Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Det danske demokrati vakler

Christoffer Regild

Det danske demokrati vakler

Baptister bør protestere, når regeringen blander den lovgivende, dømmende og udøvende magt sammen. Det sker lige nu, mener Ebbe Holm.

Ebbe Holm er BaptistKirkens advokat og engageret menneskerettighedsforkæmper. Her er uddrag af en prædiken, han har holdt i Korskirken, Herlev:

Mange baptistmenigheder har markeret deres støtte til og respekt for FNs menneskerettighedsdeklaration, som blev underskrevet den 10. december 1948. I Korskirken har vi fejret dagen den første søndag i advent ved også at mindes baptistpræsten Martin Luther King jr., baptistpræsten Chu Yiu-Ming fra Hong Kong og vores medlemmer af baptistsamfundene i Ecuador, Venezuela, Peru, Bolivia, Chile, Burundi, Rwanda, Myanmar, Libanon, Syrien og Bosnien-Herzegovina.

Menneskerettigheder trues

Det kniber fortsat for mange af verdens stater at overholde og opfylde de internationale menneskerettigheder og at sikre landenes mindretal ligelige rettigheder og vilkår som majoriteterne.
Som baptister har vi tradition for, at menneskerettighederne bedst sikres og beskyttes i demokratiske systemer med en direkte eller repræsentativ stemme til hver enkelt. Hermed sikres en ligestilling af alle menneskers fundamentale rettigheder.

Dette gælder også for os danske baptister. Inspireret af bl.a. professor Hal Kock (1904-63), respekterer og forsvarer vi vores lands grundlovssikrede struktur med en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt.

Vi må reagere

Vi må reagere, når et flertal af folketingets medlemmer ser sig i stand til at ændre på disse fundamentale og grundlovssikrede rettigheder. Ændringer, som kan koste indfødsretten for små børn eller voksne baseret på en proces, hvor en tilfældig minister får tillagt kompetence til at fratage den højeste grad af et menneskes rettigheder. Det at overføre dømmende magt fra domstolene til en udøvende instans – en minister – er ikke i overensstemmelse med en demokratisk retsstats principper eller fundament.

I de hektiske dage efter at den nye regering trådte til, blev der fremsat og vedtaget nye love om, at beslutninger om fratagelse af danske borgeres statsborgerskab lægges i hænderne på udlændingeministeren som øverste myndighed baseret på hans personlige skøn. Det drejer sig om IS-krigere af begge køn og deres børn. Mindst to er siden lovens vedtagelse frataget deres statsborgerskab uden rettergang.

Beskyt de svageste

I Danmark har vi demokrati. Det betyder frihed for den enkelte og ret til fundamentale rettigheder og beskyttelse af et retssamfund.

Det er de svageste, de umælende, de fængslede og inkompetente borgere, der får frataget deres domstolsbeskyttelse. Det sker baseret på politiske synspunkter – tilfældige politikeres vurdering, der ikke efter dansk lov og ret er tillagt den myndighed. En mulighed for at få afprøvet en myndigheds fratagelse af en borgers statsborgerskab fjernes fra domstolene. Det er i strid med grundlovssikrede principper.

Det må vi reagere kraftigt overfor. Som borgere, som naboer og som dem, der kan læse Biblens budskab om næstekærlighed – og forstå det.

3 kommentarer til "Det danske demokrati vakler"

Henning Kiel

Jeg er dybt foruroliget over hvordan det danske folketing vedtager love og forord Inger der sætter menneskerettighederne og tilsidesætte alle humane rettigheder for en stor del af flygtninge kommet til Danmark.
En regering der driver psykisk terror mod flygtninge, hvoraf mange kun har sult, armod og svære lidelser, hvis ikke det er en nådig død.
Hvor længe skal vi stiltiende acceptere endnu et demokratisk svigt af væsentlige af navlebeskuende selvoptagne folketingsmedlemmer.
Grovt sagt har Folketinget udstedt en del dødsattester, eller Udsigt til det håbløse liv. Hvor kun døden er en lettelse.

Er det et forhold vi som kristene kan acceptere..

6. juni 2021 kl. 15:54
Per Nørgaard

Folketinget har vedtaget en lov som har overladt til en minister at fratage danske borgere deres indfødsret, oven i købet uden ret til at indbringe afgørelsen for domstolene. Det er i strid med den danske skelnen mellem den lovgivende og den dømmende magt. Denne sammenblanding protesterer jeg herved imod. Per Nørgaard, pens.præst i Baptistkirken, Danmarks ældste demokratiske institution.

20. februar 2020 kl. 11:30
Ole Thorndal

Jeg er dybt foruroliget over og protesterer imod Folketingets vedtagelse af en lov, der i strid med princippet om vagtens tre-deling overlader til en minister at fratage danske borgere deres danske statsborgerskab.

19. februar 2020 kl. 15:31

Giv din mening til kende