Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Taknemmelighed – motivation og resultater

Kurt Bøgsted

Taknemmelighed – motivation og resultater

1/3 af danske baptistmenigheder er migrantkirker. Torsten Wendel-Hansen blev engageret i migrantmenighederne, da han var med i Hjemmemissionsudvalget og har nu været formand for Integrationsudvalget siden 2017.

Torsten Wendel-Hansen

  • formand for Integrationsudvalget siden 2017
  • aktiv i Odense Baptistmenighed
  • har arbejdet i bank, finansieringsselskab og Krifa

Trods store tab og nogle personlige nederlag har taknemmelighed for Guds virke i hans liv præget Torsten Wendel-Hansens livsopfattelse. At vokse op i et hjem med højt til loftet og en karismatisk tilgang til troen har givet ham engagement i sin menighed, i det tværkirkelige landskab i Odense og i migrantmenighederne i hele landet.

Torsten har tilhørt Odense Baptistmenighed hele sit liv og har altid været engageret fx i menighedsrådet igennem mange år. Bekymringen for aktivitetsmangel i forbindelse med efterlønnen var ubegrundet. Der er nu så mange aktiviteter, at han dårligt nok har tid til at se sine børn og deres familier.

Der er nu så mange aktiviteter, at han dårligt nok har tid til at se sine børn og deres familier.

Oprettelse af nye menigheder

Torstens erfaringer fra arbejde i henholdsvis bank, finansieringsselskab og Krifa er kommet ham til gode i arbejdet med migrantmenighederne: ”Jeg er forholdsvis god til det praktiske og vil ikke så gerne stå foran” – men det slipper han ikke altid for!

Engagementet i migrantmenigheder begyndte, da Torsten var i Hjemmemissionsudvalget. Siden blev Integrationsudvalget etableret, og Torsten blev formand i 2017: ”Vi har ikke ligget på den lade side”, siger han. Persondataforordningen og Trossamfundsloven betød, at de nødvendige dokumenter skulle være på plads. Da de fleste etniske menigheder valgte at blive optaget i Trossamfundsregisteret, var det en stor opgave.

Mange migrantmenigheder ønsker at være selvstændige for at kunne bevare eget sprog og kultur. Der er brug for integrationsudvalgets hjælp til vedtægter og valgregler, da kendskabet til dansk lovgivning er minimalt. Via de amerikanske missionærer havde de ’hjemmefra’ dog anvisninger på, hvordan man skulle organisere sig.

Sammen med Mogens Andersen, tidligere formand for BaptistKirken, har Torsten hjulpet ved de fleste etableringer af migrantmenigheder med vedtagelse af vedtægter, oprettelse af CVR-registrering, godkendelse i henhold til Ligningsloven til at modtage fradragsberettigede gaver m.m. Arbejdet er for komplekst til, at de danske kontaktmenigheder kan løfte den opgave uden hjælp: ”Nu har vi forsøgt at lave kassererkurser for migrantmenighederne på regionsniveau, og det har hjulpet en del.”

Stor hjælp vedr. lovgivningens krav

Nu er der store udfordringer, når menighederne er klar til at købe egne lokaler eller kirker. Det gælder finansiering, hjælp til forsikringer og kontakt til offentlige myndigheder m.m. I forbindelse med køb af kirke er det meget normalt, at man låner af hinanden, og så skal der jo udfærdiges lånedokumenter, men det er de ikke vant til: ”Det er fantastisk at opleve medlemmernes entusiasme, offervilje og tjenstvillighed”, når der skal indsamles til det formål.

Ved stikprøvekontroller fandt Told og Skat i 2021 ud af, at bidragsindberetningerne ikke altid var helt korrekte. Her var en ny stor opgave, og Torsten har glædet sig over kasserernes iver efter at blive dygtigere og af deres evne til at lære af fejlene. SKAT har desuden været behjælpelig med at få rettet fejl og givet anvisninger på, hvordan indberetningerne fremover skal foregå.

Lokale opgaver

Hjemme hjælper Torsten sammen med Mogens Andersen hver torsdag en gruppe på ca. 150 eritreanske flygtninge med deres helt basale behov for at kunne læse breve fra det offentlige og lave ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser m.m. Gruppen bor på Fyn og har nu fundet et tilholdssted i Odense Baptistkirke – undertiden også til gudstjenester kl. 5 lørdag morgen!

En del fra denne eritreanske gruppe og en gruppe svagt stillede danske familier – som bl.a. er fundet via Facebookgruppen ‘Næstehjælperne’ – kommer en gang om året på udflugt. Torsten og de øvrige medhjælpere har kaffen med, og bagefter er der mad i kirken: ”Jeg kan sige dig, de er glade – ja de er!”

Rækken af Torstens opgaver er lang. Han arbejder lokalt og tværkirkelig med seniorer, synger i kor, er medlem af gudstjenesteudvalget, praktisk mand til fællesspisninger og arrangør af mindestunder sammen med Christian Jørgensen i forbindelse med begravelser. Og så er han Gideonit sammen med Mogens Andersen, hvor de deler Ny Testamente ud på de skoler, som ønsker besøg.

Den glæde og taknemmelighed, som jeg møder, gør mig bare glad.

Hvor får du kræfterne fra?

Torsten ved det ikke rigtig, men ”udover en kræftsygdom i 2013 har jeg det for det meste godt. Kræfterne kommer af det meningsfyldte arbejde. Den glæde og taknemmelighed, som jeg møder, gør mig bare glad.”

En opfordring til politikerne?

Torsten har et anstrengt forhold til, at ca. 75% af Folketinget ikke ønsker, at vi skal have flere flygtninge: ”Der er ikke nogen, der taler flygtningenes sag. Vi kan ikke være bekendt at overtræde de vedtagne konventioner og lade hånt om de domme, der afsiges ved Menneskerettighedsdomstolen. Vores udrejsecentre er en skændsel.”

En opfordring til læserne?

Naturligvis kan vi ikke hjælpe alle, men langt de fleste flygtninge ønsker at klare sig selv.

”Som kristne er vi for tilbageholdende. Vi kunne godt tydeligere tilkendegive, at vi ikke billiger den udlændingepolitik, som føres i øjeblikket.” Torsten er glad for BaptistKirkens offentlige protest over hjemsendelser til Syrien. ”Naturligvis kan vi ikke hjælpe alle, men langt de fleste flygtninge ønsker at klare sig selv.”

Hvad er svært?

”Det er trist, når migrantmenighederne deler sig, og jeg tænker meget på den unge generation, der vokser op. De unge har tilegnet sig mere af den danske kultur og har ofte svært ved at finde deres plads i menighederne. Hvordan kommer den ældre generation til at takle den udvikling?”

De største glæder?

”Erfaringer med forbøn og oplevelse af bønnesvar, når Gud træder ind med sit nærvær og giver trøst og helbredelse, oplevelsen af, at mit arbejde gavner.” Torsten er dybt taknemmelig for de venner for livet, som han har fået via sit frivillige arbejde.

Torsten bliver snart 75 år og drømmer om at finde en afløser inden for en overskuelig årrække: ”Men der er ingen kandidater for øjeblikket, for det kræver en del tid.”

Det bliver nok også svært at løfte arven efter et så engageret menneske som Torsten Wendel-Hansen.

Giv din mening til kende