Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Rasmus og Den Røde Tråd

Boganmeldelse

Rasmus og Den Røde Tråd

Der er en rød tråd i ethvert menneskes liv. Den røde tråd skal gerne handle om Jesus. Og den skal også gerne knytte børne- og ungdomsarbejdet sammen med menighedens liv. Det er Rasmus’ vision.

Rasmus Elkjær Larsen, der er pastor i Missionsforbundet i Aabenraa, er også ansat i BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund.

Da Rasmus Elkjær Larsen var barn, boede han i Frederiksværk. Hans forældre var fra arbejderklassen og lidt avantgarde, men naboerne, Kaj og Sigrid kom i Indre Mission. De lavede kristent børne- og ungdomsarbejde for deres egne og nabobørnene, og her fik Rasmus sin gang – igennem hullet i hækken – fra han var to år til han blev 16.

”Jeg husker, hvordan jeg som teenager så, at Kaj – der elskede sin kæmpestore have, der lå lige ned til Roskilde Fjord – klippede hæk. Og da han kom til hullet i hækken, klippede han det fri, hver gang. Vi børn var vigtigere end en pæn hæk.”

Rasmus husker også, at der blev holdt et ledermøde, dengang hans kammerater, der var et år ældre end ham, skulle rykke op. Han var kun 12, de andre 13 år. Men de voksne gav ham dispensation, så han kunne følges med dem, han hang sammen med.

De voksnes valg

”Voksne har truffet valg, som har haft betydning for, at jeg er blevet ved med at udvikle mig til at være en kristen. Det blev ikke dem, der høstede frugten, for inden da var jeg begyndt at komme i Missionsforbundet i Frederiksværk, der var kæmpestort.” Disse ledere er forbilleder for Rasmus, når han i dag er ansat i BBU som udvikler af materiale og tænkning, og forestiller sig de ledere, der skal kunne bruge dét, han er med til at udvikle.

”Kaj og Sigrid har ikke været på lederkursus. Men de gav kærlighed, venlighed og delte deres eget kristenliv, dér hvor de nu var.”

“Den røde tråd” gi’r et vigtigt overblik og en fantastisk forståelse for, hvor børn og unge er i livet. Materialet giver inputs ud fra alder og er derfor en stor hjælp i forhold til, hvad der er vigtigt at have i fokus og hvilke ressourcer, man kan gøre brug af.
Af Noah Bay Mogensen, leder af Fælles Børne- og Ungdomsarbejde i Rønne

Podcast og Facebook

Den Røde Tråd er et materiale, som Rasmus har arbejdet på et par år. Det blev offentliggjort på BBUs forsinkede og Corona-ramte årsmøde i september 2020. Før Corona havde det været tanken, at Rasmus skulle rundt i menighederne og BBUs lokalforeninger og præsentere det, og derefter skulle der laves et digitalt materiale. Nu er tingene vendt lidt om.

”Vi er begyndt at udvikle bl.a. podcast og materiale til den enkelte leder på Facebook, som skal udruste dem til at stå med lige præcis den aldersgruppe, de har ansvar for.” Men det er et kæmpe arbejde, som de er gået i gang med og det tager tid.

Hvad blev der af ”Den Røde Tråd”
”Den Røde Tråd” kan være god til at give noget inspiration til, hvad man konkret kan gøre for børn og unge i ens kirke, og hvilket materialer man eventuelt kan bruge, hvis man mangler det, men en dybdegående læsning af materialet føler jeg ikke, at jeg fik meget ud af.
Hvert afsnit har en underoverskrift, som beskriver barnet i den pågældende fase, f.eks. kunstneren eller forskeren. Dette giver et godt overblik over, hvordan barnet tænker i den pågældende fase, og hvad man derfor grundlæggende skal være opmærksom på. Desværre mangler jeg bare, at disse undertitler også er mere tydelige i resten af afsnittet. Hvert afsnit er nemlig inddelt i fire punkter: fortælling, relation, oplevelser og involvering. Her syntes jeg ofte, at disse fire punkter er beskrevet for vagt, og det bliver heller ikke tydeliggjort, hvordan de hænger sammen med overafsnittet. Det er ærgerligt, for så mister jeg hurtigt overblikket over, hvad essensen i afsnittet i bund og grund er. Ironisk nok syntes jeg, at ”Den Røde Tråd” mangler en tydeligere rød tråd igennem de enkelte afsnit.
Af Elias Wandt Laursen, ungdomsleder i Rønne

