Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Det gode ungdomsliv?

Hannah Busing / Unsplash

Det gode ungdomsliv?

I december 2022 ramte rapporten ”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022” medierne. Især et emne i rapporten har fået stor opmærksomhed: Psykisk mistrivsel blandt unge. Er det et emne, der kræver opmærksomhed i kirken?

Rapporten om børn og unge fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – er omfattende. Den behandler så forskellige emner som virkninger af covid-19-pandemien, interesse for politik og for lidt søvn og tandbørstning. Men det er alene emnet psykisk mistrivsel blandt unge, der har ryddet forsider og præget kommentarspor i medierne.

De kolde facts

Undersøgelsen konkluderer: ”… vi har ud fra en række trivselsindikatorer, som indgår i undersøgelsen, konstateret, at der fra 2009 til 2017 har været en vækst i andelene af især 15-19-årige, der oplyser, at de mistrives. I 2021 ser vi, at stigningen, der fortrinsvis drives af pigerne, er fortsat på flere af de inkluderede parametre: I andelene, der føler sig ensomme, har lav livstilfredshed, et dårligt selvvurderet helbred, som oplyser, at de har haft en psykisk lidelse, og blandt de 15-årige tillige i andelene med psykosomatiske symptomer hhv. adfærds- og trivselsproblemer…”

Udviklingen er trist, men endnu værre er det måske, at undersøgelsen ikke kan forklare udviklingen. Det fremhæves, at forskningen ikke kan give et klart og entydigt svar på, hvorfor flere unge rapporterer om dårligere trivsel i dag end tidligere. Der er ”flere forklaringer er i spil” og mistrivslen er også af ”varierende karakter og dybde”.

Er der psykisk mistrivsel blandt unge i BaptistKirken?

Både Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) og Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) har medlemmer, der aldersmæssigt er i risikogruppen for psykisk mistrivsel. Men emnet fylder ikke lige så meget i de to organisationer som i medierne.

Vicespejderchef Jakob Kjærside fortæller:
”Vi har ikke som sådan en målrettet indsats imod unges mistrivsel. Jeg er heller ikke bekendt med kredse eller menigheder, der har haft det som et specifikt fokusområde.”

Nicolas Fromsejer, formand for BBU, siger:
”Vi har ikke haft behov for at lave et egentligt opsamlingsarbejde på mistrivsel. Men generelt er det sådan, at emner, der fylder i samfundet, også fylder for vores medlemmer. Som organisation er vores fornemmeste opgave at understøtte de ledere, som i det daglige står med arbejdet.”

Der er ikke umiddelbart alarmklokker, der ringer eller røde lamper, der blinker, når talen falder på psykisk mistrivsel blandt unge i kirke- og spejderarbejde. Men hverken spejderne eller BBU mener, at de vender ryggen til problemerne.

Spejder- og kirkeligt foreningsarbejde gør en forskel for unges trivsel

Begge ungdomsorganisationer er en del af paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Her har man arbejdet med at skabe ”frirum som et værn mod mistrivsel”. De unge, der har været involveret i processen, peger på flere perspektiver, der kan skabe frirum, blandt andre:

  • Styrk de trygge fællesskaber med plads til gode og svære samtaler
  • Skab mere åbne og mangfoldige fællesskaber
  • Skab mere plads til at unge kan dyrke interesser og lave noget ’unyttigt’

Spejderchef Mikkel Nilsson påpeger:
”Igennem vores fællesskaber giver vi rum til, at man kan være med, som man er, og mange unge finder et fristed i det. I Herlev kreds har vi blandt andet et par unge, der har udfordringer med angst i større og mindre grad. De kommer fast hver onsdag, fordi de finder et frirum i at være til spejder. Og vi har i korpsrådet haft en del fokus på at arbejde med at gøre frivillighed i korpset til et frirum, hvor man får mere end man giver, så man oplever, at det kan styrke en at være med.”

Vicespejderchef Jakob Kjærside supplerer:
”Selv om vi ikke har en målrettet indsats mod unges psykiske mistrivsel, ser vi i samarbejde med de andre korps på noget af det her. Et eksempel er projektet ”Børnene tilbage i fællesskabet” i regi af SPEJDERNE.”

Projektet har til formål at starte og udvide spejdergrupper i udsatte områder for at få flere børn og unge med i fællesskabet efter covid-19-pandemien. Baptistspejderne arbejder bl.a. på at udvide aktiviteterne omkring Blågårds Plads på Nørrebro i København.

Nicolas Fromsejer fremhæver et konkret initiativ i BBU-regi, der understøtter gode og svære samtaler:
”Vi har for to-tre år siden fået udarbejdet nogle samtalekort i forskellige udgaver. De kan bruges ved samtale om specifikke emner, fx parforhold og familie. Men der er også mere generelle kort med spørgsmål, der giver anledning til refleksion og samtale.  Og så tror jeg bare, vi på en eller anden måde tager det i opløbet, fordi det at dele liv er en del af det at være kristen. Måske når problemerne ikke at blive så store?”

Er problemet mindre i kirken og hos spejderne?

Selv om lederne fra begge organisationer kender til unge, der ikke trives, forekommer problemet mindre end i det omgivende samfund.

Nicolas Fromsejer fortsætter:
”Det, tror jeg, bunder i vores værdier og i vores udgangspunkt. Og ikke dermed sagt, at der ikke er kristne unge, som har psykiske trivselsproblemer. Problemerne findes alle vegne. Men jeg tror grundlæggende, at der ikke er særlig mange af dem hos os. Fordi vores børn og unge hører, at du er skabt i Guds billede, du har værdi i dig selv, sådan som du er.”

Spejderne fortæller, at det er en grundlæggende tanke i spejderarbejdet, at man bidrager til et fællesskab og derved får værdi som menneske. Ingen kan klare sig alene – alle har brug for hinanden.

“Vi mangler det ‘kristne indspark'”

Nicolas peger på, at samfundet i stadig højere grad bygger på individets evne til at skabe egen succes:
”Det er her, de kristne organisationer har en helt afgørende rolle. Det vi har, som andre organisationer indenfor idræt- og kultur ikke har, er at vores fokus er et helt andet sted. Vores udgangspunkt er ikke i den enkelte. Vores udgangspunkt er, at vi tror på noget, der er større end os selv. Det er med til at fjerne det helt grundlæggende pres på den enkelte. Derfor er min påstand også, at kristne unge ikke kæmper med psykisk mistrivsel i lige så høj grad som andre. Vores udgangspunkt er et helt andet sted. Det, tror jeg, i høj grad vores samfund mangler i dag: Det der ‘kristne indspark’ ”

Efterskrift

Unges psykiske mistrivsel fylder fortsat meget i medierne. Hvor meget fylder det i din kirke? I din spejderkreds eller ungdomsforening? Hvad mener de unge selv? Er det rigtigt, at kristent foreningsengagement og spejderarbejde gør en positiv forskel for unges psykiske trivsel? Der er plads til kommentarer under artiklen – skriv gerne. På baptist.dk arbejder vi videre med andre vinkler på emnet.

Giv din mening til kende