Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Radikal og sygelig-aparte

Ny bogudgivelse

Radikal og sygelig-aparte

Sådan beskrev den danske baptistteolog, P. Olsen, den unge udgave af sig selv. P. Olsen blev dog mere moden med alderen, men han bevarede og udviklede et skarpt blik og en kritisk sans, der kom ham til gode i hans virke som prædikant, højskoleforstander, forfatter og redaktør af baptisternes ugeblad.

JAS

Johannes Aakjær Steenbuch:

• ph.d. i patristik[1]
• medlem af Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark

P. Olsen var født i 1865 i Algestrup på Sjælland og i 1884 udlært som skomager. Fra 1887-1891 var han elev på det teologiske seminarium Morgan Park i Chicago. Fra 1891 og frem bestred han forskellige poster i danske baptistmenigheder.

Som for mange andre kirkesamfund var det tidlige 20. århundrede for baptisterne en modningstid efter 1800-tallets vækkelser og nybrud – samtidig med, at man skulle finde ud af at forholde sig til konsekvenserne af det såkaldte ‘moderne gennembrud’ med dets modernisme, naturalisme og sekularisme. P. Olsen var med til at udstikke en ny kurs, hvor de groveste former for bibeltroskab og den strenge menighedstugt efterhånden blev tonet ned til fordel for en mere åben og frisindet kristendom.

Omfangsrigt og bredt forfatterskab

P. Olsens forfatterskab spænder vidt og inkluderer, ud over en lang række artikler i ”Evangelisten’ og ‘Baptisternes Ugeblad’, blandt andet ‘De danske Baptisters Historie’ fra 1896, som han skrev sammen med baptistmissionær Søren Hansen, en salmebog, et lejlighedsskrift om Martin Luther i anledning af reformationsjubilæet i 1917 og i 1925 en slags katekismus under titlen ‘Hovedpunkter af den kristne Troslære’.

‘Kun nåde – udvalgte tekster af P. Olsen’ – en ny bog

Den nye bog indeholder fire tekster fra hans hånd:
• ‘Gennem Tvivl – Breve til to unge Tvivlere’ (1913)
• ‘Den kristne Daab’ (1907)
• ‘Militarisme og Kristentro’ (1909)
• ‘Menighedslivet efter Guds Ord’ (1916)

‘Gennem Tvivl’

P. Olsen havde i høj grad et personligt anliggende. Det står især klart i denne bog, som han udgav i 1913 under pseudonymet Johannes Bakkeby. ‘Gennem Tvivl’ består i en fiktiv brevveksling mellem den troende Johannes Bakkeby (P. Olsen selv) og to mere eller mindre fritænkeriske unge kvinder (baseret på Ina Toldam, der senere blev P. Olsens kone). Brevvekslingen berører en række centrale trosspørgsmål såsom forsoningslære, materialisme, darwinisme og ‘fremskridtsidéer’ såsom socialisme, pacifisme og kvindernes ligestilling.

‘Den kristne Daab’

Heri fremlægger P. Olsen sit dåbssyn, og forklarer forskellene på baptisternes syn på dåb i forhold til det lutherske (folkekirken).

‘Kun nåde – udvalgte tekster af P. Olsen’

Teksterne er transskriberet fra udgaver i baptisternes arkiv i Tølløse, og udgivelsen er støttet af Baptistkirken i Danmark. Teksterne er samlet af Johannes Aakjær Steenbuch, der også har skrevet forordet.
Bogen er på 271 sider og koster kr. 150,-. Den kan købes på forlagets hjemmeside (www.apophasis.dk) og på BaptistKirkens og Missionsforbundets sommerstævne.

‘Militarisme og Kristentro’

P. Olsen gør her op med enhver form for kristelig militarisme, men uden at sætte nogen form for pacifisme i stedet. Kristne skal i stedet bruge deres kræfter på bøn og forkyndelse af evangeliet om fredsfyrsten.

‘Menighedslivet efter Guds Ord’

P. Olsen fremlægger sit syn på, hvordan en nytestamentlig kirke bør indrettes.

 

 


[1] Det teologiske arbejde med kirkefædrenes skrifter (1.-8. århundrede)

Giv din mening til kende