Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Ny ledelse for den europæiske baptistfamilie

Fra venstre ses: Mateusz Wichary, Alan Donaldson og Stefan Gisiger

EBF

Ny ledelse for den europæiske baptistfamilie

”Må Gud rigt velsigne denne skønne europæiske baptistfamilie og lede fællesskabet fremad. Jeg rejser fra denne konference fuld af håb!”

Hvad er EBF?

EBF (European Baptist Federation) tæller 800.000 medlemmer fra 59 unioner i 52 lande og 24.000 menigheder lige fra Portugal i vest til de østligste egne af Rusland. Inkluderet i dette fællesskab er baptister i Centralasien og Mellemøsten. EBF fungerer også som en region i Baptisternes Verdens Alliance.

Sådan sluttede Tony Peck sin sidste tale som generalsekretær for den europæiske baptistfamilie gennem de sidste 17 år på EBF Rådsmødet den 22.-25. september i Amsterdam. Han blev valgt i 2004 i Beirut i Libanon. I øvrigt det første rådsmøde, som danske baptisters daværende generalsekretær, Jan Kornholt, deltog i. I år blev mødet afviklet som en hybrid konference, hvor op mod 70 mødtes fysisk og da der var flest over 50 fulgte online. Torben Andersen, nuværende generalsekretær for danske baptister, havde set frem til at skulle være med i Amsterdam og lære personerne bag ansigterne fra flere zoommøder det sidste 1½ år bedre at kende, men valgte i sidste ende at deltage online. Grunden var dels usikkerheden omkring rejserestriktionerne på tilmeldingstidspunktet og dels, at det passede bedre ind i kalenderen at være i Danmark i disse dage.

Et historisk rådsmøde

Fællesskabet vil aldrig være det samme online, som hvis man mødes i samme rum, men teknikken virkede upåklageligt, fx afstemninger via NemoVote. Flere gange henvendte talerne sig direkte til os, der fulgte med på skærmen og vi blev løbende opfordret til at smile, da vi kunne ses på storskærmen i Amsterdam. Vi blev også opfordret til selv at finde brød og saft frem ved den afsluttende nadver.

Det historiske ved rådsmødet var dog især, at der skulle vælges ny generalsekretær: Tony Peck, fra England, havde haft posten i 17 år og arbejdet sammen med ni formænd i perioden, og havde det ikke været for pandemien, var han efter planen fratrådt sidste år. Meego Remmel, afgående formand fra Estland, fortalte, at processen med at finde den ny generalsekretær var blevet forsinket på grund af Corona og manglende rejsemuligheder. Han udtrykte samtidig en stor glæde og lettelse ved at kunne indstille skotten Alan Donaldsen til valg som ny generalsekretær en lille måneds tid inden rådsmødet. Alan blev enstemmigt valgt og holdt en blændende tale ved afslutningsgudstjenesten med opfordring til at få ilden til at brænde og begyndte med en personlig erfaring med at få sin brændeovn i gang i en kold tid og hvor vigtigt det var med at få luft tilført. Han talte ud fra teksten i 2. Timoteus Brev, kapitel 1, vers 1-7 og understregede verset: ”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Det sidste ord oversættes med klogskab eller sund fornuft i andre danske bibeloversættelser. En præsentation af Alan Donaldson følger i særskilt artikel.

Formandskabet i EBF vælges normalt for en 2-årig periode og næstformanden tager over, når formanden går af. Indstillet til valg som ny formand var Stefan Gisiger fra Schweiz og som ny næstformand Mateusz Wichary fra Polen. Begge blev enstemmigt valgt.

Tony Peck tog i sin tale udgangspunkt i teksten fra Esajas kapitel 42, vers 1-9: Det har været en vanskelig tid under pandemien. Hvad kalder Gud sit folk til, et folk der synes at have mistet så meget af det velkendte og trygge? Folket har været her før. Vi kan finde inspiration hos folket i eksil i Babylon. ”Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham… Jeg tager dig ved hånden… gør dig, til et lys for folkene.”

En rød tråd gennem konferencen

Lad os ikke begynde med at tale om doktriner, men derimod om erfaringer med Kristus.

