Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Byens imam anbefaler folk at gå i kirke

Byens imam anbefaler folk at gå i kirke

Det er tirsdag. Klokken er 14. Dørene er slået op til Åben Kirke i Kløvermarkskirken i Holbæk. I begyndelsen sidder der en lille flok menighedsmedlemmer. De drikker kaffe, mens de vender stort og småt.

De fortæller om Åben Kirke – hvordan det begyndte, og hvordan det voksede. Sidste tirsdag kom 50 nydanskere, som på forskellig vis fik den hjælp, de havde brug for.

Næsten uden jeg bemærker det, kommer der flere. De fleste er unge kvinder, der sætter sig stille rundt om. Flere af dem bærer tørklæde. De mænd, der kommer, gør sig mere bemærkede – de kommer hen til os og hilser. Et par af dem sætter sig ved vores bord. Den ene, en ældre schweizisk mand, der har boet i Danmark i mange år, kom, fordi han ønskede hjælp til sin computer. Nu kommer han for at være en del af det fællesskab, han godt kan lide.

Det er rart at være et sted, hvor der er en holdning til livet.

Menighed og lokalsamfund

Åben Kirke begyndte med, at menigheden tog kontakt til Sprogskolen. Det blev startskud til et frugtbart samarbejde med kommunen. I begyndelsen formidlede Sprogskolen kontakten til kirken, men nu er det ofte mund-til-mund anbefalinger, der får nye til at komme. Der kommer mange flygtninge til Holbæk, og menighedsmedlemmer har på kommunens opfordring deltaget i lokale borgermøder for at fortælle om de gevinster, samværet med nydanskere kan give!

Mange forskellige ansigter

De fleste kommer for at få hjælp til dansk. Og der kommer mange ’venligboerefor at hjælpe – som regel 15-20, hvoraf flere er pensionerede lærere. Behovet kan også være at forstå breve fra stat og kommune eller hjælp til jobansøgninger.

ÅbenKirke4596Åben Kirke er et mix af mange kulturer og nationaliteter. På et tidspunkt fik byens imam lektiehjælp her, og han har siden anbefalet kirken til flere muslimer. Alle ønsker med et åbent sind at tage sig af dem, der kommer. Det giver god mening at arbejde socialt. Det er som at gå i Jesus’ fodspor. Jesus spurgte ikke om tro – alle var velkomne! Sådan skal det også være i Holbæk Baptistkirke.

En holdning til livet

Der holdes ingen andagt, men hvis folk stiller spørgsmål, får de svar! Sommetider kommer nogen, der ønsker forbøn, og så bliver der bedt en personlig bøn. Menighedens medlemmer oplever, at de ikke-kristne brugere synes, det er rart at være et sted, hvor der er en holdning til livet – dét betyder noget. Det er ingen hindring at være i en kirke – tværtimod.

Åben Kirke er ikke kun værdifuld for brugerne, men også for menigheden. De medlemmer, jeg sidder sammen med, fortæller, hvordan der knyttes venskaber. Det er givende, fordi man altid får noget igen – og man bliver selv klogere. På lørdag er flere inviteret til bryllup hos en flygtning, som endelig har fået sin familie hertil.

Jesus spurgte ikke om tro – alle var velkomne!

Mere end Åben Kirke

Kirken gør også andet for at integrere nydanskere – der arrangeres fællesspisning for småbørnsfamilier, hvor fællesskabet styrkes, og der synges med børnene. Og ved gudstjenester opleves et sammensurium af mange nationaliteter, hvor det fælles sprog er dansk.

Menigheden skaffer penge på flere måder, fx på Sommerstævnet, hvor overskud fra café og pølsevogn betyder, at nydanskere kan inviteres med på stævnet. Åben Kirke har også fået 9.500 kr. fra kommunens integrationspulje.

Jeg kommer selv i sving

Der kommer en ung kvinde indhyllet i et smukt, blåt tørklæde. Hun ønsker hjælp til sine lektier. Der er ingen ’hjælpere’ ledige, så jeg kaster mig ud på dybt vand med dansk grammatik. Og det viser sig, at jeg kan svømme! Jeg forestiller mig, at det er sådan, det har været for menigheden i Holbæk.

Jeg fyldes af en god følelse, fordi jeg kan være med til at gøre en forskel – så jeg forlader kirken opmuntret over at være en del af et baptistfællesskab, der på så mange måder gør en indsats, hvor der er behov. Dét må da være at gå i Jesus’ fodspor.

Giv din mening til kende