Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Livsforandring i Danmark

Livsforandring i Danmark

En reol i køkkenet med bl.a. to slidte Bibler og en bog af Rick Warren. Vi er hos erhvervsmand Søren Toft-Jensen, der etablerede virksomheden Borg Automotive A/S. Det overskud, som han, hustruen Hanne og medarbejderne skabte er grundlaget for BorgFonden.

Søren Toft-Jensen:

  • gift med Hanne, sammen har de 3 voksne sønner
  • præget af et kristent grundsyn, medstifter af og bestyrelsesformand i Borgerkirken i Silkeborg
  • uddannet auto- og elektromekaniker; nu direktør for forretningsudvikling i Borg Automotive A/S
  • bestyrelsemedlem i Borg-Fonden

BorgFondens erklærede mission er at fjerne forhindringer for, at evangeliet skaber livsforandring i Danmark. “Livsforandring er at gå fra ikke at være kristen til at være kristen, at få et personligt forhold til Jesus”, siger Søren Toft-Jensen. “Man bliver sat fri af skyld, skam og forventningspres. Det fører til nyorientering i livet og dermed ændrede prioriteringer på alle livets områder.”

En relevant kirke

Det er BorgFondens Vision at støtte nye ideer til kirkers og menigheders åbning mod mennesker i lokalsamfundet.

Hvad er det for en kirke, du ønsker?
“En kirke, der er til for dem, der ikke går i kirke. Kirken er Guds rige på jord. Den består af et fællesskab af kristne, der hver for sig lever kristenlivet i hverdagen. Kirken skal forkynde Kristus som korsfæstet i et sprog og en stil, så relevant, at man får lyst til at invitere andre til at deltage. Forkyndelsen skal ikke rettes mod intellektet, ikke skabe viden, men livsforandring.

Dem, der ikke går i kirke, er første prioritet.

Dem, der ikke går i kirke, er første prioritet. Det er ledelsens opgave at fastholde menighedens fokus på dem. Kirkegængerne er anden prioritet. Dem skal vi også drage omsorg for, men kirken er til for at bringe evangeliet og dermed livsforandring til mennesker.”

Hvad er kirkens opgave?
“’Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple …’[1] Kirkens opgave er at forkynde, så det enkelte menneske bliver ført til Kristus og kommer til tro. Når det sker, vil det menneske tage hånd om andres behov. Diakonien er medlemmernes opgave og udtryk for, at forkyndelsen smitter af på livet. Det kommer til at påvirke samfundet, fordi mennesker vil opleve Guds kærlighed gennem de kristne.”

Et forandret Danmark

Du taler om, at et menneskes tro skaber livsforandring og om livsforandring i Danmark. Hvad er din drøm om et ændret samfund?
“Drømmen er et samfund, hvor værdinormen bevæger sig tilbage fra penge til mennesker. Der skete et skred i løbet ’80erne og ’90erne. Fokus flyttede sig fra mennesket til pengene. Fx havde kreditforeningerne til formål at gøre det muligt for almindelige mennesker at låne til køb af egen bolig. De blev ændret til aktieselskaber, og deres formål er nu at skabe overskud til aktionærerne. Når værdinormen flyttes fra menneske til penge, sker det mærkværdige, at man mister respekten for pengene, fordi man ikke har respekt for dem, der har tjent pengene.”

Engagement og mission

Mødet med amerikansk kirkeliv har inspireret dig. Hvad er det herfra, du gerne vil implementere?
”I 1996 tilhørte vi som familie en luthersk kirke i Houston. Her oplevede jeg et langt større engagement hos de enkelte medlemmer. Fx samlede menigheden 80.000 kr. ind til et medlem, der havde mistet sit arbejde efter lang tids sygdom. Det ville aldrig ske herhjemme.

Der var en større bevidsthed om mission. Mange kirker har forstået, at evangeliet ikke udbredes ved, at de samme mennesker sidder på bænken hver gang, men ved at nye mennesker hører det. Derfor er det nødvendigt at ændre forkyndelsen, så den bliver relevant for dem, der ikke sidder der hver gang. Kun derved bliver nye mennesker kristne – og de er ofte så optaget af den livsforandring, evangeliet har skabt i dem, at de inviterer andre med.

Det fordrer stor omhyggelighed med at forberede gudstjenesten, så man får noget med sig. Man skal ikke spilde folks tid! Jeg er også inspireret af Rick Warrens kurser. Det koncept er rigtig godt – netop at forkynde evangeliet letforståeligt og forudsætningsløst, så man ikke føler sig udenfor.”

Hvad bør vi undgå at hente fra den amerikanske tradition?
”Herlighedsteologi fx – at rigdom og succes er udtryk for en stærk tro. Også fx stærkt moraliserende forkyndelse.”

Har du andre inspirationskilder?
“Kloge mennesker i verden som Dag Hammerskjöld, Dietrich Bonhoeffer og mange andre.”

Vær til stede, vær tilgængelig, lyt til folk, tag dem alvorligt!

Det forandrede liv

Du taler om, at mennesket bliver forandret i mødet med evangeliet og ændrer sine prioriteringer.
Hvordan kommer det konkret til udtryk?
“Ved at vi indretter vores liv efter det, Jesus foreslår. Man kan jo begynde med almindelig ordentlighed: At skelne mellem rigtigt og forkert, at tale sandt. Det er ikke specielt kristent, men et godt udgangspunkt.

Helt lavpraktisk kan man efterleve Jesus’ bud om at elske Gud og elske sin næste. Jesus siger også, at hvis nogen beder dig gå en mil med ham, så gå to. Vær til stede, vær tilgængelig, lyt til folk, tag dem alvorligt!

Som ung fik jeg selv et råd, som jeg gerne vil give videre: ‘Skriv op, hvad det er for et liv, du gerne vil se tilbage på, når du bliver gammel – i 6-8 punkter. Jeg har revideret punkterne undervejs i mit liv, men det har holdt mig på rette vej.”


[1]    Matthæus-evangeliet kap. 28, vers 19

Giv din mening til kende