Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
CrossYoga

CrossYoga

– bekymrende religionsblanderi eller fokus på Gud?

– fokus på Gud

Købnerkirken tilbød et forløb med CrossYoga i efteråret 2019. Tre prøvegange, der var gratis for deltagerne. Vi var omkring 12 på holdet – cirka halvdelen fra menigheden og halvdelen fra andre kirker i København.

Efter prøveforløbet var der stor efterspørgsel på endnu et forløb. Det blev til fire gange i november og december med deltagerbetaling – og 15 tilmeldte! Nu er vi på vej med endnu et forløb. Deltagerne har været mellem 20 og 65 år, og tilbagemeldingen har udelukkende været positiv. Alle oplever en stor glæde ved at være med – selv yoga-skeptikerne!

Signe Lund Christensen er kommunikationschef i ADRA, har gennem mange år været aktiv i BaptistKirkens internationale arbejde og Spejderne.

CrossYoga i kirkesalen

Det lysende kors på bagvæggen skaber sammen med dæmpet musik den perfekte ramme og fred. En session er fem kvarter og har typisk et emne, fx ’lys’, som alle bibellæsninger og meditationer har fokus på. Man kan forenklet sige, at det er en klassisk yoga-praksis for kroppen krydret med kristen meditation og bibellæsning. Vi har haft fokus på, at alle kan være med uden forudsætninger fra yoga. Man kan tilpasse til sin fysiske form, men det kræver selvfølgelig en grundlæggende bevægelighed.

CrossYoga styrker min tro

Jeg kan bedst sammenligne det med dem, der mediterer eller beder, mens de løber. Det fysiske element i CrossYoga har styrket min evne til at fokusere på bøn og meditation, fordi jeg samtidig bruger min krop. Det er et ekstra element at bruge kroppen i sin bønspraksis. For mig personligt bliver det langt nemmere at fokusere på bønnen. De fleste fitnesscentre tilbyder yoga uden et religiøst indhold – ren træning. CrossYoga bygger et kristent element på, og timen igennem holdes et tydeligt fokus på Gud. Med ro og god tid til at forsøge at høre, hvad Gud vil i ens eget liv.

Åndehuller

Jeg vil påstå, at en kritisk holdning til CrossYoga bygger på fordomme eller uvidenhed. Hvis man ikke ved, hvad moderne yoga er, er det nemt at være fordomsfuld og skeptisk. Jeg tror, vi som kirker må lægge os i selen for at kunne tilbyde åndehuller i en hverdag, hvor flere rammes af stress og bliver syge af manglen på ro. I CrossYoga er yogaen er en ramme – men fokus er på relationen med Gud. Dét er vel det vigtigste.

Jeg er lykkelig for, at min menighed lægger gulv til!

 

– bekymrende religionsblanderi

Kan legemsøvelser fra en anden religion og livsfilosofi bringes ind i kirken under et let ændret navn og være godt? Ellinor Quist Stig er skeptisk og undrer sig.

Ellinor Quist Stig er sammen med sin mand Per Eyvind Stig deltidsansat som forstanderpar i Citykirken.

Ellinor har gennem mange samtaler og sjælesorg med mennesker mødt flere, der har oplevet negative konsekvenser af deres involvering i alternative tilbud. De har efterfølgende taget stærk afstand til det alternative og har set det som en nødvendighed.

Ellinor har også oplevet kolleger og venner, der igennem alternativ behandling og yoga er blevet inspirerede til at opsøge anden spiritualitet via østens religioner og filosofier. Ellinor finder det også bekymrende, at flere og flere danskere tror på reinkarnation.

Hvad tænker du, når jeg siger yoga?
”For mig er yoga afslapningsøvelser og kropslig udfoldelse, dybt inspireret af østens religioner og verdensbillede. Øvelser, ja, men inspirationen er åndelig.

Og når jeg siger CrossYoga?
”Jeg har læst om det og kan godt se, at retningslinjer og fundament har fine intentioner, men hvorfor skal det kaldes yoga? Tages der afstand fra chakra-læren og det buddhistiske/hinduistiske verdensbillede? Det fremgår ikke tydeligt. Det er ikke nemt for folk at adskille traditionel yoga fra CrossYoga.”

Ellinor anerkender, at der i invitationen til CrossYoga tales om bøn og om at komme nærmere Gud, men forholder sig dog skeptisk til, at tingene blandes sammen: ”Mange forholder sig ukritisk til de mange tilbud, der gives, og mange er åbne for den åndelige verden.”

Ellinor tror, at der er gode intentioner bag CrossYoga, men er bange for, at man – i stedet for at komme nærmere Gud – bliver ledt ind i et andet menneskesyn og verdensbillede end det kristne.

Giv din mening til kende