Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Otte kirker har sammen med Blå Kors skabt et netværk, der hjælper sårbare og udsatte mennesker. Det er Silkeborg Oasekirke, Borgerkirken, Baptistkirken, Silkeborg Frikirke, Kirken ved søerne, Søhøjlandets Kirke, Indre Mission og Luthersk Mission.

Silkeborg Oasekirke etablerede for ni år siden socialt arbejde. Efter nogle år ønskede andre kirker at være med og opfordrede til at bruge hinandens netværk til at skaffe frivillige. Blå Kors Danmark gik med i netværket og hjalp med at søge penge fra Socialministeriet. En toårig bevilling gav mulighed for at ansætte Ulla Kristensen som projektleder 10 timer om ugen. Hun koordinerer indsatsen for mennesker i Silkeborg og nærmeste omegn. Den bevilling er nu udløbet, men man har løbende fået puljemidler, så Ulla Kristensen er stadig ansat 10 timer om ugen.

Vores vision er at være et inspirationsforum for kirkefolket og at udvikle konkret diakonalt arbejde til gavn for mennesker i byen.

Vision

”Vores vision for projektet er at være et inspirationsforum for kirkefolket og at udvikle konkret diakonalt arbejde til gavn for mennesker i byen. Lige nu er det fællesprojekter, men det kan også være projekter forankret i de enkelte kirker”, fortæller Ulla Kristensen og fortsætter: ”Kristus’ kærlighed er både udgangspunkt, forbillede og drivkraft i vores arbejde. Vi ønsker at tjene gennem praktisk hjælp og omsorg uden krav til medborgeren. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om kirkernes tilbud, gør vi gerne det, men kun på medborgerens foranledning”.

Fokusområder

Projektet tilbyder hjælp til seks fokusområder. Hvert fokusområde har en kontaktperson, som man kan finde frem til i projektets brochure eller på hjemmesiden.[1] Ca. 120 frivillige arbejder inden for de forskellige områder.

økonomisk rådgivningNu kan jeg smile igen!

Det er ofte tilbagemeldingen, når en ‘udsat medborger’ har haft besøg af to fra teamet, der yder økonomisk hjælp. Kaj Jørgensen og Johannes Skårhøj fortæller: ”Vi er 20 rådgivere, og vi fik sidste år 52 ansøgninger. Heraf var 77 % var henvist af kommunen. Vi besøger medborgeren hjemme, og den typiske situation er et menneske med en stor, rodet bunke papirer, måske uåbnede kuverter.

I løbet af et par timer kommer vi rundt om Skat, Kommunen, RKI, kreditorer m.m. og udarbejder et gælds- og budgetskema. For langt de fleste finder vi en god løsning på en uoverskuelig økonomi. Bare det at skabe overblik løfter ofte en tung byrde af skuldrene, så det er spændende og meningsfyldt at hjælpe”.

DSCN2376Praktisk hjælp

Gruppen består af 35 personer, der tilbyder hjælp til praktiske opgaver som oprydning, havearbejde, mindre reparationer, flytning m.m. Poul Erik fra Oasekirken fortæller: ”Vi forsøger at være Jesus´ hænder i lokalsamfundet ved at hjælpe mennesker, der er kørt fast i deres liv. Vi hjælper med praktiske opgaver, og vi lægger øre til, hvis der er behov for en samtale. Glæden i øjnene på dem, vi hjælper uden at skulle have noget til gengæld, er vores tak og velsignelse. Når kirken går ud og møder mennesker i deres svære liv, da møder du mennesker, som trænger til at høre det samme budskab, som vi har hørt, og blive mødt af det”.

Medvandrerordningen

Vi hjælper med praktiske opgaver, og vi lægger øre til, hvis der er behov for en samtale.

Denne ledes af Gitte Eriksen, der fortæller: ”Ud fra princippet om hjælp til selvhjælp og den enkeltes eget ønske om hjælp hjælper vi ‘bare for at hjælpe’ uden at lægge skjul på vores kristne baggrund. Opgaverne er meget forskellige. Vi besøger ensomme ældre, mennesker som er fysisk eller psykisk syge, mennesker med et misbrug. Vi forsøger at hjælpe mennesker i livskrise på grund af skilsmisse eller arbejdsløshed, eller hvor livet bare er blevet uoverskueligt.  Unge mennesker med manglende forældreopbakning kan ønske en voksen at tale med, og vi har nogle få voksenvenner til børn af alenemødre. Vi går med til samtaler med kommunen og får ofte tilbagemeldinger om, at vores hjælp har stor betydning for mennesker – både fra dem, vi hjælper, og fra kommunen. Det er meget opmuntrende”.

DSC06684Kontaktfamilie til flygtninge

Flygtninge tilknyttes en dansk familie og får derved hjælp til at blive en del af det danske samfund. Det kan dreje sig om hjælp med kontakt til myndighederne, men også socialt samvær, hvor man spiser sammen og bliver klogere på hinandens kultur og traditioner. Kontaktfamilien skal være indstillet på at fastholde kontakten i mindst et år. På to år er der matchet 17 danske familier til flygtningefamilier og migranter til stor glæde for flygtningene.

Mad-deling og Familiehjælp

Overskydende mad fra sponsormiddage i BSV[2] gives til borgere, der har brug for det. Familiehjælp er et tilbud om hjælp til sårbare gravide eller nybagte mødre i samarbejde med sundhedsplejen og Frivilligcentret i Silkeborg.

Vi forsøger at være Jesus´ hænder i lokalsamfundet ved at hjælpe mennesker, der er kørt fast i deres liv.

Mange har fået hjælp

Samarbejdet med Blå Kors betyder, at deres tilbud til udsatte familier samt TUBA[3] naturligt indgår i den vifte af diakonale tilbud, som netværket råder over. Ligeledes har Blå Kors haft gavn af netværket bl.a. i forbindelse med beboere, der flytter ud efter endt misbrugsbehandling. Siden projektet blev oprettet, har frivillige fra Kirkernes Sociale Arbejde hjulpet i mere end 250 hjem.

Man behøver ikke være en del af medlemskirkerne for at få del i hjælpen, og næsten ingen fra kirkerne spørger om hjælpen. Det gør ofte mennesker, der er henvist fra Silkeborg kommune eller fra Frivilligcentret.

 


[1] Se www.kas-silkeborg.dk

[2] Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold

[3] TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge der er Børn af Alkoholmisbrugere.

Giv din mening til kende