Den Røde Tråd beskriver aldersfaserne, fra man er 0 til 30 år, og hvordan troen kan vokse igennem fortællinger, relationer, oplevelser og involvering. Det bliver præsenteret som et ”Helhedssyn” og er altså ikke et færdigt materiale, men grundlaget for et videre arbejde.

Rasmus kommer gerne

Rasmus vil dog stadig meget gerne ud i lokalforeninger og menigheder og knytte den røde tråd. BBU har indset, at de ledere, der er i børne- og ungdomsarbejdet, jo også er medlemmer af en lokal menighed. Derfor er det vigtigt, at menigheden inddrages i udviklingen af lederne, så man sikrer, at værdierne, som menigheden synes er vigtige, også afspejles i børne- og ungdomsledernes arbejde. Derfor arbejder Rasmus sammen med den anden Rasmus – Højmark, der er formand for BBU – på at tre menigheder bliver pilotprojekter for at videreudvikle og udfolde Den Røde Tråd.

Rasmus Elkjær vil også være til stede ved BaptistKirkens lederkonference i april, for at fortælle menighedslederne om Den Røde Tråd og hvad den kan gøre ved den enkelte menighed. Hvordan menighed og børne- og ungdomsarbejde kan blive tvundet bedre sammen.

Lederne er nøglepersoner

”Vi har det godt sammen” er et simpelt og letlæst materiale, som giver en hurtig og grundlæggende forståelse for, hvilket værdier vi som kirke har i sociale sammenhæng. Værdier som vi alle kender til, men sjældent får talt om.
Bogen indeholder 10 relevante overskrifter med et par uddybende linjer, så man lynhurtigt kan få sig et skarpt overblik over alt indholdet i bogen. Derudover er der to spørgsmål til hver overskrift, som lægger op til, at man også kan gå mere i dybden og få talt med hinanden om, hvad disse simple værdier betyder, og hvordan de kan implementeres i den givne sammenhæng.
Derfor synes jeg alt i alt, at ”Vi har det godt sammen” er et rigtig fint, skarpt og godt materiale, som jeg godt kan anbefale, at man læser og får talt om blandt lederskabet i kirken.
Af Elias Wandt Laursen, ungdomsleder på Bornholm

Materialet “Vi har det godt sammen” er genialt ifht at få snakket om rammer og grænser i ens børne- og ungdomsklub. Godt skrevet, flot illustreret og let at bruge”
Af Noah Bay Mogensen, leder af Fælles Børne- og Ungdomsarbejde i Rønne

Ud over Den Røde Tråd har BBU også udgivet en omfattende ledermanual efter inspiration fra Sverige. ”Led med dit liv”.  Det bliver nok i de næste mange år BBUs grundbog for ledere. Og så har de sammen med stort set alle andre kristne børne- og ungdomsorganisationer udgivet ”Vi har det godt sammen”, som handler om det miljø og de værdier, som rammer børne- og ungdomsarbejdet ind.

”Vi er gået fra at udvikle materiale til børn og forældre, til at satse på lederne. De er vores nøglepersoner. Og de skal opleve, at de ikke er alene. De børn, de har med at gøre, har også andre voksne i deres liv. De hænger også sammen på tværs af geografi. Der er andre ledere andre steder i landet, som har med børn at gøre i samme alder, som en selv. Og der er også en historisk rød tråd. Der har været børne- og ungdomsledere i menigheden, som er gået forud, og der kommer nogen efter os,” forklarer Rasmus.

”Det kan godt være, at det mere ligner et kludetæppe end en rød tråd. Men det er vigtigt, at børne- og ungdomslederne ikke kun tænker på, hvordan programmet for de næste tre måneder skal se ud, og hvordan vi fastholder de børn og unge, vi har med at gøre. Vi skal tænke større og længere,” slutter han.

Giv din mening til kende