Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Uddannelse for alle – nu også med landbrug

Uddannelse for alle – nu også med landbrug

I begyndelsen af april besøgte jeg Myanmar for at forny BaptistKirkens samarbejdsaftale med Myanmar Baptist Convention (MBC). Jeg havde også lejlighed til at besøge Chin- og Kachin-staterne for at tilse og drøfte vores fælles aktiviteter.

MBC – Myanmar Baptist Convention
KBC – Kachin Baptist Convention, medlem af MBC
Internt fordrevne – dvs. flygtninge i eget land
Myitkyina – hovedstaden i Kachin med ca. 600.000 indbyggere
Samlet indbyggertal: Ca. 1,7 mio.
Areal: 89.041,80 km²
Støt projektet på: 3201 10042879, mærket ’Myanmar’
Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler

Siden slutningen af 2016 har der jævnligt været kampe mellem oprørsbevægelser i Kachin-staten og regeringstropper. Det har betydet, at internt fordrevne er flygtet fra nogle flygtningelejre til andre. Der er i alt over 100 lejre, og vores partner KBC driver ca. 50 af dem. KBC har mere end 100 ansatte i deres udviklingsafdeling, og de samarbejder med både FN-organisationer og store internationale NGOer.

Landbrugsmetoder, ledelse og mission

BaptistKirken støtter 16 af de lejre med bl.a. bøger og sportsudstyr i 2016-2018. Vi støtter også en økologisk landbrugsskole, som KBC driver uden for Myitkyina. Her uddannes årligt cirka 100 unge – mange fra lejrene – i nye og forbedrede landbrugsmetoder. De unge bor på stedet og trænes også i ledelse og mission, så de er rustet til at blive ledere i menighederne, når de engang kan vende tilbage til deres landsbyer. Under mit besøg mødte jeg fire fantastiske unge, der fortalte mig om deres liv og drømme. De så alle optimistisk på fremtiden, og de var glade for muligheden for at få uddannelse inden for landbruget, som langt de fleste er afhængige af, og som ofte dyrkes efter traditionelle principper.

Myanmars bjerge

Internt fordrevne med håb for fremtiden

Naw Ram, 23 år, fortæller, at han har modtaget undervisning i regnskab, forretningsplaner og nye landbrugsmetoder: ”For mig har undervisningen betydet, at jeg ikke længere er genert, når jeg står foran en stor forsamling. Jeg ved, hvordan man leder, og jeg kender betydningen af gode landbrugsmetoder.”

Ja Ra Awng, 23 år, siger, at hun har været glad for at lære at fremstille god kompost. Og det var en stor overraskelse, at man kan fremstille organiske sprøjtemidler. Fx kan kogte chili- og tobaksplanter tilsat ingefær skræmme skadedyr væk.

De unge er fulde af håb for fremtiden og vil gerne være med til at ændre livsvilkårene – både i lejrene og i landsbyerne, når de engang kan vende tilbage til dem.

Tu Hkawing, 21 år, siger, at han drømmer om at anvende de nye landbrugsmetoder hjemme i landsbyen og bruge sine ledelseskompetencer i kirken. Samtidig vil han gerne dele sin viden om sunde fødevarer: ”Vi importerer mange fødevarer fra Kina, og de er behandlet med kemikalier, der ikke er sunde for os. Men mange véd det ikke.”

For mange unge uden håb er den eneste mulighed at arbejde i minerne i Kachin-staten. I Kachin udvindes der ædelstene og mineraler, og det er et farligt og hårdt job. Naw Rams drøm er at være med til at ændre unges perspektiv på deres fremtidsmuligheder gennem aktivt arbejde i kirken og træning i nye landbrugsmetoder.

Forsøgsmark

Når udvikling bliver mulig

”Lokalsamfundet har behov for nye ledere! Levevilkårene skal forbedres, og her har vi unge en vigtig rolle at spille. Nye generationer kan uddannes og dermed gøre en forskel”, siger Naw Ram.
Ja Ra Awng fortsætter: ”Det er ikke kun i familierne, der er brug for ændringer. Det gælder også landsbyerne. Der er desværre ingen tradition for at samarbejde og dele vigtig viden om fx landbrug.” Det vil hun gerne lave om på! Hun drømmer om at træne hele sin landsby, så de ikke kun driver subsistenslandbrug, men kan producere produkter, de kan sælge og tjene penge på.

På grund af den politiske situation og de militære spændinger har det desværre lange udsigter med at tage tilbage til deres landsbyer. Alle fire er dog enige om, at efter træningen er de endnu mere opsatte på at tage tilbage, når tiden kommer, og være en del af den udvikling, landet har brug for. Og med landbrugsuddannelsen i rygsækken kan de nu alle se muligheden for det.

Kort over Myanmar

Giv din mening til kende