Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Altid et valg

Altid et valg

Alexander fra Iran, Ebbe fra Valby, Søren fra Silkeborg og Signe fra Amager har mange ting til fælles, selvom de er vidt forskellige i alder og baggrund. De har alle truffet et valg. De tilhører Kristus. Og de har bekendt deres tro ved at blive døbt og tilhører nu en lokal, dansk baptistmenighed, hvor de gør deres indflydelse gældende.

Men måske endnu vigtigere – de ønsker at være aktive med-lemmer i deres menigheder. Lemmer på det legeme, som deres menighed er en del af: Jesus Kristus’ krop på jord. De vil ikke bare være med til at bestemme, hvad der skal ske i den menighed, de er en del af. De vil stemme med sig selv.

At være en del af en menighed med et demokratisk kirkesyn handler for mange om at stemme. Jeg har hørt reaktionen ved et menighedsmøde, hvor man ikke stemte om en sag: ”… og jeg blev baptist, fordi det er en demokratisk kirke”.

At lade sin stemme lyde

Demokrati handler ikke om afstemninger, men om at lade sin stemme lyde i samtalen og i bønnen. Stemmesedler hører vi ikke om i Bibelen. Kun om lod-sedler: ”’Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to, du har udvalgt til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort det til sted, hvor han hører til.’ Så kastede de lod mellem dem, og loddet faldt på Matthias…”[1].

Mon vores valg til menighedsråd så skulle foregå sådan? Måske ikke – men demokrati er selve processen, hvor alle har lige ret til at lade deres stemme lyde. Og når det drejer sig om en kirke, handler processen om at finde Guds vej ved sammen at lytte til hans vejledning. Den udgave af demokrati er en del af vores baptistiske DNA. Og det beskriver flere tema-artikler i dette nummer af baptist.dk

Menneskers lige værdighed

Det er udgangspunktet. Og så er der afarterne. Søren P. Grarup sætter hovedet på sømmet i sin beskrivelse af demokraturets blindgyder, når kirken bliver en forening: ”Menighedsdemokratiet handler ikke om, at nogen får ret – det eneste, vi har ret til, er, at kaldes Guds børn[2] – men om i fællesskab at lytte sig frem til, hvad hovedet, Kristus, siger.”

Vi har altid valget, om vi vil være en del af sådan en kirke.

Billedet viser afstemning til et lokalvalg i Rwanda, hvor man stiller sig bag den kandidat, man stemmer på. Også udlændinge har stemmeret.


[1] Apostlenes Gerning 1:24-26

[2] Johannes-evangeliet kap. 1, vers 12

Giv din mening til kende