Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Er julen aflyst?

"Christ in the Rubble"

Kelly Latimore

Er julen aflyst?

Vi hører dagligt om naturkatastrofer, krig, nød og elendighed. Hvor er lyset, håbet og kærligheden: Julens budskab? Find svaret i denne juleprædiken

Julen er aflyst i Betlehem, der ligger på den besatte vestbred i Israel. Kirkerne er enige i området, hvor de fleste kristne kirkesamfund er repræsenteret. Præsterne fortæller, at de håber på og opfordrer til fred. Alle skal kunne leve med værdighed i det her land. De palæstinensiske og de israelske børn fortjener at leve, håbe og drømme lyder det fra en præst i medierne, der bragte sensationen.

Den tragiske virkelighed udspringer af konflikten mellem Israel og Hamas. Og den kristne kirke ser det som en nødvendighed at aflyse festligheder, lys og glæde, som ud fra en kristen etik og næstekærlig forståelse, vil være i modstrid og kontrast til den virkelighed, der er deres i denne tid.

Aflyses julen? Kan julen som minde om ham, der kom til verden, aflyses? Fest og farve kan aflyses – måden at holde jul på kan revideres, men aflyses? Er det at aflyse håbet i en håbløs tid? At lade mørket vinde?

 1. Er det at lægge sig på ryggen og overgive sig til de mørkets kræfter, der på begge sider af konflikten – og som grundlag for konflikten – kræver ”øje for øje, tand for tand”-gengældelse. (Matt. 5,38)
 2. Den finder man belæg for i det gamle testamente og i koranen. I den kristne verden – blandt os, der tror på Jesus, burde det være anderledes.
 3. Er det derfor ikke nu, det skal forkyndes – ja råbes ud i verden, at der findes en anden vej! En anden mulighed, en anden måde at leve livet på, også mellem dem, der ser og opfatter livet forskelligt. Ja, selv på en anden måde end jeg.

Og er det ikke et lys, der tændes i mørket, for ved det lys at skabe det liv – og mulighed for den nye verdensorden, der ikke gengælder ondt med ondt, men rækker hænderne mod det ukendte menneske i nysgerrighed på, om det kunne være en ny ven.

En dialog i stedet for at afvise og bekæmpe ved at skabe fjendebilleder. Og dette begyndte ved det lille barn, der blev født julenat, svøbt og lagt i en krybbe, fordi ingen gav ham plads. Ikke jaget fra den ene ende af landet til den anden på flugt fra bomber og ødelæggelse, men afvist ved fødslen og givet plads mellem dem ingen regnede.

 • Det blev jul selvom ingen ventede det – eller var forberedte på at denne nat ville blive opfyldelse og imødegåelse af håb.
 • I mørket tændes lys ved forkyndelse af budskabet om ham, der kom til verden, født af en fattig jomfru, født ind i en mørk tid, hvor jøderne var undertrykte af besættelsesmagten, romerne, som viste deres magt, ved at udskrive en folketælling, for at registrere skattegrundlaget i landet.
 • Og uden at tage stilling til den nuværende konflikt, så er det nu, at ”de små” slår igen i en uhørt grad af magt, og begge sider viser en gengældelsens skånselsløshed – ”øje for øje, tand for tand”
 • En væsentlig – og eskalerende faktor for konflikten – er muslimers og jøders religiøse fællesstof, hævn!

Julenat kom han til verden, der i kærlig tiltale og tydeligt sprog lærte os, at der findes en anden vej – vend den anden kind til, tilgiv som du selv er tilgivet, vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig – og ikke mindst ”du skal elske din næste, han er lige som dig!” Det er derfor budskabet skal råbes ud om ham, der ville stå op imod mørket, og modsige mørket med ordet ”Jeg er verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”.

Eller som begreber og forståelse altid vendes på hovedet af Jesus: ”Elsk jeres fjender, velsign dem der forfølger jer – eller, slår nogen jer på den ene kind, så vend den anden kind til.” Gengæld ikke ondt med ondt! I denne mørke verden kan julen ikke aflyses. På intet tidspunkt har behovet for forkyndelsen af et glædeligt budskab, der når menneskehjerter, været større.

 • Det skal forkyndes som lys i mørket – modsigelse af mørket, håb i det håbløse.
 • Et lys tændt i verdens mørke – og mørket kunne og kan ikke gribe det lys.

Han blev født til verden, hvis fødsel blev markeret med lys i form af en stjerne, og som da han udlagde profetien om ham, sagde ”Nu sker det” – Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige (Matt.11.5).

 • Julen skal ikke aflyses! Den kan ikke aflyses! Men fokus skal flyttes – det egentlige skal lyde, at Gud ikke har forladt verden – men kom til den i et lille barns fødsel.
 • I mørket findes det lys, som mørket ikke kan gribe – og det er håb!

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus, om at holde folketælling i hele verden. Kontrasten og konflikten var tydelig. Og det skete i de dage. Lukas beskriver, så de, der var der, husker netop den tid. Og vi, der ikke levede, får overleveret budskabet om en mørk tid, med konflikt og diversitet mellem mennesker, der forstærkede mørket

Og vi kender – genkender mørket – fordi mørket er det, og der, hvor mennesker ikke giver plads, hvor mennesker ikke har øje for hinanden, men hævder sin egen ret ved at kræve. Øje for øje – tand for tand, er måske ikke din dagligdag, men genkendeligt fordi vi alle er hurtige på aftrækkeren, og ofte trykker send og deler mørket, før eftertanken måske skaber tvivlen: ”Hvad ville jeg opnå med det?” – ”Hvad var hensigten med det jeg skrev.”

 • Julen er ikke aflyst i Silkeborg baptistkirke.

Og den er det ikke, fordi vi netop i en mørk tid har behov for at mindes om ham, Jesus, der blev født til verden for at skabe muligheden for et liv i lys, som mørket ikke kan gribe. Midt i vores mørke har vi endnu mere behov for lyset, der kom til verden.

Lyset er, at der findes en anden mulighed, når du føler dig angrebet: Tilgivelsen. Det handler ikke om at glemme, men om at tale med hinanden, så det gjorte mister sin magt i relationen.

“Christ in the Rubble”

Og ved du hvad? Julen er ikke aflyst – den kan ikke aflyses, for julenat blev den afgørende forskel på mørke og lys født til verden. Og det lys står ikke blot som en stjerne på himlen, som mørket ikke kan gribe, men det lyser og møder dit hjerte med et kærligt kald til modtagelse.

Husk, at det lille barn blev voksent og – forestiller jeg mig – bredte sine arme ud, åbnede ind til sin favn og sagde: ”Kom til mig, alle I som lever i mørke og i dødens skygge og jeg vil give jer liv og lys trods bekymring og mørke.”

Det kald til efterfølgelse lyder stille og alvorligt til dig. Lad ikke mørket fylde dit liv, kom til ham, der kom med og som lys til verden, og lad ham være dit lys – din tro.

Amen

Billedet til Benny Klarholts prædiken er “Christ in the Rubble” af Kelly Latimore. Du kan læse mere om kunstnerens tanker om billedet her

Giv din mening til kende