Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Menighedsfusion - vejen frem?

Menighedsfusion - vejen frem?

Fusion af to fungerende menigheder på 93 og 64 medlemmer – er det ikke netop det modsatte af det, vi lige nu i BaptistKirken er optaget af, nemlig at plante nye kirker/trosfællesskaber?

Medlemmerne i Vodskov var loyale og trofaste, men der var stagnation i aktivitet og idéer. Gennemsnitsalderen for aktive medlemmer var høj, og medlemstallet faldt derfor støt. Vi kunne forudse en nedadgående linje for de bærende kræfter og ønskede ikke, at menigheden skulle blive en lille sluttet kreds af gamle mennesker. Derfor måtte der handles, og ofte må der skabes nyt, for at noget kan vokse frem!

Ofte må der skabes nyt, for at noget kan vokse frem!

Tanken om fusion opstod for 3-4 år siden og blev af flere omgange drøftet i menigheden. Det endte med fuld opbakning til en henvendelse til Nørresundby, som vi havde haft et mangeårigt samarbejde med og nu også fælles præst. Det var ikke en let beslutning. Mange følelser var med i samtalerne.

Nørresundby modtog henvendelsen positivt, om end man lige skulle sunde sig lidt. Efter nogen tid og flere samtaler vedtog begge menigheder en principbeslutning om at fortsætte arbejdet med en fusion. Der blev nedsat et fusionsudvalg, bestående af medlemmer fra begge menigheder. Det splittede sig op i underudvalg, der tog sig af alle de praktiske forberedelser.


Fusionen blev vedtaget med overvældende flertal i begge menigheder til start nytår 2016 med det nye navn: Baptistkirken Nørresundby-Vodskov.

En ny menighed

Begge menigheder var enige om, at de eksisterende menigheder skulle nedlægges og indgå i en ny menighed med ny organisation og nyt navn. Alle ressourcer, medarbejdere, frivillige, bygninger, økonomi mv. skulle puljes som grundlag for noget nyt. Der skulle ikke stilles betingelser fra de ophørende menigheders side.

Begge menigheder var enige om, at de eksisterende menigheder skulle nedlægges og indgå i en ny menighed med ny organisation og nyt navn.

Der blev gjort meget for, at menighedens medlemmer skulle lære hinanden at kende. Der blev afholdt fælles menighedsmøder og weekends, ‘spis sammen aftener’ i private hjem med deltagere fra begge menigheder, nye cellegrupper blev dannet, og der blev udarbejdet en ‘Hvem er hvem’-bog til alle med foto og navn på alle menighedsmedlemmer.

Hvordan vil vi være kirke?

Menighedsrådet på seks personer plus præst blev frigjort mest muligt for de praktiske opgaver for at koncentrere sig om den åndelige linje. Derfor skulle der være seks andre udvalg med hver sin kontaktperson i menighedsrådet: Gudstjenesteplanlægning, mission, omsorg, PR, økonomi og praktiske gøremål.

Gudstjeneste og undervisning fokuserer på at vokse i tro og udruste til tjeneste. Vi ønsker at være i mission ved at dele evangeliet gennem personlige relationer og ved at skabe kontakt til lokalmiljøet gennem større arrangementer, deltagelse i gospelkor og kirkekor, åben kirke en dag om ugen, fællesspisning med gospelkoret en gang om måneden og seniormøder, hvor mange af byens borgere deltager. Aktiviteterne foregår i begge kirker.

Menighedens værdier og kultur

De to menigheders grundlæggende værdier og teologiske linje var ret ens. Et kærligt og rummeligt fællesskab med plads til forskellighed var vigtigt for begge menigheder. Der var forskel på menighedernes kultur, men vi supplerer hinanden. Hvor den ene er svag, har den anden styrke. Erfaring får nye impulser af ungdom, og ungdom drager nytte af vedholdenhed og viden. Som én ny menighed øges vores missionspotentiale – gløder, der samles, kan få et bål til at brænde.

Det rigtige valg

Nu oplever vi et større engagement, der har gjort det let at finde kandidater til alle opgaver. Fusion af de to menigheder har medført en positiv udvikling, tilgang af medlemmer, bedre økonomi, begejstring og mod på fremtiden. Så for vores menigheder var fusionen det rigtige valg!

Se også videoen om fusionen:

 

Giv din mening til kende