Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Virtuelt verdensmøde

BWAs afgående præsident Paul Msiza

BWA

Virtuelt verdensmøde

Jeg slap opvasken og gik ind på mit kontor for at deltage i møde og fest med baptister fra hele verden. Virtuelt årsmøde i BWA.

244 var med online, og mens jeg skriver denne artikel har 1170 set videoen fra i aftes.

Det kan selvfølgelig aldrig blive mere end et svagt genskin, når en forsamling på 5000 medlevende mennesker skal erstattes af en video-konference. Men der blev taget behørigt afsked med en god præsident for Baptisternes Verdens Alliance, BWA i går. Ngwedla Paul Msiza fra Sydafrika er en stor mand – på flere måder. Han er kun den anden fra Afrika, der har været præsident for BWA – og han har gjort det godt de sidste fem år. Været synlig, inspirerende, en dygtig leder – og helt nede på jorden. En mand, der spreder glæde, er personligt opmuntrende og udviser overblik og overskud.

Virtuelt årsmøde

BWAs liv er delt op i fem-års perioder, og Paul har været præsident 2015-2020. Når man pga. Corona måtte aflyse det store baptist-event ”Together 2020” i Brasilien her i sommer, kunne der ikke ændres på, at Paul skulle fratræde og den nye præsident, Tómas Mackey fra Argentina tiltræde. Derfor har der i tre dage været virtuelt årsmøde. Med de nødvendige afstemninger, så livet fortsætter i verdensorganisationen, og en ”åbning” og ”afslutning” – begge dele online. Og begge dele ligger tilgængelig for alle på video via disse links: åbning og afslutning.

Præsidentskifte online

Tómas Mackey og hans hustru Febe. Der lægges ofte vægt på baglandet i familien i BWA. Men det er altså stadig utænkeligt, at en kvinde kunne være præsident – og BWA er stadig ret mandsdomineret. Foto: BWA

I aftes dansk tid blev præsident-skiftet så markeret i 44 minutter online. Med en video, der viste Paul Msizas virke igennem fem år og en stor tak til ham. Og et interview med Paul og den nye præsident, Tómas Mackey, hvor Paul gav Tómas sine bedste råd med på vejen:

”Stol på Gud! Der vil blive stillet store forventninger til dig. For nogle vil du være ”Paven”, og de vil komme med de syge og forvente, at du beder for dem. Bøn bliver centralt, for du må gå i Helligåndens ledelse. Ofte kan man ikke gøre andet end at sige ”Nu lægger jeg det i dine hænder, Gud”.

Og så må Gud sætte begavede mennesker omkring dig, som også beder for dig. Og du skal fortælle dem, hvad de skal bede om.

Endelig: Drøm for dit folk. Bed om visdom og vær tålmodig. Du er udvalgt til at være præst for baptister i hele verden.”

Man fornemmede glæden, taknemmeligheden over og rigdommen i det, Paul har oplevet de sidste fem år.
Og ikke mindst ydmygheden i Tómas, som går ind i denne store tjeneste. Han får ikke det store rygstød, som en lovprisende forsamling på 5000 mennesker fra hele verden kan give. Den får han forhåbentlig næste år, når – eller hvis – vi kan samles i Rio de Janeiro.

Forbøn for den nye præsident, Tómas Mackay fra Argentina øverst tv. Øverst th. BWAs generalsekretær Elijah Brown og nederst den afgående præsident Paul Msiza, der beder. Billedkvaliteten er ikke den bedste. Det er helt klart at foretrække at være sammen – sådan er det jo at være kirke.

400 frivillige arbejder for BWA

Der blev i løbet af det virtuelle årsmøde nedsat udvalg og kommissioner, der skal virke de næste fem år. I alt er der nedsat 14 kommissioner, der arbejder med alt fra økonomi til teologi, menneskerettigheder og mission. I disse kommissioner sidder 381 personer – nogle af dem er dog gengangere, der sidder i flere kommissioner.

Der er også otte udvalg, som har mere med verdensorganisationens drift at gøre – her er i alt 133 personer fra hele verden. Også blandt dem er der gengangere, men i alt skal der nok være 400 engagerede i BWAs arbejde på frivillig basis. Det vil sige, at de alle selv skal betale alle udgifter til bl.a. rejser til udvalgsmøder. Vi kan takke teknologien for, at det i dag kan lade sig gøre at mødes, uden at man behøver at rejse – og det må gøre BWAs arbejde noget mere effektivt.

Formand for et udvalg

En af disse 400 frivillige er mig. Jeg er de næste fem år valgt til at være formand for HR-udvalget, Human Ressource. Personaleudvalget vil vi nok kalde det.

Jeg skal lede et udvalg, som består af 16 personer fra alle seks regioner, Jamaica, Brasilien, USA, Australien, Singapore, England, Liberia, Nigeria og Sydafrika. Det skal nok blive sjovt, når vi skal vælge mødetidspunkt online… nogle må stå op midt om natten.

Lone Møller-Hansen i arbejde på BaptistKirkens Sekretariat. Arkivfoto af Bent L. Hansen.

Vores opgave er at bistå ikke mindst generalsekretæren i at lede arbejdet med de ansatte. Der har været store personaleskift i den forgangne periode – den kommende bliver formentlig mere rolig. Der er også i den sidste periode, hvor jeg også har været med i udvalget, udformet en ny personalehåndbog. Meget omfattende, men ikke så detaljeret som den tidligere var. Det er amerikansk lov, vi arbejder under, og her skal alt skrives ned for at undgå tvister og retssager – det hører vi jo meget om i USA.

Jeg har i mit udvalg to tidligere præsidenter for BWA, og den ene, John Upton, er bosat og arbejder med personaleledelse i den stat, hvor BWAs hovedkontor ligger. Han ved alt om lovgivningen. Min viceformand, John Beasy, er fra Australien og mestrer derfor det engelske sprog, som var min anden bekymring. Og da BaptistKirken sagde ja til at dække mine rejseudgifter, valgte jeg at sige ja til opgaven, men det er med stor ydmyghed. Jeg har i mit arbejde som generalsekretær i BaptistKirken været velsignet med gode kolleger, som jeg ikke behøvede at være chef for. Og de samme tre personer i hele min ansættelse.

Nå, nu er det verden, det gælder. Udvalg og kommissioner mødes to gange om året. Vi skulle have mødtes i oktober i Washington DC, som erstatning for det aflyste møde her i sommer – men det er netop blevet aflyst, igen pga Covid-19, som de slet ikke har under kontrol i USA.

Så det første møde bliver i begyndelsen af marts 2021, og så forhåbentlig i Brasilien næste sommer, uge 27. Det gode er, at det ikke kolliderer med sommerstævnet næste år.

Giv din mening til kende