Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Det Danske Missionsforbund

Søsterkirker

Det Danske Missionsforbund

Baptistkirken i Danmark har siden 2012 haft fælles Sommerstævne med Missionsforbundet. Men hvem er de egentlig? Missionsforstander John Nielsen giver svaret.

Topbilledet viser Missionsforbundets ledelse, forbundsrådet, sommeren 2019

Missionsforbundet er en evangelisk frikirke, der opstod i 1888. Den blev født ud af en vækkelse, hvor en række nye menigheder blev til. Disse menigheder dannede i 1888 et forbund med det formål at arbejde sammen i mission. Forbundet har i dag 17 menigheder og knap 2000 voksne medlemmer i Danmark. Internationalt er Missionsforbundet med i IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches.

Guds børns enhed og synderes frelse

Missionsforbundets pionér var den svensk-amerikanske evangelist Frederik Franson, der som teenager immigrerede fra Sverige til USA. På møder med evangelisten Moody gav Franson sit liv til Kristus, og snart følte han sig kaldet til at afholde store kampagner i stil med Moodys. Inden længe ledte Gud ham tilbage til rødderne, til hjemlandet Sverige, hvor der opstod store vækkelser overalt, hvor Franson kom. Ud af disse vækkelser dannedes Det Svenske Missionsforbund. Det samme skete i Norge.

I Danmark holdt Franson store vækkelsesmøder i København og rundt omkring på Sjælland. Hans tid i Danmark blev dog kort, da han blev fængslet og udvist af landet, dømt for kvaksalveri på grund af hans forbøn for syge. Men han nåede at sætte sig nogle dybe spor. Hans forkyndelse handlede om menneskers frelse, Jesus’ snare genkomst og kaldet til mission. For at opfylde missionsbefalingen så han behovet for samarbejde med alle kristne. Derfor blev Missionsforbundet født med mottoet: ’Guds børns enhed og synderes frelse’.

Livet over læren

En anden formulering, der har kendetegnet Missionsforbundet, er ‘livet over læren’. Missionsforbundet opstod ud af en vækkelse, hvor det afgørende var forkyndelsen af evangeliet til frelse og omvendelse. Det var ikke bestemte læresætninger, der formede Missionsforbundet. Vægten blev lagt på livet med Kristus, et liv i omvendelse og helliggørelse.

På trods af det har Missionsforbundet naturligvis nogle læremæssige grundholdninger. Et par skrifter har defineret, hvad vi grundlæggende står for: ’Synodeudtalelsen’ fra 1967 og ‘Tro Til Tiden’, der udkom i 2013. I det sidstnævnte er ovenstående sætning omformuleret til ‘Livet før læren’. Først må mennesker opleve livet i Kristus. Derefter må de lære at leve som kristne.

Først må mennesker opleve livet i Kristus. Derefter må de lære at leve som kristne.

Fokus på livet i Kristus skaber rum for tanken om ‘Guds børns enhed’, der altid har kendetegnet Missionsforbundet. Vigtigere end at være enige i alle teologiske standpunkter er det, at se livet i Kristus hos hinanden, og på den baggrund begive sig ud på en fælles vandring. Vi lægger vægt på enighed i det væsentlige og plads til divergerende holdninger i det mindre væsentlige. Skal der alligevel siges noget om Missionsforbundets grundholdninger, er det et bibelsyn, der kan betegnes som værende teologisk konservativt; et menighedssyn, hvor mennesker optages på troens bekendelse alene, og et sakramentsyn, der skaber rum for, at mennesker med forskellige holdninger kan danne menighed sammen med det formål at fremme Guds mission i verden.

Vision 2022

Mission har altid haft sin centrale plads i kirkesamfundet. I Danmark kommer det i disse år til udtryk gennem ‘Vision 2022, Menigheder som lever og vokser’. Dette er er en satsning på discipelskab, menighedsudvikling, dannelse af nye trosfællesskaber og nye menigheder, socialt engagement og netværk mellem menighederne. Der er et mål om at påbegynde fem nye menighedsplantninger inden 2022.

Gudstjeneste i en romalandsby i Rumænien.

International mission

Missionsforbundets internationale mission foregår i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland. Arbejdet udfolder sig bl.a. i fængsler, i flygtningelejr, på bibelskole, på børnehjem, i roma-landsbyer, blandt kriseramte kvinder og i menigheder og menighedsplantninger.
Vil du vide mere om Missionsforbundet, så besøg en af vores menigheder eller se www.missionsforbundet.dk.

Giv din mening til kende