Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Europæisk netværk giver inspiration til arbejdet blandt flygtninge

Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance

Europæisk netværk giver inspiration til arbejdet blandt flygtninge

"Tal op for dem, der ikke bliver hørt. Pas godt på dem, der er ved at bukke under. Åbn munden, og tal for den undertrykte og den fattige.”

Artiklen findes også som lydfil – lyt med her:

Åbn lyd i nyt vindue

Anne Mie Skak Johanson

  • landssekretær for det fælleskirkelige Danske Kirkedage
  • medlem af bestyrelsen for Mission Afrika og Evangelisk Alliance DK
  • valgmenighedspræst, sognepræst og frimenighedspræst gennem 20 år
  • tidligere landsleder for Dansk Oase

Flygtningestrømme er blevet en del af vores virkelighed i Europa. Uanset hvor vi bor, er flygtninge nu vores naboer. De kommer fra lande med konflikter, krig, fattigdom, og fra fremmedartede kulturer. Deres tilstedeværelse giver anledning til mange spørgsmål, til spændinger og endda til frygt. Men som kristne bliver vi bedt om at møde og behandle flygtninge med omsorg og tale på deres vegne.

Som kristne bliver vi bedt om at møde og behandle flygtninge med omsorg.

Det kan ikke ignoreres

Europas asyl- og flygtningesituation er uhyre kompliceret og meget overvældende. Der er ingen enkle løsninger. Men vi kan ikke bare ignorere situationen. Vi kan ikke efterlade desperate mennesker på en strand eller forvente, at andre nationer tager sig af problematikken. Det er ikke acceptabelt, at flygtninge bliver behandlet umenneskeligt, at uledsagede børn eller syge ignoreres eller at flygtninge skal leve i konstant frygt.

Nogle frygter, at vores kristne identitet bliver truet af flygtninge af anden tro og anden kultur. Men hvis vi skal leve op til vores kristne arv, må vi tage Bibelen alvorligt, når den gentagne gange opfordrer os til at byde velkommen og hjælpe. Flere kirker og kristne organisationer har da også taget dette kald alvorligt og arbejder for at tage imod, skabe tålbare forhold og række evangeliet til flygtninge.

Vi kan ikke efterlade desperate mennesker på en strand eller forvente, at andre nationer tager sig af problematikken.

Refugee Highway Partnership

For 20 år siden etablerede Evangelisk Alliance Europa netværket Refugee Highway Partnership Europe (RHP) for at samle og styrke kirkernes og de kristne organisationers indsats. Formålet er at opmuntre hinanden i tjenesten, formidle gensidig læring og dele ressourcer. Hovedaktiviteten er en årlige samling med inspirerende undervisning, vidensdeling og relationsopbygning. På samlingen i januar 2023 deltog 380 ledere, kirke- og organisationsrepræsentanter fra alle lande i Europa.

Fra Danmark deltog medarbejdere fra Indre Missions Tværkulturelle arbejde og fra Luthersk Mission. Her er man glade for netværket og muligheden for at møde andre, som arbejder indenfor samme område.

Hvordan kan jeg være med?

I arbejdet for at hjælpe og støtte flygtninge er der brug for alle kristne, der vil tale imod fordomme, fremmedhad og upassende nationalisme, hver gang de møder det i deres lokale sammenhæng. Også politisk skal der tales imod en dårlig behandling af flygtninge. Indsatsen kan også handle om at støtte og samarbejde med flygtninge og/eller etniske og internationale kirker.

Netværk

Din kirke eller organisation kan indgå i Refugee Highway Partnership. Sammen står vi stærkere og kan få lov til at dele de begejstrende beretninger, som trods alt findes. For kirker og organisationer når ud til flygtninge med hjælp og støtte både i form af nødberedskab og som støtte, så flygtninge kan bosætte sig, komme sig og integreres. Få mere information gennem www.rhpeurope.net/

Online ressourcer

En anden mulighed er at tilegne sig læring og opmuntring gennem online ressourcer. Evangelisk Alliance Europa har i samarbejde med RPH og andre organisationer etableret en hjemmeside: The Refugee Campaign. Her findes blandt andet informationsvideoer om flygtninges veje ind i Europa, livet som flygtning og meget andet. Få mere information gennem www.europeanea.org/the-refugee-campaign/

Verdens Flygtninge Søndag

Refugee Highway Partnership har lanceret Verdens Flygtninge Søndag. Det er søndagen lige før eller efter 20. juni, som er FN´s Verdens Flygtningedag. Hensigten er at øge bevidstheden om flygtninge og internt fordrevne og at bede for dem. Kunne man lokalt gøre det til en tradition på den søndag at fejre Guds families mangfoldighed og at sætte fokus på kristnes kald til at byde fremmede velkommen?


Citatet i toppen af artiklen er fra Ordsprogenes Bog kap. 31, vers 8-9, Bibelen 2020

Giv din mening til kende