baptist.dk

Giv din mening til kende