Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Myanmars militær tager igen magten

Jesse Zaiap, CMPage

Myanmars militær tager igen magten

1. februar 2021 var en sorgens dag i Myanmar og for de mange burmesere, der bor i Danmark.

Støt sundhedsarbejdet i Myanmar

Det kan ske ved at indbetale et beløb på 3201 10042879 eller MobilePay 911 118 mærket ’Myanmar’.

Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

Den morgen blev deres verden endnu engang slået i stykker. Et spirende demokrati blev slået i stykker, da militæret (igen) tog magten. Politiske ledere blev arresteret og undtagelsestilstand indført. Lufthavnen og grænserne blev lukket. Mere end 10 års håb for et bedre liv med demokrati og samvær med omverdenen blev ødelagt.

I BaptistKirken i Danmark er der omkring 1.000 personer med baggrund fra Myanmar. De har beriget de eksisterende menigheder og selv etableret menigheder rundt om i landet.

Civil ulydighed

I Myanmar er der indtil videre en fredelig modstand mod militærkuppet og det illegitime styre. Man kræver, at fangerne løslades og demokratiet genindføres. CDM kaldes bevægelsen – ’Civil Disobedience Movement’ – eller civil ulydighedsbevægelsen. CDM er et netværk uden egentlige ledere, som opfordrer til fredelige demonstrationer. Mange strejker også, og det har i februar betydet, at bl.a. skoler, universiteter og sundhedsfaciliteter har været lukket. Nogle af dem på grund af strejkerne, andre som følge af myndighedernes indgriben.

Ubevæbnede demonstranter er desværre blevet dræbt i kampen for et demokratisk Myanmar.

Først accepterede militær og politi demonstrationer, men med tiden har de eskaleret modsvarene, og mange ubevæbnede demonstranter er desværre blevet dræbt i kampen for et demokratisk Myanmar. Det eskalerer ulykkeligvis, og den 14. marts blev ca. 40 personer dræbt ved en demonstration i hovedstaden.

Kirkelederne er rystede

De fleste kristne tilhører etniske minoriteter, som i forvejen havde det hårdt, og det er ikke blevet bedre under disse uroligheder. Mange frygter tvangsarbejde og forfølgelser i kølvandet på undtagelsestilstanden. De har været meget aktive i arbejdet med at skabe fred og forsoning for alle. Mange har været engageret i arbejdet med politiske reformer og med at organisere og mobilisere lokalbefolkningen. Alt dette er nu gået i stå.

Demonstrationen d. 13. marts på vej til Christiansborg.

Jeg har selv haft muligheden for at være i kontakt med kirkeledere i Myanmar, og de er rystede og desillusionerede over det, der sker. Alt det, de har håbet på og arbejdet for, virker for tiden håbløst. Men troen på Kristus og kirkens aktive rolle i menneskers liv gør, at de kæmper videre – måske med livet som indsats. Sammen opfordrer de os til, at vi forener os i bøn for landet, for frihed og for forsoning.

Hvad gør BaptistKirken?

BaptistKirken bakker også op om de demonstrationer, der har været arrangeret af burmesiske organisationer i Danmark.

Vi følger nøje udviklingen i briefinger med den danske ambassadør i Myanmar og via burmesere i Danmark og ledere af Baptistkirken i Myanmar.

BaptistKirken bakker også op om de demonstrationer, der har været arrangeret af burmesiske organisationer i Danmark. Den 13. marts talte generalsekretær Torben Andersen ved en demonstration på Rådhuspladsen i København.

Torben Andersen taler ved demonstrationen d. 13. marts.

Formand Per Beck og generalsekretær Torben Andersen har skrevet til udenrigsminister Jeppe Kofod for at bede regeringen lægge pres på de institutioner, de har adgang til, og for at gøre opmærksom på de uhyrligheder, der foregår i Myanmar. Endvidere gjorde de i brevet opmærksom på, at vi som baptistkirke har det tæt inde på livet, da mange af vores medlemmer har baggrund og dermed familie i Myanmar.

Også Baptisternes Verdensalliance har opfordret til, at militærstyret træder tilbage, og at vi alle beder for landet.

Sundhedsaktiviteter i Chin Staten

Læger etablerer midlertidige klinikker i private bygninger, og her mangler de alt.

I Myanmar er der cirka 2.200 hospitaler, men mindre end 200 af dem fungerer i dag. De læger, der ikke længere kan eller vil arbejde på de offentlige hospitaler, etablerer midlertidige klinikker i private bygninger, og her mangler de alt. Sundhedspersonalet arbejder gratis, men der er brug for udstyr og medicin samt andet personale til at tage sig af driften, så de mest basale sundhedsydelser kan tilbydes de allermest udsatte. I samarbejde med chin’er i Danmark har BaptistKirken startet en indsamling, og indtil nu har vi indsamlet mere end 35.000 kr. De herboende burmesere har også samlet en betydelige sum ind til projektet.

Læs mere:

Giv din mening til kende