Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Mediation – en særlig samtale

Mediation – en særlig samtale

Når forholdet mellem to parter går i hårdknude, kan det ende med en retssag. Ofte en smertefuld proces med en vinder og en taber. Siden 2003 har det været muligt at få hjælp fra en mediator, der hjælper parterne til selv at løse konflikten.

Mediation betyder at bringe parterne mod midten og tilbydes af det danske retsvæsen, når man anlægger en sag. Mediation er altid frivillig. Parterne kan til enhver tid forlade forhandlingerne. Det foregår i fortrolighed, og mediator er neutral og kommer ikke med løsningsforslag.

Mediatorer i retsvæsenet er dommere, der er vant til at prøve at forstå sammenhænge, og som har gennemgået en ekstrauddannelse. Det kræver sproglig kunst at få folk til at snakke og sætte nye ord på, så der bliver basis for videre forhandling.

Mediation betyder at bringe parterne mod midten.

Hvordan foregår det?

‘De stridende parter møder typisk op hos mediator med hver sin advokat, der sidder bagved og lytter’, fortæller Carsten Michelsen, mediator og dommer ved retten i Aalborg. Parterne orienteres om, at forventningen er, at der opnås et resultat samme dag: ‘Hvis I går her fra, og vi har et resultat, så er retssagen slut. Hvis ikke, fortsætter retssagen. I er herre over, om det skal afgøres her eller ved dom’, lyder det.

Mediator beder den, der har anlagt sagen, om at forklare over for modparten, hvorfor sagen er anlagt. Dernæst gives ordet til modparten. Det er i den fase, alle uenigheder kommer frem. Mediator medvirker til en fremadskridende proces, hvor det ofte går op for folk, hvor barsk og kontant, de har udtalt sig. Udsagn trækkes i land og tilrettes, til man er enige om, hvori uenigheden består.

Parterne finder selv løsningen og får ejerskab til resultatet.

Hvis processen går i stå, har mediator mulighed for at tale med parterne i enrum. Det bringer ofte nye oplysninger frem, der kan være med til at bane vej for et forlig: ‘Hvad er mulighederne for, at ønsker og behov kan blive opfyldt?’, lyder mediators spørgsmål derefter til begge, og der åbnes for brainstorm af løsningsmodeller. Det er parterne selv, der skal komme med løsningsforslag, som man så kan forhandle om. Bliver parterne enige, udfærdiger advokaterne typisk de nødvendige papirer.

Hvorfor mediation?

I en retssag belyses en konflikt, hvor dommeren i bedste fald kan hugge knuden over eller give den ene part ret. Afgørelsen resulterer i en vinder og en taber. Vælger man mediation, hvor parterne selv finder løsningen, er det en smertefuld proces, der kræver flere kræfter, men det medfører typisk, at man får inddraget langt flere facetter og får ejerskab til resultatet.

Det økonomiske aspekt spiller også en rolle. Ved mediation betaler parterne typisk hver sine udgifter. I en retssag er det taberen, der skal betale også modpartens omkostninger. Udgiften til mediator dækkes af retsafgiften, der betales, når man anlægger sag.

I Carsten Michelsens mediationsforløb opnås forlig i 3/4 af sagerne. For retsvæsenet er det nemt, hurtigt og mere tilfredsstillende at afgøre en uenighed ved mediation.

Hvilke sager forsøges løst ved mediation?

Kerneområdet er nabokonflikter. Her er det vigtigt at undgå en dom. Folk bor stadig dør om dør også efter konflikten. Men i princippet kan mediation bruges på alle sager.

image1

Carsten Michelsen, 68 år

  • dommer ved Retten i Aalborg
  • næstformand i Flygtningenævnet

Skilsmissesager, bl.a. om forældremyndighed, er der en del af. Her er udgangspunktet, at folk har en fælles interesse i at finde den bedst mulige løsning for deres børn.

Et eksempel på mediation ved skilsmisse var en bitter skilsmissesag med et stort bo. Man sloges bl.a. om kostbare malerier, da mediator spurgte: ‘Hvem skal egentlig have malerierne, når I ikke er her mere?’ ‘Vores datter, lød svaret!’ Det spørgsmål og svar bragte parterne til fornyet samtale. Enigheden medførte, at dialog blev mulig. Den løsning kunne man ikke være nået frem til ved en retssag.

Giv din mening til kende