Budskabet, der gik som en rød tråd gennem konferencen, var visheden om Guds nærvær hos sit folk og derfor en stor tro på fremtiden – også i tider med udfordringer. ”Det er tid at lade Gud tale til os på ny”, fortsatte Tony Peck. ”Gud er Herren, han vil bruge denne tid til at skabe noget nyt. Må vi se de nye muligheder.” Tema for dette rådsmøde var: Discerning God’s Future Together (At opdage/skimte Guds fremtid sammen). ”Lad os ikke begynde med at tale om doktriner, men derimod om erfaringer med Kristus,” sagde Tony Peck, da han ved et farvel-arrangement sad i den varme stol og blev interviewet af unge ansatte i EBF. Samme opfordring lød på et andet tidspunkt af konferencen, da hollandske baptister delte erfaringer om at arbejde henimod en kommende fusion af to baptistfællesskaber. En lang proces som vil tage flere år endnu, men visionen er klar. De to fællesskaber er Baptistsamfundet i Holland (det minder om Baptistkirken i Danmark) og en sammenslutning af baptistmenigheder, hvor også menigheder fra anden baggrund er med, samt nogle missionsorganisationer. (Nok ikke helt parallelt med Frikirkenet i Danmark, men på nogle områder noget i den retning.) Måske der er nogle erfaringer fra Holland, vi i Danmark kan gøre brug af?

Beretninger fra udvalgsarbejde og kommissioner

Et rådsmøde indeholder foruden bibelrefleksioner, prædikener, sang og musik, historier om, hvad Gud gør, godkendelse af beretninger fra diverse udvalg og kommissioner samt regnskab. IBTS (International Baptist Teologisk Studiecenter) i Amsterdam er også en del af konferencen med beretning mv. Sidste år blev en ny kommission vedtaget med migration som arbejdsområde. Baggrunden er de store flygtningestrømme i Europa. Altså er migration nu et arbejdsområde i EBF på lige fod med: Teologi & Uddannelse, Mission & Evangelisation, Frihed & Retfærdighed.

Det rører mig dybt, når jeg ser Guds folk gøre en kæmpe indsats med ganske få midler.

Et område i fokus er også nødhjælpsarbejde – bl.a. ved indsamlinger til lokale baptistkirker, der står midt i de store udfordringer og katastrofer. To områder blev fremhævet, som ikke længere har så stor opmærksomhed i medierne. Dels Libanon, som er hårdt ramt af både Corona og flygtningestrømme, men senest også eksplosionen på havnen i Beirut. Dels Østukraine og Krimkrisen siden 2014. Det blev nævnt, at der ugentlig er en soldat, der mister livet. I øvrigt var Ukraine et af de få lande, som ikke havde deltagere tilmeldt rådsmødet, heller ikke online. I tilknytning til situationen i Libanon, sagde Tony Peck: ”Det rører mig dybt, når jeg ser Guds folk gøre en kæmpe indsats med ganske få midler. I Vesten tænker vi altid, at vi skal have så mange ressourcer for at få tingene til at bære, men det er stærkt at se, at tingene (Guds gerninger) bare sker!”

Resolution om klimaudfordringer og skaberansvar forud for COP26[1]

Rådsmødet vedtog en resolution, som jeg, som repræsentant for danske baptister, stemte for sammen med alle øvrige deltagere. Den findes i sin fulde ordlyd her og er en klar opfordring til, at medlemskirker og partnere ser vigtigheden ved, at lokale menigheder er bevidste om at passe på Guds skaberværk. Helle Liht fra Estland og generalsekretærens uundværlige højrehånd sagde: ”At tage ansvar for skabelsen er i nutidens verden et mægtigt vidnesbyrd om Guds kærlighed og omsorg for alt, hvad han har skabt. Alt liv på jorden afhænger af Gud, og ansvaret hos Guds folk er at udtrykke og være talerør for livgivende relationer indenfor hele den skabte orden. Resolutionen henleder opmærksomheden på dette og kalder på nødvendige handlinger.”

Vores kald som ledere er at opmuntre igen og igen, hjælpe med at få glæden til at flamme op og varmen til at sprede sig. Vi er sat i verden for at forkynde håb!

Vores kald: at opmuntre igen og igen

Lad mig slutte disse indtryk fra EBF-rådsmødet med et citat af den nye generalsekretær i sin tiltrædelsesprædiken: ”Vores kald som ledere er at opmuntre igen og igen, hjælpe med at få glæden til at flamme op og varmen til at sprede sig. Vi er sat i verden for at forkynde håb!”


[1] COP26 er den 26. forsamling af verdens lande, der mødes for at tale om klimaforandringer og de udfordringer, der følger med. Mødet er i år i Glasgow, Skotland, den 1.-12. november.

Giv din mening til kende